Rada pracowników jest organem konsultacyjnym, za pośrednictwem którego pracownicy danego pracodawcy uzyskują informacje w sprawach dotyczących działalności i sytuacji ekonomicznej pracodawcy oraz przewidywanych w tym zakresie zmian, stanu, struktury i przewidywanych zmian zatrudnienia oraz działań mających na celu utrzymanie poziomu zatrudnienia, a także działań, które mogą powodować istotne zmiany w organizacji pracy lub podstawach zatrudnienia. W tym dziale znajdziesz porady ekspertów odnoszące się tworzenia i funkcjonowania rady pracowników.

Kategorie

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel