Zadaniowy system czasu pracy handlowca a obowiązek podpisywania listy obecności

Zadaniowy system czasu pracy handlowca a obowiązek podpisywania listy obecności

Izabela Nowacka

07.01.2016

Handlowcy zatrudnionemu w zadaniowym systemie czasu pracy nie ewidencjonuje się godzin pracy, co wynika z art. 149 § 2 Kodeksu pracy. Specyfika pracy w systemie zadaniowym pozwala na stosowanie wobec takich pracowników mniej restrykcyjnych obowiązków dotyczących systematycznego potwierdzania obecności w pracy np. poprzez podpisywanie list obecności.

Zadaniowy system czas pracy

Potocznie, pojęcie nienormowanego czasu pracy odnosi się do wymienionego w Kodeksie pracy systemu zadaniowego, uregulowanego w art. 140 Kodeksu pracy. Nie znaczy to jednak, że w takim systemie pracownik może pracować bez żadnych ograniczeń.

Powołany art. 140 Kodeksu pracy stanowi, że w uzasadnionych przypadkach, może być stosowany system zadaniowego czasu pracy. Pracodawca, po porozumieniu z pracownikiem, ustala czas niezbędny do wykonania powierzonych zadań, uwzględniając wymiar czasu pracy wynikający z norm określonych w art. 129 Kodeksu pracy czyli ogólnych tj. 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym.

W zadaniowym systemie czasu pracy pracownik nie pracuje w określonych godzinach od – do. Nie musi też wykonywać pracy w firmie. Może realizować zadania w innym miejscu czy miejscach. Pracodawca musi jednak pamiętać, by tak wymierzyć ilość zadań, aby pracownik, przy dołożeniu należytej staranności, miał realną możliwość wykonania ich w ramach ustawowych norm czasu pracy, bez konieczności ich przekraczania.

Brak ewidencji godzin pracy w zadaniowym czasie pracy

W stosunku do handlowców objętych systemem zadaniowego czasu pracy nie ewidencjonuje się godzin pracy. Wobec takich pracowników stosuje się mniej restrykcyjne obowiązki dotyczące systematycznego potwierdzania obecności w pracy.

Ważne! 

Można wprowadzić umowny sposób potwierdzania wykonywania pracy np. wysyłając e-maila czy telefonicznie. Chodzi bowiem o poinformowanie pracodawcy, czy pracownik jest aktywny, czy nie wykonuje pracy np. z powodu choroby lub innej przyczyny.

 

Co do zasady, w pisemnej informacji o warunkach zatrudnienia, którą pracodawca musi przekazać pracownikowi jeśli nie ma obowiązku tworzenia regulaminu pracy, powinien znaleźć się zapis o przyjętym sposobie potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

Pracownik zatrudniony w systemie zadaniowym nie powinien być jednak zobowiązywany do skrupulatnego odznaczania swojej obecności w pracy, gdyż nie zawsze jest to wykonalne.

Autorem odpowiedzi jest: 

Izabela Nowacka

Nasze usługi

Audyt dokumentów czasu pracy
Ułożenie grafików czasu pracy
Szkolenia

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Webinarium
Webinarium

Zasiłki 2021

, 29.stycznia.2021

Weź udział »

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel