Przepisy prawa pracy nakładają na pracodawców obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy pracownika dla celów prawidłowego ustalenia jego wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą. Faktycznie jest to obowiązek polegający na dokumentowaniu czasu, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy. Porady ekspertów w zakresie dokumentowania czasu pracy pracowników znajdziesz w tym dziale.

Kategorie

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel