Koronawirus

Filtruj po typie dokumentu:

Porada

Świadczenie urlopowe nauczycieli a zwolnienie z PIT

Świadczenie urlopowe nauczycieli a zwolnienie z PIT

Pytanie: Czy w świetle obowiązujących przepisów związanych z epidemią świadczenie urlopowe dla nauczycieli podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych?

Czytaj więcej »

Ograniczenie wysokości odpraw emerytalnych na podstawie tarczy antykryzysowej

Ograniczenie wysokości odpraw emerytalnych na podstawie tarczy antykryzysowej

Pytanie: Czy z mocy prawa należy ograniczać wysokości odpraw emerytalnych wypłacanych na podstawie układu zbiorowego pracy w przypadku wystąpienia u pracodawcy w okresie stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego z powodu COVID-19 istotnego wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń? Jeśli tak, to czy istotny wzrost należy ustalać po zakończeniu każdego miesiąca porównując z miesiącem poprzednim i w zależności od wyniku stosować bądź nie w kolejnym miesiącu ograniczenia wysokości odpraw, czy też ustala się go raz np. porównując wyniki lutego i maja?

Czytaj więcej »

Świadczenie postojowe dla zleceniobiorcy

Świadczenie postojowe dla zleceniobiorcy

Pytanie: Czy zleceniobiorcy mogą się starać o dofinansowanie w związku z tym, że z powodu epidemii koronawirusa nie pracują? Którzy zleceniobiorcy mogą się o to ubiegać? Czy tylko ci, którzy zgłoszeni byli do ubezpieczeń społecznych, czy też uczniowie/studenci mogą się starać? Czy sami składają wnioski czy robią to ich pracodawcy? Jakie wynagrodzenie wpisują we wnioski: z lutego czy z marca?

Czytaj więcej »

Wydarzenia kulturalne a oświadczenia uczestników o zarażeniu

Wydarzenia kulturalne a oświadczenia uczestników o zarażeniu

Pytanie: Czy można odbierać oświadczenia od uczestników wydarzeń w instytucji kultury, że nie są zarażeni COVID-19?

Czytaj więcej »

Jak wykazać obniżenie etatów przy subwencji

Jak wykazać obniżenie etatów przy subwencji

Pytanie: Otrzymaliśmy subwencje z PFR. Musimy przez 12 miesięcy utrzymać zatrudnienie. W kwietniu wprowadziliśmy u niektórych osób obniżenie etatu od kwietnia do czerwca. Czyli w wykazie zatrudnienia, który trzeba będzie przedstawić po 12 miesiącach, wykazujemy ten etat obniżony o 20% od kwietnia do czerwca?

Czytaj więcej »

Nowość

W czerwcu pracodawcy zgłosili więcej ofert pracy niż w maju

W czerwcu pracodawcy zgłosili więcej ofert pracy niż w maju

Jak podaje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, po okresie zamrożenia gospodarki i wynikających z tego ograniczeniach sytuacja na rynku pracy się stabilizuje. Pierwsze niepokojące reakcje pracodawców i związane z nimi zapowiedzi zwolnień wyraźnie osłabły.

Czytaj więcej »

Pracownicy DPS-ów otrzymają dodatkowe pieniądze

Pracownicy DPS-ów otrzymają dodatkowe pieniądze

Jak podaje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ponad 326 mln zł ze środków krajowego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój trafi wkrótce do Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej. Pieniądze te zostaną przeznaczone na wsparcie domów pomocy społecznej w czasie epidemii koronawirusa. Z tej puli aż 175 mln zł trafi do pracowników placówek w ramach dodatkowych wynagrodzeń. Ale to niejedyna pomoc. Od wybuchu pandemii samorządy otrzymały już 50 mln zł na wsparcie w prowadzeniu DPS-ów.

Czytaj więcej »

Polski Bon Turystyczny – sprawdź, jakie poprawki wniósł Senat

Polski Bon Turystyczny – sprawdź, jakie poprawki wniósł Senat

Objęcie bonem turystycznym emerytów i rencistów oraz dzieci tych rodziców, którzy pracują za granicą – przewiduje część poprawek, jakie 2 lipca 2020 r. Senat zaproponował do prezydenckiej ustawy o Polskim Bonie Turystycznym. Teraz ustawa trafi ponownie do Sejmu.

Czytaj więcej »

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy można pobierać do 12 lipca 2020 r.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy można pobierać do 12 lipca 2020 r.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy, o którym mowa w art. 4 ust. 1-1d ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych przysługuje w przypadkach, o których mowa w tych przepisach, jednak nie dłużej niż do 12 lipca 2020 r.

Czytaj więcej »

ZUS wypłacił pierwsze dodatki solidarnościowe

Sprawdź, komu ZUS wypłaci dodatek solidarnościowy

Prawo do świadczenia przysługuje osobom, które po 15 marca 2020 r. straciły pracę lub ich umowa wygasła z powodu COVID-19. Świadczenie wynosi 1.400 zł i można je pobierać maksymalnie przez 3 miesiące. Otrzymało je już ok. 17 tys. osób na kwotę ponad 20 mln zł.

Czytaj więcej »

Artykuł

Sprawdź dofinansowania do wynagrodzeń dla instytucji kultury z tarczy 4.0

Sprawdź dofinansowania do wynagrodzeń dla instytucji kultury z tarczy 4.0

Instytucje kultury od 24 czerwca 2020 r. mogą korzystać z dofinansowań wynagrodzeń pracowników i innych zatrudnionych, przewidzianych przez tarczę antykryzysową. Muszą jednak spełnić warunki ustawowe, analogiczne dla przedsiębiorców.

Czytaj więcej »

Nawet w stanie epidemii pensja pracownika nie może ucierpieć na braku zysku firmy

Czy pracodawca może zaproponować pracownikom dobrowolną modyfikację umów o pracę

Kryzys gospodarczy w sposób drastyczny ogranicza dochody pracodawców niezależnie od branży. Zastanówmy się zatem, czy przedsiębiorca może tak zmodyfikować umowy o pracę swoich podwładnych, aby uzależnić ich pensję od tego, czy firma wypracuje zysk.

Czytaj więcej »

Tarcza antykryzysowa 4.0 – pracodawca będzie mógł zawiesić działalność socjalną

Pracodawca będzie mógł zawiesić działalność socjalną

Jedną z metod uniknięcia trudności finansowych w okresie epidemii koronawirusa może okazać się zawieszenie prowadzonej działalności socjalnej. Sprawdź, jakie będą warunki takiego zawieszenia i w jaki sposób będzie ono mogło zostać przez pracodawcę dokonane.

Czytaj więcej »

Kryteria doboru pracowników do przestoju ekonomicznego – minimum emocji, maksimum obiektywizmu

Kryteria doboru pracowników do przestoju ekonomicznego

Sytuacja epidemiologiczna nie tylko zaskoczyła, lecz i postawiła sytuację finansową wielu firm na ostrzu noża. Właściciele i przełożeni, ze wsparciem i doradztwem zespołów HR, zmuszeni byli podejmować decyzje, na które tak naprawdę nikt ich nie przygotował. Działom personalnym natomiast nierzadko przyszło się mierzyć z ich konsekwencjami i emocjami członków zespołu, którym obniżono wymiar czasu pracy. Jeśli tego typu wyzwania dopiero przed Wami, zapraszamy do lektury poniższego artykułu, w którym podpowiadamy co przedstawiciele działów personalnych powinni wziąć pod uwagę przy ustalaniu kryteriów doboru pracowników do przestoju ekonomicznego.

Czytaj więcej »

Tylko inteligentny emocjonalnie menedżer poradzi sobie w sytuacji kryzysu

Tylko inteligentny emocjonalnie menedżer poradzi sobie w sytuacji kryzysu

Nie pytamy czy, ale jak sprawnie pozbieramy się w naszych organizacjach lub nierzadko, poza nimi. Ktoś powiedział „nic już nie będzie takie samo”. Na czas lockdown próbie zostały poddane nasze relacje, i te bliższe rodzinne, i te luźniejsze zawodowe. Wszyscy wychodzimy z tego na swój sposób odmienieni.

Czytaj więcej »

Temat numeru

Jak ustalać wynagrodzenie urlopowe po zmianach warunków płacowych spowodowanych COVID-19

wynagrodzenie urlopowe po zmianach warunków płacowych COVID-19

Rozpoczął się okres urlopowy. Przy obliczaniu wynagrodzeń za wypoczynek wielu pracodawców będzie musiało uwzględnić zmiany, jakie zaszły w systemie wynagradzania pracowników, spowodowane stanem epidemii. Część firm wprowadziła bowiem przestój, część zdecydowała się na cięcia etatów i przemodelowanie płac. Przypominamy więc najważniejsze zasady ustalania wynagrodzeń urlopowych.

Czytaj więcej »

Poznaj 10 ważnych zmian dla pracodawców, które przynosi tarcza antykryzysowa 3.0

Dofinansowania i składki z tarczy antykryzysowej 3.0

Dnia 15 maja 2020 r. została opublikowania ustawa z 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Ustawa ta wprowadza kolejne zmiany dotyczące przedsiębiorców i ma wpływ na ich rozliczenia. Sprawdź, na jaką pomoc mogą liczyć przedsiębiorcy.

Czytaj więcej »

Jak po zmianach od 16 maja 2020 r. wyliczać kwoty wolne od potrąceń – tarcza antykryzysowa 3.0

Jak od 16 maja 2020 r. wyliczać kwoty wolne od potrąceń

Obecnie o wysokości kwoty wolnej od potrąceń decydują nie tylko  poziom ustawowej płacy minimalnej czy wymiar czasu pracy pracownika wskazany w umowie o pracę, ale także fakt, czy zatrudniony ma na swoim utrzymaniu nieosiągających dochodów członków rodziny w sytuacji, gdy z powodu podjętych Polsce działań zapobiegających zarażeniem SARS-CoV-2 zatrudnionemu zostało obniżone wynagrodzenie lub członek jego rodziny utracił źródło dochodu. Kwoty wolne od potrąceń zwiększono bowiem o 25% na każdego nieosiągającego dochodu członka rodziny, którego pracownik ma na utrzymaniu, w sytuacji gdy z powodu pandemii pracownikowi zostało obniżone wynagrodzenie lub członek rodziny pracownika utracił źródło dochodu.

Czytaj więcej »

Jak naliczyć wynagrodzenie pracownika ze zwolnieniem ze składek ZUS – przykład liczbowy

Jak naliczyć wynagrodzenie pracownika ze zwolnieniem ze składek ZUS – przykład liczbowy

Wśród pytań zadawanych w związku z wprowadzeniem nadzwyczajnych uregulowań prawnych, mających łagodzić negatywne następstwa epidemii COVID-19, pojawia się kwestia naliczania wynagrodzeń pracowników przez pracodawców korzystających ze zwolnienia ze składek. Pracodawca płatnik nie przekazuje tych składek do ZUS, lecz pozostawia je sobie. A jak to wygląda na liście płac?

Czytaj więcej »

Jak skorzystać z mikropożyczki dla mikroprzedsiębiorców

Jak skorzystać z mikropożyczki dla mikroprzedsiębiorców

Jednym z kluczowych elementów tarczy antykryzysowej jest niskooprocentowana pożyczka dla mikroprzedsiębiorców do 5.000 zł, z możliwością jej umorzenia. Rząd podaje, że udzielono już prawie 436,5 tys. pożyczek dla mikroprzedsiębiorców na łączną kwotę ok. 2,17 mld zł. Sprawdź, jakie warunki musisz spełnić, aby uzyskać takie wsparcie.

Czytaj więcej »

Wzór

Oświadczenie o zamknięciu placówki z powodu COVID-19-1 - wzór obowiązujący od 4 maja 2020 r.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje przez okres sprawowania opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której dziecko uczęszcza albo w okresie niemożności sprawowania opieki nad dzieckiem przez nianię lub dziennego opiekuna, a od 4 maja 2020 r. także w okresie niezapewnienia opieki dziecku przez tę placówkę albo w związku z podjęciem decyzji o osobistym sprawowaniu opieki mimo otwarcia placówki, do której uczęszcza dziecko.

Czytaj więcej »

RZS-P – Wniosek płatnika składek o zwrot nienależnie opłaconych składek

Płatnik, który złożył wniosek o zwolnienie ze składek za kwiecień i maj – jeżeli składki te zostały już przez niego opłacone – może wystąpić do ZUS o zwrot nadpłaconych środków. Wniosek w tym celu należy złożyć elektronicznie, przez PUE ZUS (Platformę Usług Elektronicznych, udostępnioną przez ZUS), na formularzu EZS-P, albo przekazać w postaci papierowej, pocztą lub osobiście w placówce ZUS, korzystając z formularza RZS-P.

Czytaj więcej »

Wzór wniosku o zwiększenie kwoty wolnej od potrąceń na podstawie art. 52 tarczy antykryzysowej 3.0

Kwoty wolne od potrąceń ulegają zwiększeniu o 25% na każdego nieosiągającego dochodu członka rodziny, którego pracownik ma na utrzymaniu w sytuacji, gdy z powodu pandemii pracownikowi zostało obniżone wynagrodzenie lub członek rodziny pracownika utracił źródło dochodu. Niestety przepisy nie wskazują, w jaki sposób zakład pracy ma ustalać uprawnienie pracownika do korzystania z szerszej ochrony przed potrąceniami. Najlepszym rozwiązaniem będzie pobieranie od zatrudnionych oświadczeń o liczbie nieosiągających dochodów członków ich rodziny, których mają oni na utrzymaniu.

Czytaj więcej »

Umowa pożyczki o numerze tożsamym z numerem złożonego wniosku na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy

Z pożyczki mogą skorzystać mikroprzedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro), którzy prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r. w celu pokrycia bieżących kosztów prowadzenia tej działalności. O pożyczkę mogą ubiegać się także mikroprzedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają i nigdy nie zatrudniali pracowników.

Czytaj więcej »

Rozporządzenie

Porada video

Pracodawca w trakcie pandemii - jakie działania można podjąć? - 27.03.2020

Firma a koronawirus - rozwiązania dla pracodawców

Jak organizować pracę w czasie epidemii? Jakie działania chroniące firmę może podjąć pracodawca, nim przepisy tarczy antykryzysowej wejdą w życie?

Czytaj więcej »

COVID-19 – specustawa i świadczenia w czasie kwarantanny - 10.03.2020 - odc. 9

Koronawirus - specustawa i świadczenia za czas kwarantanny

Obowiązuje już specjalna ustawa, która w sytuacji zagrożenia koronawirusem, umożliwia pracodawcom polecenie zatrudnionym wykonywania pracy zdalnej, a pracownikom – ubieganie się o dodatkowe świadczenia z ZUS w razie zamknięcia placówki, do której uczęszcza dziecko. Więcej o uprawnieniach przysługujących pracodawcy i pracownikom w najnowszym odcinku vloga kadrowo-płacowego.

Czytaj więcej »

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel