Wynagrodzenie zasadnicze to pensja pracownika wynikająca z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną. Jego wysokość zależy głównie od: kategorii zaszeregowania podwładnego, rodzaju i ilości wykonywanej pracy, zajmowanego stanowiska (sprawowanej funkcji) i posiadanych kwalifikacji, zakresu odpowiedzialności. Poznaj odpowiedzi ekspertów na pytania Czytelników portalu.

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel