Start PPK u pracodawców 50+

Filtruj po typie dokumentu:

Artykuł

PPK: Jak zawrzeć porozumienie w celu wyboru instytucji finansowej

Porozumienie w sprawie wyboru instytucji finansowej w PPK

Najpóźniej do 24 kwietnia 2020 r. pracodawca, który na dzień 30 czerwca ub.r. zatrudniał co najmniej 50 osób, obowiązany jest zawrzeć umowę z instytucją finansową zarządzającą planami kapitałowymi. Natomiast najpóźniej na miesiąc przed zawarciem tej umowy podmiot zatrudniający musi dokonać wyboru instytucji finansowej, która poprowadzi PPK. Wyboru tego należy dokonać w porozumieniu z zakładową organizacją związkową lub reprezentacją pracowników wyłonioną w tym podmiocie zatrudniającym. Sprawdź szczegóły.

Czytaj więcej »

Jak rozliczać wynagrodzenie pracownika – uczestnika PPK

Jak naliczać wynagrodzenie pracownika - uczestnika PPK

Podmioty zatrudniające, po zawarciu umów w ramach PPK, powinny rozpocząć obliczanie i dokonanie wpłat za uczestników PPK do wybranej instytucji finansowej. Sprawdźmy, jak prawidłowo ustalać wynagrodzenia pracowników, wraz z naliczeniem wpłat na pracownicze plany kapitałowe.

Czytaj więcej »

Porada

Minimalne wynagrodzenie za pracę a potrącenia alimentacyjne

Minimalne wynagrodzenie za pracę a potrącenia alimentacyjne

Pytanie: Pracownik, który otrzymuje minimalne wynagrodzenie za pracę (umowa o pracę na pełen etat), ma zajętą wierzytelność z tytułu alimentów. Czy w takiej sytuacji wynagrodzenie podlega ochronie do wysokości wynagrodzenia minimalnego?

Czytaj więcej »

Sposób informowania nowych pracowników o warunkach udziału w PPK

Depositphotos_150399078_s-2019

Pytanie: U pracodawcy występuje duża rotacja pracowników. W jaki sposób powinniśmy informować o warunkach oszczędzania w PPK nowo zatrudnione osoby? Chcielibyśmy w precyzyjny sposób ustalić procedurę postępowania w takiej sytuacji.

Czytaj więcej »

W jaki sposób informować pracowników

Depositphotos_18207475_s-2019

Pytanie: Czy mając na względzie obowiązki informacyjne pracodawcy, podmiot zatrudniający może np. drogą mailową informować pracowników o możliwościach związanych z PPK?

Czytaj więcej »

Co rozważyć, wdrażając PPK w grupie kapitałowej

Depositphotos_11832380_s-2019

Pytanie: Podmiot zatrudniający tworzący grupę kapitałową zastanawia się nad tym, czy wdrożyć PPK we wszystkich spółkach w jednym czasie, czy rozłożyć wdrożenie na kolejne terminy wynikające z ustawy. Jakie argumenty powinien rozważyć podmiot zatrudniający?

Czytaj więcej »

Jaki przyjąć okres wypowiedzenia umowy o zarządzanie PPK

Depositphotos_6371702_s-2019

Pytanie: Podmiot zatrudniający, przygotowując się do wdrożenia PPK rozważa różne warianty okresu wypowiedzenia umowy o zarządzanie PPK. Jakie mogą być konsekwencje wprowadzenia 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia umowy o zarządzenie PPK, a co może się wiązać z 12-miesięcznym okresem wypowiedzenia?

Czytaj więcej »

Nowość

Pierwsze wpłaty powitalne na kontach uczestników PPK

Pierwsze wpłaty powitalne w PPK

Pod koniec stycznia na konta uczestników PPK trafiły pierwsze wpłaty powitalne. Na ten cel rząd przeznaczył dotychczas 295 tys. zł z Funduszu Pracy. Do końca 2020 roku kwota ta ma wzrosnąć do ponad 400 mln zł.

Czytaj więcej »

Rozpoczął się proces tworzenia PPK w średnich firmach

PPK w średnich firmach od 1 stycznia 2020 r.

Od 1 stycznia 2020 r. średniej wielkości pracodawcy powinni rozpocząć wprowadzanie pracowniczych planów kapitałowych. Obowiązek dotyczy firm, które w połowie 2019 r. zatrudniały od 50 do 249 osób zatrudnionych.

Czytaj więcej »

Dokumentacja w ramach PPK i współpraca z instytucją finansową

Depositphotos_7806513_s-2015

Wszyscy pracodawcy, którzy tworzą pracownicze plany kapitałowe, mają do wykonania kilka kluczowych zadań związanych ze sprawnym wdrożeniem PPK w swoich przedsiębiorstwach. Należy przygotować się m.in. do procesu gromadzenia i tworzenia dokumentacji związanej z PPK oraz organizacji współpracy z instytucją finansową. Sprawdź, jak przygotować się do nowych obowiązków. [konferencja on-line zakończona, dostęp do materiałów]

Czytaj więcej »

Dokumentacja w PPK – zapraszamy na konferencję on-line

Dokumentacja w PPK - konferencja online

Kolejna edycja konferencji online dla działów kadr i płac już 27 listopada 2019 r. na Portalu Kadrowym! Dowiedz się, jak prawidłowo prowadzić dokumentację w ramach PPK oraz współpracować z instytucją finansową.

Czytaj więcej »

Automatyzacja ulży kadrowcom przy PPK

portal_kadrowy

Zajmujesz się HR w firmie zatrudniającej powyżej 50 pracowników? Masz świadomość, że niedługo takie firmy będą tworzyć PPK, ale nie wiesz, jak podejść do tego zadania? Obawiasz się, czy podołasz dodatkowym obowiązkom w zakresie obsługi kadrowo-płacowej?

Czytaj więcej »

Porada video

PPK od 1 stycznia 2020 r. Jak wprowadzić plan kapitałowy w średniej firmie

Tworzenie PPK u pracodawców 50+

Pracodawcy, którzy w połowie 2019 r. zatrudniali co najmniej 50 osób, są drugą grupą podmiotów zatrudniających, która od 1 stycznia 2020 r. objęta zostaje obowiązkiem tworzenia pracowniczych planów kapitałowych. Poznaj obowiązki i terminy związane z utworzeniem PPK w średniej firmie.

Czytaj więcej »

Dokumentacja w ramach PPK

Dokumentacja w ramach PPK

Sprawdź, jak prawidłowo zawierać umowy w ramach PPK oraz prowadzić dokumentację związaną z prowadzeniem pracowniczych planów kapitałowych.

Czytaj więcej »

Wzór

Wniosek o przystąpienie do PPK (dotyczy osoby powyżej 55 roku życia)

Osoba zatrudniona, która ukończyła 55. rok życia i nie ukończyła 70. roku życia może złożyć podmiotowi zatrudniającemu wniosek o przystąpienie do pracowniczego planu kapitałowego. Pobierz wzór dokumentu.

Czytaj więcej »

Porozumienie o wyborze instytucji zarządzającej PPK

Podmiot zatrudniający, w porozumieniu z zakładową organizacją związkową działającą w tym podmiocie zatrudniającym, wybiera instytucję finansową, z którą zostanie zawarta umowa o zarządzanie PPK.  Pobierz wzór dokumentu.

Czytaj więcej »

Wniosek o obniżenie wpłaty podstawowej do PPK

Wpłata podstawowa finansowana przez uczestnika PPK wynosi 2% wynagrodzenia. Jednak uczestnik PPK może złożyć wniosek o jej obniżenie, ale nie mniej niż 0,5% wynagrodzenia, jeżeli osiągane przez niego wynagrodzenie z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza kwoty odpowiadającej 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia. Pobierz wzór wniosku.

Czytaj więcej »

Deklaracja o rezygnacji z wpłat na PPK

W tym miejscu znajdziesz urzędowy wzór wniosku o rezygnacji z wpłat na pracowniczy plan kapitałowy.

Czytaj więcej »

Rozporządzenie

Ustawa

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel