Podatki

Filtruj po typie dokumentu:

Porada

PIT-4R za 2020 r. – czy trzeba złożyć korektę, gdy deklaracja została przesłana na formularzu PIT-4R(10) zamiast PIT-4R(11)

PIT-4R za 2020 r. – czy trzeba złożyć korektę

Pytanie: Dnia 7 stycznia 2021 r. wysłałam PIT-4R(10) za 2020 r. Otrzymałam Urzędowe Poświadczenie odbioru. W chwili obecnej został udostępniony nowy wzór formularza PIT-4R(11). Nie korzystaliśmy z przesunięcia terminów przekazania zaliczek na podatek, nie wypełniamy zmienionej pozycji D.2 nowego formularza. Czy w związku z tym musimy wysłać jeszcze raz deklarację PIT-4R jako korektę za rok 2020?

Czytaj więcej »

Pracownik cały rok na zasiłku a PIT-11

Pracownik cały rok na zasiłku a PIT-11

Pytanie: Osoba poniżej 26. roku życia w styczniu 2020 r. miała rozliczony zasiłek chorobowy za grudzień 2019 r., a tym samym pomniejszony przychód za ten miesiąc. W 2020 r. osoba ta otrzymywała od pracodawcy wyłącznie zasiłek chorobowy oraz zasiłek macierzyński. Nie było przychodu ze stosunku pracy, podlegającego składkom ZUS oraz zwolnionego z PIT. W jaki sposób pokazać w PIT-11 korektę przychodu za grudzień 2019 r. zwolnionego z PIT oraz składek ZUS? Zasiłek chorobowy wyniósł 1.100 zł.

Czytaj więcej »

Wzór

PIT-4R(11)

W deklaracji PIT-4R zmieniono część D.2 – informacje dodatkowe. Wypełnia ją płatnik, który poniósł negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 i zgodnie z obowiązującymi przepisami skorzystał z przesunięcia terminu przekazania zaliczek na podatek pobranych za miesiące 2020 r.: marzec – poz. 159; kwiecień – poz. 160; maj – poz. 161; październik – 162; listopad – 163; grudzień – 164. W poprzedniej wersji informacje dodatkowe dotyczyły tylko marca, kwietnia i maja 2020 r. Nowy wzór formularza wprowadziło rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 28 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji  informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2432).

Czytaj więcej »

IFT-1/IFT-1R(16)

IFT-1/IFT-1R(16) stosuje się do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od 1 stycznia 2020 r.  Nowy wzór formularza wprowadziło rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 28 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji  informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2432).

Czytaj więcej »

Formularz PIT-11(27)

Formularz PIT11(27) stosuje się do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od 1 stycznia 2021 r. W PIT-11, w części E dotyczącej źródeł przychodów dodano dwa wiersze: wiersz 8: należności z tytułu praktyk absolwenckich lub straży uczniowskich inne, niż z wiersza 9 (poz. 64–66); wiersz 9: należności z tytułu wymienionego w wierszu 8 otrzymane przez podatników do ukończenia 26. roku życia (poz. 67–69). Nowy wzór formularza wprowadziło rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 28 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji  informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2432).

Czytaj więcej »

Nowość

Obowiązują nowe wzory formularzy PIT-4R, PIT-8AR, PIT-11, IFT-1/IFT-1R

Obowiązują nowe wzory formularzy PIT-4R, PIT-8AR, PIT-11, IFT-1/IFT-1R

Opublikowano zmienione wzory formularzy niezbędnych dla płatników. Zmiana dotyczy wprowadzonej w 2020 r. preferencji polegającej na przedłużeniu terminu przekazania zaliczek od wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców za miesiące październik – grudzień 2020 r. Sprawdź, od kiedy stosować nowe wzory formularzy.

Czytaj więcej »

Pobierz 2 nowe wzory wniosków o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej

Pobierz 2 nowe wzory wniosków o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej

Od 1 stycznia 2021 r. obowiązują nowe wzory wniosków o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej – wniosku pojedynczego oraz wniosku wspólnego. Sprawdź także, jakie korzyści może uzyskać płatnik, który otrzymuje indywidualną interpretację podatkową.

Czytaj więcej »

Zerowy PIT dla młodych – zmiany od 1 stycznia 2021 r.

Zerowy PIT dla młodych – zmiany od 1 stycznia 2021 r.

Zakres przychodów uprawniających do korzystania z zerowego PIT został poszerzony. Zerowy PIT objął również przychody osiągane z tytułu umów o praktyki absolwenckie i stażu uczniowskiego. Sprawdź szczegóły.

Czytaj więcej »

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel