Pracodawca określając na 1 stycznia 2017 r. wysokość odpisu powinien uwzględnić planowaną na dany rok liczbę zatrudnionych pracowników. Uwzględnia tutaj zarówno osoby, z którymi zamierza rozwiązać w danym roku umowy o pracę, osoby które planują przejście na emeryturę oraz planowaną liczbę nowo zatrudnionych pracowników. Fundusz tworzony jest z corocznego odpisu podstawowego naliczanego w stosunku do przeciętnej ustalonej na dany rok liczby zatrudnionych. Znajdziesz tu wiele przykładów, jak właściwie naliczać i korygować odpisy.

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel