ZUS IWA

Filtruj po typie dokumentu:

Artykuł

Termin na złożenie ZUS IWA za 2020 rok

Informację ZUS IWA za dany rok kalendarzowy należy przekazać do ZUS w terminie do 31 stycznia następnego roku. Jeśli dzień 31 stycznia przypada w sobotę albo w dzień ustawowo wolny od pracy, to termin przekazania informacji ZUS IWA zostaje przesunięty na najbliższy dzień roboczy. W 2021 r. dzień 31 styczna przypada w niedzielę. W związku z tym informację ZUS IWA za 2020 r. należy złożyć najpóźniej w dniu 1 lutego 2021 r.

Czytaj więcej »

ZUS IWA za 2020 rok. Jak i do kiedy przygotować informację

ZUS IWA za 2020 rok. Jak i do kiedy przygotować informację

Informację ZUS IWA za dany rok kalendarzowy należy przekazać do ZUS w terminie do 31 stycznia następnego roku. Jeśli dzień 31 stycznia przypada w sobotę albo w dzień ustawowo wolny od pracy, to termin przekazania informacji ZUS IWA zostaje przesunięty na najbliższy dzień roboczy. W 2021 r. dzień 31 styczna przypada w niedzielę. W związku z tym informację ZUS IWA za 2020 r. należy złożyć najpóźniej w dniu 1 lutego 2021 r.

Czytaj więcej »

Porada

Deklaracja ZUS IWA za 2020 rok – jak ustalić liczbę ubezpieczonych

Deklaracja ZUS IWA za 2020 rok – jak ustalić liczbę ubezpieczonych

Pytanie: Czy przy wypełnianiu ZUS IWA w liczbie ubezpieczonych powinnam ująć pracownicę, która w trakcie miesiąca zakończyła pobieranie zasiłku macierzyńskiego i bezpośrednio po nim rozpoczęła pobieranie zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego? Mam również problem z ustaleniem osób zwolnionych dla potrzeb ustalenia liczby ubezpieczonych do ZUS IWA. Zatrudniamy pracowników na umowę o pracę i umowę zlecenia. Wynagrodzenie za pracę wypłacamy do 10. dnia następnego miesiąca, a wynagrodzenie za umowę zlecenia wypłacamy w ostatnim dniu miesiąca. Bardzo proszę o wskazanie, z jakich dokumentów powinnam korzystać i jak prawidłowo ustalić liczbę pracowników nie objętych ubezpieczeniami społecznymi po ustaniu zatrudnienia.

Czytaj więcej »

Deklaracja i formularz

ZUS IWA

Informacja o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe. Termin złożenia: do 31 stycznia danego roku za rok poprzedni.

Czytaj więcej »

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel