Nawet przy dołożeniu największych starań wypadki przy pracy się zdarzają. Obowiązkiem pracodawcy jest wówczas wdrożenie przewidzianych prawem procedur. Wiele obowiązków po stronie pracodawców związanych jest również z rozpoznaniem u pracownika choroby zawodowej. W tym dziale znajdziesz szereg praktycznych porad ekspertów w zakresie zagadnień wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Kategorie

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel