Dla poprawnego zrealizowania obowiązków płacowych nie wystarczy prawidłowe obliczenie składników wynagrodzenia, składek ZUS i podatków. Wynagrodzenia stanowią także koszt podatkowy pracodawcy. Jeżeli zakład pracy wypłaca zasiłki z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego, należy mieć na uwadze, że są to środki ZUS, a pracodawca jest tylko pośrednikiem w ich obliczaniu i wypłacaniu. Każda wypłacona złotówka musi więc znaleźć swoje odzwierciedlenie w dokumentach, a ich zebranie bądź przygotowanie oraz właściwe przechowywanie jest obowiązkiem pracowników, odpowiedzialnych za naliczanie płac. W tym dziale znajdziesz praktyczne wyjaśnienia ekspertów odnoszące się do tej tematyki.

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel