Harmonogram czasu pracy pracowników podmiotów leczniczych – oznaczanie dni wolnych za pracę w sobotę lub niedzielę

Harmonogram czasu pracy pracowników podmiotów leczniczych – oznaczanie dni wolnych za pracę w sobotę lub niedzielę

Joanna Suchanowska

28.05.2015

Rozkład czasu pracy pracowników podmiotów leczniczych objętych równoważnym systemem czasu pracy powinien być stosowany na podstawie harmonogramów pracy ustalanych dla przyjętego okresu rozliczeniowego, określających dni i godziny pracy oraz dni wolne od pracy dla poszczególnych pracowników. Pracodawca w harmonogramie czasu pracy nie ma obowiązku oznaczania, które dni wolne zostały udzielone pracownikowi w zamian za pracę w wolną sobotę lub niedziele.

Ustawodawca nie nakłada obowiązku określania w rozkładzie czasu pracy pracownika podmiotu leczniczego charakteru dni wolnych udzielanych pracownikowi.

Zwyczajowo takie określenia mogą być stosowane, jednakże żaden przepis prawa pracy nie nakazuje ich używania. Z przepisów nie wynika również obowiązek określania w rozkładzie czasu pracy pracownika, który wykonywał pracę w wolną dla niego sobotę lub niedzielę kiedy – w jakim terminie - udzielono mu wolnego za taką pracę.

Planując czas pracy pracowników, pracodawca musi mieć na uwadze aby poprawnie określić liczbę dni pracy i liczbę dni wolnych od pracy należnych pracownikowi na przestrzeni całego okresu rozliczeniowego.

Takie informacje muszą zatem wynikać z ustalonego dla danego pracownika rozkładu czasu pracy. Niezapewnienie odpowiedniej liczby dni wolnych od pracy, nawet w sytuacji gdy nie powoduje przekroczenia obowiązującego pracowników wymiaru czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, może bowiem w okolicznościach danego przypadku, zostać uznane bądź za pozbawienie pracownika prawa do wypoczynku bądź jako naruszenie zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy.

Autorem odpowiedzi jest: 

Joanna Kaleta

Nasze usługi

Audyt dokumentów czasu pracy
Ułożenie grafików czasu pracy
Szkolenia

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel