Tarcza Antykryzysowa

Filtruj po typie dokumentu:

Temat numeru

Co tarcza antykryzysowa 4.0 zmieniła w regułach polecania pracy zdalnej

Tarcza antykryzysowa 4.0 – co zmieniło się w pracy zdalnej

Tarcza 4.0 zakłada, że to pracodawca zapewnia narzędzia i materiały potrzebne do wykonywania pracy zdalnej oraz że w każdej chwili może zażądać powrotu pracownika do biura. Sprawdź, co zostało rozstrzygnięte nowymi przepisami, a jakie kwestie nadal pozostawiają wątpliwości.

Czytaj więcej »

Porada

Jak wykazać obniżenie etatów przy subwencji

Jak wykazać obniżenie etatów przy subwencji

Pytanie: Otrzymaliśmy subwencje z PFR. Musimy przez 12 miesięcy utrzymać zatrudnienie. W kwietniu wprowadziliśmy u niektórych osób obniżenie etatu od kwietnia do czerwca. Czyli w wykazie zatrudnienia, który trzeba będzie przedstawić po 12 miesiącach, wykazujemy ten etat obniżony o 20% od kwietnia do czerwca?

Czytaj więcej »

Subwencja w ramach tarczy antykryzysowej dla mikrofirmy a utrzymanie zatrudnienia

Subwencja w ramach tarczy antykryzysowej dla mikrofirmy

Pytanie: Posiadamy status mikrofirmy. Po złożeniu wniosku o środki w ramach tarczy finansowej z PFR, w dniu 30 kwietnia 2020 r. podpisaliśmy umowę o subwencję finansową. Środki wpłynęły na nasze konto bankowe 4 maja 2020 r. Aby umorzono nam 75% subwencji, musimy utrzymać poziom zatrudnienia przez 12 miesięcy. Od której daty liczymy te 12 miesięcy: od podpisania umowy czy od wypłaty?

Czytaj więcej »

Zmiana wymiaru czasu pracy a raport ZUS RCA

Zmiana wymiaru czasu pracy a raport ZUS RCA

Pytanie: Od 6 kwietnia 2020 r. nastąpiła zmiana etatu z pełnego na 0,5. Wynagrodzenie za kwiecień zostało wypłacone w maju. A w kwietniu za marzec – w marcu obowiązywał pełny etat. Czy prawidłowe jest wykazanie etatu w ZUS RCA w poniższy sposób: RCA 04.2020 etat 1/1 (w tym miesiącu podstawa wymiaru składek była liczona od pełnego etatu z uwagi że to była wypłata za marzec), a dopiero w RCA 05 2020 etat 1/2?

Czytaj więcej »

Sposób zmiany porozumienia w sprawie zastosowania przestoju ekonomicznego

Zmiana porozumienia w sprawie przestoju ekonomicznego

Pytanie: Po okresie zawieszenia funkcjonowania zakładu w związku z epidemią małymi krokami rusza produkcja. W jaki sposób i jakim dokumentem odwołać przestój ekonomiczny dla części pracowników nim objętych? Czy fakt ten należy zgłosić również do PIP? Dodam że pismo dotyczące porozumienia z przedstawicielami pracowników odnośnie przestoju ekonomicznego na okres 3 miesięcy zostało przekazane w ciągu 5 dni do PIP.

Czytaj więcej »

Tarcza antykryzysowa: Obniżenie wymiaru czasu pracy pracownikowi na wypowiedzeniu

Tarcza antykryzysowa: Obniżenie wymiaru czasu pracy pracownikowi na wypowiedzeniu

Pytanie: Czy porozumienie z przedstawicielami załogi dotyczące skrócenia czasu pracy z tarczy antykryzysowej, powiązane ze zmniejszeniem wynagrodzenia, obejmuje również pracownika, któremu jeszcze przed zawarciem porozumienia wypowiedziano umowę o pracę i obecnie przebywa on na 3-miesięcznym wypowiedzeniu? Co z odprawą – czy również może być obniżona? Dodam, że zwolnienie dotyczy pracownika w firmie zatrudniającej ponad 100 osób, zatrudnionego na podstawie umowy o pracę i zwolnionego w trybie indywidualnym. Rozwiązanie umowy następuje z powodów leżących po stronie pracodawcy.

Czytaj więcej »

Wzór

Wypowiedzenie umowy o zakazie konkurencji (na podstawie art. 15gf tarczy antykryzysowej)

Na podstawie przepisów tzw. tarczy antykryzysowej, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19 umowę o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu m.in. stosunku pracy można wypowiedzieć z zastosowaniem 7-dniowego terminu. Pobierz wzór dokumentu.

Czytaj więcej »

Umowa pożyczki o numerze tożsamym z numerem złożonego wniosku na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy

Z pożyczki mogą skorzystać mikroprzedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro), którzy prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r. w celu pokrycia bieżących kosztów prowadzenia tej działalności. O pożyczkę mogą ubiegać się także mikroprzedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają i nigdy nie zatrudniali pracowników.

Czytaj więcej »

Artykuł

Kryteria doboru pracowników do przestoju ekonomicznego – minimum emocji, maksimum obiektywizmu

Kryteria doboru pracowników do przestoju ekonomicznego

Sytuacja epidemiologiczna nie tylko zaskoczyła, lecz i postawiła sytuację finansową wielu firm na ostrzu noża. Właściciele i przełożeni, ze wsparciem i doradztwem zespołów HR, zmuszeni byli podejmować decyzje, na które tak naprawdę nikt ich nie przygotował. Działom personalnym natomiast nierzadko przyszło się mierzyć z ich konsekwencjami i emocjami członków zespołu, którym obniżono wymiar czasu pracy. Jeśli tego typu wyzwania dopiero przed Wami, zapraszamy do lektury poniższego artykułu, w którym podpowiadamy co przedstawiciele działów personalnych powinni wziąć pod uwagę przy ustalaniu kryteriów doboru pracowników do przestoju ekonomicznego.

Czytaj więcej »

Tylko inteligentny emocjonalnie menedżer poradzi sobie w sytuacji kryzysu

Tylko inteligentny emocjonalnie menedżer poradzi sobie w sytuacji kryzysu

Nie pytamy czy, ale jak sprawnie pozbieramy się w naszych organizacjach lub nierzadko, poza nimi. Ktoś powiedział „nic już nie będzie takie samo”. Na czas lockdown próbie zostały poddane nasze relacje, i te bliższe rodzinne, i te luźniejsze zawodowe. Wszyscy wychodzimy z tego na swój sposób odmienieni.

Czytaj więcej »

Jak zadbać o doświadczenie pracowników w czasie kryzysu

Jak zadbać o doświadczenie pracowników w czasie kryzysu

Czas zmian, a w szczególności czas kryzysu, to najważniejszy moment na zwrócenie uwagi i zadbanie o doświadczenia pracowników. Okres kwarantanny wymusił na wielu organizacjach nagłe zmiany. Jak odbiło się to na doświadczeniach pracowników? Jak tworzyć i zarządzać doświadczeniami w trudnych czasach?

Czytaj więcej »

Jak przeprowadzić reset organizacji po Covidzie, aby odbudować zaangażowanie pracowników

Jak przeprowadzić reset organizacji po Covidzie, aby odbudować zaangażowanie pracowników

Sporo organizacji przechodzi lub przeszło przez kryzysowe doświadczenia pandemii COVID. Wiemy, że wiele zmian nadal przed nami. Wiemy także, że ten kryzys jest i powinien być dobrą lekcją dla organizacji i testem dla dobrych pracodawców. Kryzys to także szansa na reset, na przeprogramowanie organizacji i zmianę na lepsze. Josh Bersin na swoim blogu używa terminu BIG RESET jako poważnej zmiany, przez którą powinny przejść organizacje, aby odbudować zaufanie, zaangażowanie i bezpieczeństwo pracowników i klientów.

Czytaj więcej »

17 sprawdzonych wskazówek, jak zatrzymać najlepszych pracowników w dobie koronawirusa

17 sprawdzonych wskazówek, jak zatrzymać najlepszych pracowników w dobie koronawirusa

W związku z epidemią COVID-19 firmy coraz częściej cierpią na brak płynności finansowej i są zmuszane do (nierzadko grupowych) zwolnień, zaś rynek pracownika oficjalnie się skończył. Wielu zatrudnionych obawia się również w tym momencie podjęcia ryzykownych kroków i szukania nowych miejsc pracy. Niektóre branże stoją jednak przed innymi dylematami.

Czytaj więcej »

Nowość

Praca zdalna: teraz i po epidemii

Praca zdalna - teraz i po epidemii

W przepisach tarczy antykryzysowej praca zdalna jest zaplanowana jako rozwiązanie tymczasowe, służące przeciwdziałaniu COVID-19, a przepisy ją określające mają utracić moc we wrześniu 2020 r. Jak w takim razie zaplanować pracę zdalną na przyszłość, gdy zasady określone w przepisach antykryzysowych przestaną obowiązywać? Poznaj wskazówki ekspertów w tym zakresie.

Czytaj więcej »

Jakie zmiany w pracy zdalnej wprowadza tarcza antykryzysowa 4.0

Jakie zmiany w pracy zdalnej wprowadza tarcza antykryzysowa 4.0

Nowa tarcza antykryzysowa zmienia zasady wykonywania pracy zdalnej. Zanim pracodawca podejmie decyzję o powierzeniu pracy zdalnej, będzie musiał uzyskać informacje, w jakich warunkach pracownik będzie mógł tę pracę wykonywać.

Czytaj więcej »

Zmiana warunków zatrudnienia cudzoziemca nie wpłynie na ważność zezwoleń

Tarcza antykryzysowa a zezwolenia o pracę cudziemca

Jeżeli na skutek skorzystania przez pracodawcę z uprawnień przewidzianych tarczą antykryzysową ulegną zmianie warunki wykonywania pracy przez cudzoziemca będzie on mógł wykonywać pracę na zmienionych warunkach bez konieczności zmiany bądź uzyskania nowego zezwolenia albo wpisania do ewidencji nowego oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy.

Czytaj więcej »

Praktyki studenckie w instytucji kultury – zalecenia resortu nauki na czas epidemii

Praktyki studenckie w instytucji kultury – zalecenia resortu nauki na czas epidemii

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało zalecenia na temat praktyk studenckich. Rekomenduje się je skrócić, przełożyć na czas po epidemii lub realizować w formie zdalnej. Dotyczy to również praktykantów w instytucjach kultury.

Czytaj więcej »

Przepisy antykryzysowe mogą wymusić redukcję etatów w administracji państwowej

Zwolnienia w administracji w związku z koronawirusem

Wprowadzenie nowych przepisów wspierających przedsiębiorców oznacza także zwiększone ryzyko zwolnień w administracji państwowej. Jeżeli w urzędzie lub jednostce administracji państwowej mają być przeprowadzone redukcje zatrudnienia spowodowane epidemią koronawirusa, kierownik urzędu lub jednostki musi przeprowadzić stosowne konsultacje ze związkami zawodowymi.

Czytaj więcej »

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel