Przejazd pomiędzy placówkami pracodawcy - czasu pracy i zwrot kosztów

Przejazd pomiędzy placówkami pracodawcy - czasu pracy i zwrot kosztów

Michał Culepa

21.08.2015

Klient zwrócił się do nas z prośbą o odpowiedź na następujące pytanie: Zatrudniamy pracownika w firmie, która ma placówki w trzech różnych punktach miasta. W jaki sposób rozliczyć czas przejazdu pomiędzy oddziałami firmy, jeżeli pracownik codziennie wykonuje pracę w każdej z nich? Czy za czas niezbędny do przejazdu pomiędzy placówkami należy się pracownikowi zwrot kosztów?

Odpowiedź na pytanie zlecone przez klienta

Przyjmując za podstawę przedstawiony powyżej stan faktyczny: Czas przejazdu pomiędzy oddziałami jest czasem pracy, gdy pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy. Zwrot kosztów przejazdu należy się, jeżeli pracownik wykonuje przejazd własnym pojazdem lub komunikacją miejską (w tym drugim wypadku chodzi o koszty biletów).

Przejazd pomiędzy placówkami pracodawcy a czas pracy

Jeżeli oddziały firmy znajdują się w tym samym mieście, które jest oznaczone jako miejsce wykonywania pracy, to w takim wypadku mamy do czynienia z przejazdami lokalnymi, a nie z podróżą służbową.

Jeżeli natomiast w umowie o pracę strony nie postanowiły inaczej, miejscem pracy jest siedziba pracodawcy. W tym wypadku bowiem odpowiednio stosuje się (zgodnie z art. 300 kodeksu pracy) art. 454 § 2 k.c., zgodnie z którym o miejscu wykonywania zobowiązania mającego związek z przedsiębiorstwem (zakładem pracy) rozstrzyga miejsce, w którym się znajduje siedziba przedsiębiorstwa.

Ważne! 

Nie jest to jednak jednoznaczne z domniemaniem, że miejscem świadczenia pracy jest zawsze siedziba pracodawcy (proszę porównać stanowisko w sprawie określania w umowie o pracę miejsca pracy – pismo Głównego Inspektoratu Pracy z 29 maja 2007 r., nr  GNP-152/302-4560-274/07/PE).

Rozliczenie czasu przejazdu powinno uwzględniać obowiązki pracownika. W czasie przejazdu pomiędzy oddziałami firmowymi pracownik cały czas pozostaje w dyspozycji pracodawcy. Jest to więc jego czas pracy.

Przejazd pomiędzy placówkami pracodawcy a zwrot kosztów

Zwrot kosztów powinien nastąpić wówczas, gdy pracownik korzysta z prywatnego samochodu, na podstawie stosownej umowy z pracownikiem, w ramach limitu przejazdów lokalnych. Podobnie pracodawca powinien pokryć koszty przejazdów komunikacją miejską jeżeli jest to niezbędne (w grę wchodzi zwłaszcza zwrot kosztów biletów lub refundacja biletu okresowego, np. miesięcznego).

Jeżeli zaś pracownik korzysta z pojazdu służbowego, zwrot kosztów przejazdu – z oczywistych względów – należeć się nie może.

Autorem odpowiedzi jest: 

Michał Culepa

Nasze usługi

Audyt dokumentów czasu pracy
Ułożenie grafików czasu pracy
Szkolenia

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel