Monitoring czasu pracy handlowców przy wykorzystaniu GPS

Monitoring czasu pracy handlowców przy wykorzystaniu GPS

28.05.2015

Zarządzanie przez cele powoduje, że nie trzeba nieustannie kontrolować czasu pracy handlowców - priorytetem staje się wynik, a nie czas pracy. W interesie pracownika leży osiągnięcie założonego celu, ponieważ z tego jest rozliczany. Czasami jednak powstają wątpliwości, czy wykonanie celu sprzedaży, który został wyznaczony, zajmuje cały czas pracy.

Dając handlowcom wolną rękę jedyne co pracownicy mają zrobić, to osiągnąć określony cel sprzedaży. U pracodawcy korzystającego z takiego systemu, pojawiają się jednak wątpliwości, czy odpowiednio przydzielił zadania i czy czas pracy handlowca jest dostatecznie wykorzystany.

Kontrolowanie czasu pracy handlowca

Jak można sprawdzić, czy wykonanie celu sprzedaży, który został wyznaczony, zajmuje pracownikowi cały czas pracy? Jak się upewnić, że powierzone zadnia nie zajmują tylko 2-3 godzin dziennie?

Czas pracy handlowców, którzy poruszają się samochodami, możesz kontrolować, wykorzystując system GPS. Podejmując decyzję o wprowadzeniu dodatkowego monitoringu czasu pracy, trzeba jednak poinformować handlowców o przyczynach jego wprowadzenia oraz uzasadnić ją dodatkowymi korzyściami dla nich i firmy.

Korzyści ze stosowania GPS w monitoringu pracy handlowców

Monitoring GPS dostarcza informacji o pojeździe danego handlowca, m.in. określa:

  • czas pracy handlowca

  • przebieg kilometrowy

  • miejsca postoju oraz

  • daje możliwość odtworzenia tras przejazdu

 

Systemy te pozwalają więc na analizę, czy dany przedstawiciel odwiedził klienta zgodnie z założonym harmonogramem.

Wdrożenie systemu pozwala w efekcie:

  • polepszyć efektywność logistycznego zarządzania,

  • łatwiej weryfikować wykonanie zleconych zadań,

  • ocenić pracę poszczególnych handlowców pod względem wywiązania się z wykonania zleconych zadań, ich terminowości, punktualności - co może być wykorzystane do opracowania premiowego systemu wynagradzania pracowników.

Autorem odpowiedzi jest: 

Anna Syrek-Kosowska, kierownik projektów zarządzania zasobami ludzkimi w Centrum Szkoleń i Psychologii Biznesu, trener rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne

Nasze usługi

Audyt dokumentów czasu pracy
Ułożenie grafików czasu pracy
Szkolenia

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel