Koronawirus

Filtruj po typie dokumentu:

Nowość

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy można pobierać do 12 lipca 2020 r.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy można pobierać do 12 lipca 2020 r.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy, o którym mowa w art. 4 ust. 1-1d ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych przysługuje w przypadkach, o których mowa w tych przepisach, jednak nie dłużej niż do 12 lipca 2020 r.

Czytaj więcej »

ZUS wypłacił pierwsze dodatki solidarnościowe

Sprawdź, komu ZUS wypłaci dodatek solidarnościowy

Prawo do świadczenia przysługuje osobom, które po 15 marca 2020 r. straciły pracę lub ich umowa wygasła z powodu COVID-19. Świadczenie wynosi 1.400 zł i można je pobierać maksymalnie przez 3 miesiące. Otrzymało je już ok. 17 tys. osób na kwotę ponad 20 mln zł.

Czytaj więcej »

Sprawdź, komu ZUS wypłaci dodatek solidarnościowy

Sprawdź, komu ZUS wypłaci dodatek solidarnościowy

Osoby, które straciły źródło przychodu ze względu na sytuację gospodarczą spowodowaną kryzysem wywołanym COVID-19, mogą otrzymać dodatek solidarnościowy. Świadczenie przysługuje za okres od 1 czerwca 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r., nie wcześniej jednak niż za miesiąc kalendarzowy, w którym został złożony wniosek. Świadczenie to ma pomóc w przeciwdziałaniu negatywnym skutkom COVID-19.

Czytaj więcej »

Zwolnienie z opłacania składek – pamiętaj o deklaracjach rozliczeniowych i imiennych raportach miesięcznych

Zwolnienie z opłacania składek – pamiętaj o deklaracjach rozliczeniowych i imiennych raportach miesięcznych

Jednym z warunków zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek jest przesłanie deklaracji rozliczeniowych i imiennych raportów miesięcznych należnych za marzec, kwiecień i maj 2020 r. Dokumenty te należy złożyć do ZUS nie później niż do 30 czerwca 2020 r., chyba że płatnik składek zwolniony jest z obowiązku ich składania.

Czytaj więcej »

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony

Tarcza antykryzysowa 4.0 wprowadziła zmiany w przepisach o dodatkowym zasiłku opiekuńczym. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał od 25 maja 2020 r. do 28 czerwca 2020 r.

Czytaj więcej »

Wzór

Oświadczenie o zamknięciu placówki z powodu COVID-19-1 - wzór obowiązujący od 4 maja 2020 r.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje przez okres sprawowania opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której dziecko uczęszcza albo w okresie niemożności sprawowania opieki nad dzieckiem przez nianię lub dziennego opiekuna, a od 4 maja 2020 r. także w okresie niezapewnienia opieki dziecku przez tę placówkę albo w związku z podjęciem decyzji o osobistym sprawowaniu opieki mimo otwarcia placówki, do której uczęszcza dziecko.

Czytaj więcej »

RZS-P – Wniosek płatnika składek o zwrot nienależnie opłaconych składek

Płatnik, który złożył wniosek o zwolnienie ze składek za kwiecień i maj – jeżeli składki te zostały już przez niego opłacone – może wystąpić do ZUS o zwrot nadpłaconych środków. Wniosek w tym celu należy złożyć elektronicznie, przez PUE ZUS (Platformę Usług Elektronicznych, udostępnioną przez ZUS), na formularzu EZS-P, albo przekazać w postaci papierowej, pocztą lub osobiście w placówce ZUS, korzystając z formularza RZS-P.

Czytaj więcej »

Porada

Czy ZUS będzie co miesiąc informował przedsiębiorców o zwolnieniu z opłacania składek na 3 miesiące

Czy ZUS będzie informował przedsiębiorców o zwolnieniu z opłacania składek

Pytanie: Przedsiębiorca złożył wniosek RDZ za wszystkie 3 miesiące z góry. Czy w takim przypadku będzie otrzymywał informacje w kwietniu o zwolnieniu z płatności marcowych, w maju z obowiązku płatności za kwiecień itd.? Czy jeżeli przedsiębiorca opłacił składki za marzec, ale jednak spełnia warunki skorzystania ze zwolnienia z opłacania składek ZUS, to może się ubiegać o zwrot tej płatności? Jaki wniosek trzeba wypełnić w ZUS aby otrzymać zwrot kosztów składek marcowych?

Czytaj więcej »

Dodatkowe składniki wynagrodzenia zawieszone w okresie epidemii a podstawa wymiaru zasiłków

Dodatkowe składniki wynagrodzenia a podstawa wymiaru zasiłków

Pytanie: Pytanie dotyczy uwzględnienia dodatkowych składników wynagrodzenia, tj. prowizji za wyniki sprzedaży pracownika czy premii uzależnionej od wyników pracy pracownika. Czy składniki, które w okresie epidemii zostały zawieszone, powinny być uwzględnione w podstawie wymiaru zasiłku przy naliczeniu wynagrodzenia, zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego (wypłacanego już przed wybuchem epidemii)? Czy należy przeliczyć na nowo podstawę wymiaru zasiłku dla osób przebywających na zasiłku macierzyńskim, którzy mieli uwzględnioną prowizję w podstawie wymiaru?

Czytaj więcej »

Kwarantanna osoby, która nie powraca z zagranicy – na jakiej podstawie świadczenia

Kwarantanna osoby, która nie powraca z zagranicy – na jakiej podstawie świadczenia

Pytanie: Pracownik przebywał na spotkaniu z osobą, u której stwierdzono zarażenie koronawirusem (pozytywny wynik testu). Natychmiast po powzięciu informacji o tym zdarzeniu udał się do domu w celu odizolowania od pozostałych pracowników. Obecnie złożył oświadczenie, że miał kontakt bezpośredni z osobą zarażoną oraz że poinformował o tym Sanepid i przebywa na kwarantannie do 26 marca 2020 roku. Czy na podstawie tego oświadczenia możemy wypłacić pracownikowi zasiłek chorobowy?

Czytaj więcej »

Urlop rodzicielski i praca w niepełnym wymiarze a prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego

Urlop rodzicielski i praca w niepełnym wymiarze a prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego

Pytanie: Pracownica złożyła wniosek do pracodawcy o łączenie korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy. Pracodawca przychylił się do wniosku pracownicy, która od początku marca tego roku pracuje na 1/2 etatu, łącząc ją z urlopem rodzicielskim. Czy w takim przypadku ma ona prawo do zasiłku opiekuńczego związanego z COVID-19?

Czytaj więcej »

Koronawirus i zasiłek opiekuńczy a zarejestrowany bezrobotny

Koronawirus i zasiłek opiekuńczy a zarejestrowany bezrobotny

Pytanie: Czy pracownik zatrudniony na umowę o pracę na czas nieokreślony może otrzymać zasiłek opiekuńczy w związku z koronawirusem? Czy zostanie on wypłacony z powodu zamknięcia szkoły itp. Czy będzie on przysługiwał w związku z zaistniałą sytuacją, jeżeli małżonek jest zarejestrowany jako bezrobotny. Jakie należy dokumenty wypełnić w takiej sytuacji?

Czytaj więcej »

Artykuł

Porada video

9. COVID-19 – specustawa i świadczenia w czasie kwarantanny - 10.03.2020

Koronawirus - specustawa i świadczenia za czas kwarantanny

Obowiązuje już specjalna ustawa, która w sytuacji zagrożenia koronawirusem, umożliwia pracodawcom polecenie zatrudnionym wykonywania pracy zdalnej, a pracownikom – ubieganie się o dodatkowe świadczenia z ZUS w razie zamknięcia placówki, do której uczęszcza dziecko. Więcej o uprawnieniach przysługujących pracodawcy i pracownikom w najnowszym odcinku vloga kadrowo-płacowego.

Czytaj więcej »

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Biblioteka kadrowego

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel