Potrąceń dokonuje się od łącznej kwoty wynagrodzenia z uwzględnieniem wynagrodzenia za pracę i innych składników wynagrodzenia wypłacanych na podstawie odrębnej listy płac. Jeżeli wynagrodzenie jest wypłacane dwa razy w miesiącu, przy dokonywaniu potrąceń należy zastosować maksymalną dopuszczalną kwotę potrącenia, która będzie wspólna dla obu tych wypłat oraz jedną kwotę wolną od potrąceń. A czy potrafisz zastosować wszystkie zasady przy dokonywaniu potrąceń? Sprawdź odpowiedzi naszych ekspertów.

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel