Tarcza antykryzysowa

Filtruj po typie dokumentu:

Porada

Jak ewidencjonować czas pracy wykonywanej zdalnie

Praca zdlana - ewidencja czasu pracy

Pytanie: Nasz pracownik przez okres jednego tygodnia wykonywał pracę w formie zdalnej. W jaki sposób zaewidencjonować czas pracy pracownika zdalnego? Czy lista obecności, którą nasi pracownicy podpisują w biurze, w okresie wykonywania przez pracownika pracy zdalnej może pozostać niewypełniona?

Czytaj więcej »

Tarcza antykryzysowa 4.0 a pracownicy samorządowi

Tarcza antykryzysowa 4.0 a pracownicy samorządowi

Pytanie: Jesteśmy samorządową jednostką organizacyjną starostwa powiatowego. Interesują nas zmiany w obecnie procedowanych przepisach tarczy 4.0. Czy jeśli ustawa ta wejdzie w życie bez istotnych zmian w zakresie: limitowania wysokości odpraw, redukcji zatrudnienia i obniżania wynagrodzeń, udzielania zaległych urlopów oraz zmian w ZFŚS, będzie dotyczyła również pracowników samorządowych?

Czytaj więcej »

Nowość

W jednostkach publicznych możliwy wspólny wybór instytucji zarządzającej PPK

Wspólny wybór instytucji zarządzającej PPK

W celu usprawnienia procedur wdrożenia PPK w jednostkach sektora finansów publicznych, w drodze nowelizacji ustawy o PPK wprowadzonej przepisami tzw. tarczy antykryzysowej 4.0, przewidziana została możliwość dokonywania wspólnych postępowań na wybór instytucji zarządzającej pracowniczymi planami kapitałowymi. Sprawdź szczegóły.

Czytaj więcej »

Tarcza 4.0: jak przenieść pracownika samorządowego w okresie epidemii

Przeniesienie pracownika samorządowego w okresie epidemii

Tarcza 4.0 oprócz poszerzenia instrumentów wsparcia dla przedsiębiorców wprowadziła też kolejne rozszerzenie możliwości przenoszenia służbowego pracowników jednostek samorządowych. Sprawdź, na jakich zasadach można dokonać przeniesienia.

Czytaj więcej »

Tarcza antykryzysowa 4.0 – nowe rozwiązania wchodzą w życie

Depositphotos_29608251_s-2015

Od 24 czerwca br. obowiązuje kolejna odsłona tarczy antykryzysowej, która zakłada m.in. możliwość jednostronnego udzielenia pracownikowi, w wymiarze do 30 dni, zaległego urlopu wypoczynkowego w okresie epidemii, doprecyzowanie zasad wykonywania pracy zdalnej, a także zmiany w zakresie realizacji obowiązków związanych z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych.

Czytaj więcej »

Tarcza 4.0 pozwala na szybkie rozwiązanie zakazu konkurencji

Rozwiązanie zakazu konkurencji - tarcza 4.0

Tarcza antykryzysowa 4.0 dopuściła możliwość szybkiego rozwiązania umowy o zakazie konkurencji. Rozwiązanie to umożliwi pracodawcom na uniknięcie ponoszenia zwiększonych kosztów związanych z tego rodzaju umowami.

Czytaj więcej »

Tarcza 4.0 z akceptacją Sejmu i Senatu. Poznaj kluczowe zmiany

Tarcza 4.0 - kluczowe zmiany

Doprecyzowanie reguł wykonywania pracy zdalnej, przymusowe udzielanie urlopu w okresie epidemii, możliwość szybkiego wypowiedzenia umów o zakazie konkurencji, czy zawieszenia obowiązków związanych z działalnością socjalną – to tylko niektóre z ważnych dla pracodawców zmian, które przynosi czwarta odsłona tarczy antykryzysowej. Sprawdź szczegóły.

Czytaj więcej »

Artykuł

Tarcza 4.0: jak udzielić pracownikowi urlopu zaległego w okresie epidemii

Tarcza 4.0: jak udzielić pracownikowi urlopu zaległego w okresie epidemii

Pracodawca może udzielić pracownikowi zaległego urlopu wypoczynkowego w terminie przez siebie wyznaczonym, bez uzgadniania go z pracownikiem i z pominięciem planu urlopów. Pracodawca ma prawo skorzystać z takiej możliwości jedynie w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, a łączny wymiar udzielonego w taki sposób urlopu zaległego nie może przekraczać 30 dni. Sprawdź, co przewidują nowe rozwiązania.

Czytaj więcej »

Tarcza antykryzysowa 4.0 – pracodawca będzie mógł zawiesić działalność socjalną

Pracodawca będzie mógł zawiesić działalność socjalną

Jedną z metod uniknięcia trudności finansowych w okresie epidemii koronawirusa może okazać się zawieszenie prowadzonej działalności socjalnej. Sprawdź, jakie będą warunki takiego zawieszenia i w jaki sposób będzie ono mogło zostać przez pracodawcę dokonane.

Czytaj więcej »

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Webinarium
Webinarium

Zasiłki 2021

, 29.stycznia.2021

Weź udział »

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel