Koronawirus

Filtruj po typie dokumentu:

Porada

Ograniczenie wysokości odpraw emerytalnych na podstawie tarczy antykryzysowej

Ograniczenie wysokości odpraw emerytalnych na podstawie tarczy antykryzysowej

Pytanie: Czy z mocy prawa należy ograniczać wysokości odpraw emerytalnych wypłacanych na podstawie układu zbiorowego pracy w przypadku wystąpienia u pracodawcy w okresie stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego z powodu COVID-19 istotnego wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń? Jeśli tak, to czy istotny wzrost należy ustalać po zakończeniu każdego miesiąca porównując z miesiącem poprzednim i w zależności od wyniku stosować bądź nie w kolejnym miesiącu ograniczenia wysokości odpraw, czy też ustala się go raz np. porównując wyniki lutego i maja?

Czytaj więcej »

Świadczenie postojowe dla zleceniobiorcy

Świadczenie postojowe dla zleceniobiorcy

Pytanie: Czy zleceniobiorcy mogą się starać o dofinansowanie w związku z tym, że z powodu epidemii koronawirusa nie pracują? Którzy zleceniobiorcy mogą się o to ubiegać? Czy tylko ci, którzy zgłoszeni byli do ubezpieczeń społecznych, czy też uczniowie/studenci mogą się starać? Czy sami składają wnioski czy robią to ich pracodawcy? Jakie wynagrodzenie wpisują we wnioski: z lutego czy z marca?

Czytaj więcej »

Kiedy pracodawca uzyska dofinansowanie z FGŚP

Kiedy pracodawca uzyska dofinansowanie z FGŚP

Pytanie: Czy ustalając spadek sprzedaży można porównać obroty za styczeń 2020 do obrotów za grudzień 2019 r.? Czy będziemy mogli skorzystać z obniżenia wymiaru czasu pracy etatu o 20% oraz z dofinansowania do wynagrodzenia pracowników?

Czytaj więcej »

Świadczenie postojowe dla studenta zleceniobiorcy

Świadczenie postojowe dla studenta zleceniobiorcy

Pytanie: Czy jeśli student złożył wniosek o postojowe za czerwiec, może wrócić i wykonywać pracę? Student nie jest wykazywany w deklaracji ZUS. Dlatego nie wiem, czy może pobierać świadczenie i jednocześnie otrzymać wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia.

Czytaj więcej »

Kiedy pracodawca musi zwrócić część dofinansowania

Kiedy pracodawca musi zwrócić część dofinansowania

Pytanie: Pracodawca korzystający z dopłat (skrócony wymiar czasu pracy – kwiecień maj i postój maj–czerwiec) w dalszym ciągu nie wznowił produkcji. Czy może zwalniać ludzi? Czy będzie musiał zwrócić dofinansowanie?

Czytaj więcej »

Nowość

W czerwcu pracodawcy zgłosili więcej ofert pracy niż w maju

W czerwcu pracodawcy zgłosili więcej ofert pracy niż w maju

Jak podaje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, po okresie zamrożenia gospodarki i wynikających z tego ograniczeniach sytuacja na rynku pracy się stabilizuje. Pierwsze niepokojące reakcje pracodawców i związane z nimi zapowiedzi zwolnień wyraźnie osłabły.

Czytaj więcej »

Pracownicy DPS-ów otrzymają dodatkowe pieniądze

Pracownicy DPS-ów otrzymają dodatkowe pieniądze

Jak podaje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ponad 326 mln zł ze środków krajowego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój trafi wkrótce do Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej. Pieniądze te zostaną przeznaczone na wsparcie domów pomocy społecznej w czasie epidemii koronawirusa. Z tej puli aż 175 mln zł trafi do pracowników placówek w ramach dodatkowych wynagrodzeń. Ale to niejedyna pomoc. Od wybuchu pandemii samorządy otrzymały już 50 mln zł na wsparcie w prowadzeniu DPS-ów.

Czytaj więcej »

Polski Bon Turystyczny – sprawdź, jakie poprawki wniósł Senat

Polski Bon Turystyczny – sprawdź, jakie poprawki wniósł Senat

Objęcie bonem turystycznym emerytów i rencistów oraz dzieci tych rodziców, którzy pracują za granicą – przewiduje część poprawek, jakie 2 lipca 2020 r. Senat zaproponował do prezydenckiej ustawy o Polskim Bonie Turystycznym. Teraz ustawa trafi ponownie do Sejmu.

Czytaj więcej »

Jak rozliczać wynagrodzenie zmniejszone wskutek obniżenia wymiaru etatu lub wprowadzenia przestoju ekonomicznego

Jak rozliczać wynagrodzenie zmniejszone wskutek obniżenia wymiaru etatu lub wprowadzenia przestoju ekonomicznego

Na mocy art. 15g ustawy antykryzysowej pracodawca spełniający określone warunki może wprowadzić tzw. przestój ekonomiczny, w okresie którego wypłaca zatrudnionym wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50%, nie niższe jednak od kwoty ustawowej płacy minimalnej, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Pracodawca może też obniżyć wymiar czasu pracy pracownika maksymalnie o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę ustalane na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Czytaj więcej »

Czy trzeba informować urząd skarbowy o przesunięciu terminu płatności zaliczek podatkowych

Czy trzeba informować urząd skarbowy o przesunięciu terminu płatności zaliczek podatkowych

Od 1 czerwca 2020 r. obowiązuje rozporządzenie, które wprowadza kolejne przedłużenie terminów przekazania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych przez płatników tego podatku, czyli pracodawców i zleceniobiorców. Sprawdź, którzy płatnicy mogą wpłacać zaliczki podatkowe w nowych terminach i jakie kontrole będzie mógł przeprowadzić urząd skarbowy.

Czytaj więcej »

Artykuł

Sprawdź dofinansowania do wynagrodzeń dla instytucji kultury z tarczy 4.0

Sprawdź dofinansowania do wynagrodzeń dla instytucji kultury z tarczy 4.0

Instytucje kultury od 24 czerwca 2020 r. mogą korzystać z dofinansowań wynagrodzeń pracowników i innych zatrudnionych, przewidzianych przez tarczę antykryzysową. Muszą jednak spełnić warunki ustawowe, analogiczne dla przedsiębiorców.

Czytaj więcej »

Nawet w stanie epidemii pensja pracownika nie może ucierpieć na braku zysku firmy

Czy pracodawca może zaproponować pracownikom dobrowolną modyfikację umów o pracę

Kryzys gospodarczy w sposób drastyczny ogranicza dochody pracodawców niezależnie od branży. Zastanówmy się zatem, czy przedsiębiorca może tak zmodyfikować umowy o pracę swoich podwładnych, aby uzależnić ich pensję od tego, czy firma wypracuje zysk.

Czytaj więcej »

Tarcza antykryzysowa 4.0 – pracodawca będzie mógł zawiesić działalność socjalną

Pracodawca będzie mógł zawiesić działalność socjalną

Jedną z metod uniknięcia trudności finansowych w okresie epidemii koronawirusa może okazać się zawieszenie prowadzonej działalności socjalnej. Sprawdź, jakie będą warunki takiego zawieszenia i w jaki sposób będzie ono mogło zostać przez pracodawcę dokonane.

Czytaj więcej »

Temat numeru

Jak ustalać wynagrodzenie urlopowe po zmianach warunków płacowych spowodowanych COVID-19

wynagrodzenie urlopowe po zmianach warunków płacowych COVID-19

Rozpoczął się okres urlopowy. Przy obliczaniu wynagrodzeń za wypoczynek wielu pracodawców będzie musiało uwzględnić zmiany, jakie zaszły w systemie wynagradzania pracowników, spowodowane stanem epidemii. Część firm wprowadziła bowiem przestój, część zdecydowała się na cięcia etatów i przemodelowanie płac. Przypominamy więc najważniejsze zasady ustalania wynagrodzeń urlopowych.

Czytaj więcej »

Poznaj 10 ważnych zmian dla pracodawców, które przynosi tarcza antykryzysowa 3.0

Dofinansowania i składki z tarczy antykryzysowej 3.0

Dnia 15 maja 2020 r. została opublikowania ustawa z 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Ustawa ta wprowadza kolejne zmiany dotyczące przedsiębiorców i ma wpływ na ich rozliczenia. Sprawdź, na jaką pomoc mogą liczyć przedsiębiorcy.

Czytaj więcej »

Jak po zmianach od 16 maja 2020 r. wyliczać kwoty wolne od potrąceń – tarcza antykryzysowa 3.0

Jak od 16 maja 2020 r. wyliczać kwoty wolne od potrąceń

Obecnie o wysokości kwoty wolnej od potrąceń decydują nie tylko  poziom ustawowej płacy minimalnej czy wymiar czasu pracy pracownika wskazany w umowie o pracę, ale także fakt, czy zatrudniony ma na swoim utrzymaniu nieosiągających dochodów członków rodziny w sytuacji, gdy z powodu podjętych Polsce działań zapobiegających zarażeniem SARS-CoV-2 zatrudnionemu zostało obniżone wynagrodzenie lub członek jego rodziny utracił źródło dochodu. Kwoty wolne od potrąceń zwiększono bowiem o 25% na każdego nieosiągającego dochodu członka rodziny, którego pracownik ma na utrzymaniu, w sytuacji gdy z powodu pandemii pracownikowi zostało obniżone wynagrodzenie lub członek rodziny pracownika utracił źródło dochodu.

Czytaj więcej »

Jak naliczyć wynagrodzenie pracownika ze zwolnieniem ze składek ZUS – przykład liczbowy

Jak naliczyć wynagrodzenie pracownika ze zwolnieniem ze składek ZUS – przykład liczbowy

Wśród pytań zadawanych w związku z wprowadzeniem nadzwyczajnych uregulowań prawnych, mających łagodzić negatywne następstwa epidemii COVID-19, pojawia się kwestia naliczania wynagrodzeń pracowników przez pracodawców korzystających ze zwolnienia ze składek. Pracodawca płatnik nie przekazuje tych składek do ZUS, lecz pozostawia je sobie. A jak to wygląda na liście płac?

Czytaj więcej »

Jak skorzystać z mikropożyczki dla mikroprzedsiębiorców

Jak skorzystać z mikropożyczki dla mikroprzedsiębiorców

Jednym z kluczowych elementów tarczy antykryzysowej jest niskooprocentowana pożyczka dla mikroprzedsiębiorców do 5.000 zł, z możliwością jej umorzenia. Rząd podaje, że udzielono już prawie 436,5 tys. pożyczek dla mikroprzedsiębiorców na łączną kwotę ok. 2,17 mld zł. Sprawdź, jakie warunki musisz spełnić, aby uzyskać takie wsparcie.

Czytaj więcej »

Wzór

Wzór wniosku o zwiększenie kwoty wolnej od potrąceń na podstawie art. 52 tarczy antykryzysowej 3.0

Kwoty wolne od potrąceń ulegają zwiększeniu o 25% na każdego nieosiągającego dochodu członka rodziny, którego pracownik ma na utrzymaniu w sytuacji, gdy z powodu pandemii pracownikowi zostało obniżone wynagrodzenie lub członek rodziny pracownika utracił źródło dochodu. Niestety przepisy nie wskazują, w jaki sposób zakład pracy ma ustalać uprawnienie pracownika do korzystania z szerszej ochrony przed potrąceniami. Najlepszym rozwiązaniem będzie pobieranie od zatrudnionych oświadczeń o liczbie nieosiągających dochodów członków ich rodziny, których mają oni na utrzymaniu.

Czytaj więcej »

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel