Relacje obowiązujące pomiędzy pracownikiem a pracodawcą określane są nie tylko przez powszechnie obowiązujące prawo pracy, lecz również przez tworzone przez pracodawców regulacje wewnątrzzakładowe, tj. regulamin pracy, regulamin wynagradzania lub premiowania. W tym miejscu znajdziesz porady ekspertów odnoszące się do aktów wewnątrzzakładowych.

Kategorie

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel