Zmiana umowy o pracę lekarza na umowę o świadczenie usług medycznych a obowiązki zlecającego

Data 26.09.2011Michał Culepa

Pytanie:  Od niedawna zajmuję się sprawami kadrowymi w małej firmie. Zmieniamy rodzaj umowy, na którą będzie zatrudniony pracujący u nas lekarz. Dotychczas lekarz ten zatrudniony był na umowę o pracę, a teraz będzie zatrudniony na umowę cywilno-prawną, tj. umowę o świadczenie usług medycznych. Czy na tę okoliczność należy założyć nową teczkę akt osobowych (w obecnej w części dotyczącej rozwiązania stosunku o pracę będą dokumenty świadczące o zakończeniu umowy o pracę)? Czy pracownik winien przygotować komplet dokumentów standardowo wymaganych przy przyjęciu do pracy, czy też dokumenty złożone przy przyjęciu do pracy na umowę o pracę są nadal aktualne (chodzi o kopie prawa wykonywania zawodu, dyplomu, kwestionariusz osobowy itp.)? Czy w dalszym ciągu pracownik powinien podpisywać się na dotychczasowej liście obecności, czy też powinna być osobna lista na pracowników kontraktowych? Jak ewidencjonować urlop takiego pracownika, czy pozostaje obowiązek wypełniania „wniosku o urlop”, jeżeli chce skorzystać z urlopu? Czy przy zmianie rodzaju umowy (nie ma zmiany stanowiska i zakresu czynności) aktualne są dotychczasowe okresowe badania lekarskie, szkolenie z bhp? Co ze szkoleniami okresowymi bhp - czy jako pracodawca mamy obowiązek  w dalszym ciągu kierować na takie szkolenie i za nie płacić, czy też pracownik kontraktowy sam zabiega o te dokumenty? Podobnie z okresowymi badaniami lekarskimi - kto jest zobowiązany do opłat za te badania? Co z wyjazdami, na które kieruje firma - czy firma wystawia delegację lekarzowi kontraktowemu i rozlicza tak, jak pracownika zatrudnionego na umowę o pracę, czy lekarz wystawia rachunek dokumentując koszty pobytu związane z wyjazdem służbowym?

Kategorie

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel