Z chwilą, gdy zbliża się termin złożenia zeznania podatkowego za rok ubiegły może zdarzyć się, że pracownicy będą składać zastrzeżenia co do otrzymanej informacji PIT-11. Nie wszystkie zgłoszone uwagi zobowiązują pracodawcę do sporządzenia korekty. Sprawdź szczegóły.

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel