Umowy o dzieło

Filtruj po typie dokumentu:

Artykuł

Od 1 stycznia 2021 r. spadła liczba zarejestrowanych umów o dzieło

Od 1 stycznia 2021 r. spadła liczba zarejestrowanych umów o dzieło

Obowiązująca od stycznia tego roku konieczność zgłaszania i rejestrowania umów o dzieło w ZUS doprowadziła do tego, że w pierwszym tygodniu b.r. zgłoszono zaledwie 15% takich umów, w porównaniu z analogicznym okresem w 2020 r. W całym styczniu 2021 r. spadek był na poziomie blisko 30%. Czy w praktyce umowy o dzieło zastępowane są tzw. rozliczaniem się „pod stołem”?

Czytaj więcej »

Zmiany w rozliczeniach z ZUS od 1 stycznia 2021 r. – 12 praktycznych przykładów

zmiany w rozliczeniach z zus

W 2021 roku płatników składek czeka wiele istotnych zmian dotyczących rozliczeń z ZUS. Kolejna grupa podmiotów zostanie objęta obowiązkiem utworzenia PPK, co będzie wymagać wyboru instytucji prowadzącej taki plan oraz podpisania z nią odpowiednich umów. Płatnicy będą również musieli powiadamiać ZUS o zawarciu niektórych umów o dzieło, mimo ich nieoskładkowania. Z kolei zmiana wynagrodzenia minimalnego wymaga sprawdzenia, czy osoby wyłączone z ubezpieczeń społecznych w 2020 r. nie powinny być nimi objęte od stycznia 2021 r. Z 1 stycznia 2021 r. zmienia się także wiele wskaźników istotnych przy naliczaniu składek ZUS. Warto zwrócić także uwagę na zmiany w świadczeniach chorobowych.

Czytaj więcej »

Porada

Czy umowę ramową od 1 stycznia 2021 r. należy zgłaszać do ZUS

Czy umowę ramową od 1 stycznia 2021 r. należy zgłaszać do ZUS

Pytanie: Gmina chce zawrzeć z osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej umowę na napisanie artykułów do wydań lokalnej gazety w okresie od 1 lutego do 17 grudnia 2021 r. Czy można uznać, że jest to umowa o dzieło? Co z formularzem RUD? Czy w kontekście art. 36 ust. 17 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych gmina powinna zgłosić umowę ramową do ZUS? Czy też należałoby podjąć inne działania i wprowadzić inne zapisy lub każdorazowo zawierać umowę o dzieło, żeby uniknąć ewentualnych konsekwencji dotyczących niezgłoszenia takiej umowy, bądź zakwalifikowanie takiej umowy jako umowy zlecenia?

Czytaj więcej »

Nowość

Sprawdź, jakich umów o dzieło nie trzeba zgłaszać do ZUS na formularzu RUD od 1 stycznia 2021 r.

Sprawdź, jakich umów o dzieło nie trzeba zgłaszać do ZUS na formularzu RUD od 1 stycznia 2021 r.

Obowiązku zgłaszania umów o dzieło nie mają od 1 stycznia 2021 r. tylko jednostki organizacyjne (np. stowarzyszenia, fundacje, spółki prawa handlowego), gdy nie są płatnikiem składek. W sytuacji gdy dany podmiot zostanie zgłoszony do ZUS jako płatnik, gdyż zatrudni np. pracownika czy też zleceniobiorcę, podmiot ten będzie miał obowiązek przekazywania informacji o zawartych umowach o dzieło. Ten obowiązek będzie jednak dotyczył umów zawartych po dniu kiedy ten podmiot został zgłoszony do ZUS jako płatnik. Umów zawartych przed tą datą nie należy zgłaszać.

Czytaj więcej »

Dokument ubezpieczeniowy RUD w praktyce – 2 przykłady

Dokument ubezpieczeniowy RUD w praktyce – 2 przykłady

Istotną nowością dla płatników składek ZUS jest wprowadzenie od 1 stycznia 2021 r. wzoru zgłoszenia umowy o dzieło – dokumentu ubezpieczeniowego RUD. Termin na przekazanie informacji wynosi 7 dni od dnia zawarcia umowy o dzieło. Obowiązek dokonywania zgłoszeń mają nie tylko zamawiający będący płatnikami składek, lecz także osoby fizyczne, które nie są płatnikami składek.

Czytaj więcej »

Jak złożyć dokument RUD (zgłoszenie umowy o dzieło) przez PUE ZUS – instrukcja krok po kroku

Jak złożyć dokument RUD (zgłoszenie umowy o dzieło) przez PUE ZUS

Formularz RUD można przekazać elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. O zawarciu umowy o dzieło musi poinformować płatnik składek lub osoba fizyczna, który zleca wykonanie dzieła (zawiera z wykonawcą dzieła umowę o dzieło) od 1 stycznia 2021 r.  Sprawdź, jak to zrobić i nie popełnić błędu.

Czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2021 r. trzeba informować ZUS o zawarciu umowy o dzieło

Od 1 stycznia 2021 r. trzeba informować ZUS o zawarciu umowy o dzieło

Przepisy tarczy antykryzysowej wprowadziły obowiązek informowania ZUS o umowach o dzieło zawieranych od nowego roku. ZUS musi prowadzić ewidencję takich umów. Umowy zawarte od 1 stycznia 2021 r. trzeba wykazać w nowym formularzu RUD (Zgłoszenie umowy o dzieło). Należy go złożyć w ciągu 7 dni od zawarcia umowy o dzieło.

Czytaj więcej »

Sprawdź, na jakim formularzu od 1 stycznia 2021 r. zgłaszasz do ZUS umowę o dzieło

Na formularzu RUD od 1 stycznia 2021 r. zgłaszasz umowę o dzieło

Płatnicy i osoby fizyczne zlecający wykonanie dzieła na podstawie umowy o dzieło, od 1 stycznia 2021 r. mają nowy obowiązek. Chodzi o zgłaszanie umów o dzieło do ZUS. Właśnie pojawił się projekt rozporządzenia zawierający wzór formularza, który w takiej sytuacji trzeba będzie wypełnić. Ten dokument to RUD – zgłoszenie umowy o dzieło.

Czytaj więcej »

Wzór

RUD – zgłoszenie umowy o dzieło od 1 stycznia 2021 r.

Płatnicy i osoby fizyczne zlecający wykonanie dzieła na podstawie umowy o dzieło, od 1 stycznia 2021 r. mają nowy obowiązek. Chodzi o zgłaszanie umów o dzieło do ZUS. Umowę o dzieło trzeba zgłosić do ZUS na formularzu RUD w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o dzieło. Dokument RUD umożliwi ZUS prowadzenie ewidencji zawieranych przez płatników składek lub osoby fizyczne umów o dzieło z osobami, z którymi nie pozostają w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy nie wykonują pracy na rzecz pracodawcy z którym pozostają w stosunku pracy.

Czytaj więcej »

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel