Koronawirus

Filtruj po typie dokumentu:

Wzór

Wniosek o przeliczenie podstawy wymiaru świadczenia chorobowego na mocy ustawy z 7 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19

Podstawa wymiaru świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, przysługujących osobom, o których mowa art. 31zy13 ustawy antykryzysowej, za okres przed dniem wejścia w życie znowelizowanych przepisów, podlega ponownemu przeliczeniu, jeżeli świadczenie wypłacone na podstawie dotychczasowych regulacji okaże się niższe niż świadczenie ustalone zgodnie z nowymi rozwiązaniami. Przeliczenie podstawy wymiaru świadczeń następuje na wniosek świadczeniobiorcy (zatrudnionego).

Czytaj więcej »

Nowość

Obniżenie wymiaru etatu a podstawa wymiaru świadczeń – będzie zmiana przepisów

Obniżenie wymiaru etatu a podstawa wymiaru świadczeń – będzie zmiana przepisów

Tarcza antykryzysowa umożliwiła obniżenie wymiaru etatów i wynagrodzeń pracownikom. Niestety niektóre z nowych rozwiązań poskutkowały niższą wysokością świadczeń chorobowych. Na mocy nowych przepisów podstawa wymiaru świadczeń z ubezpieczenia chorobowego nie będzie uwzględniać zmiany wymiaru czasu pracy, wynikającej z ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Nowe przepisy mają zacząć obowiązywać aż w 3 różnych terminach. Sprawdź szczegóły na praktycznym przykładzie.

Czytaj więcej »

Pracodawca nie będzie odpowiadał za bhp pracowników zdalnych?

BHP przy pracy zdalnej - planowane rozwiązania

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opracowało wstępną wersję projektu zmian w Kodeksie pracy, która zawiera nowe regulacje, dotyczące pracy zdalnej. Będzie ona przedmiotem konsultacji trójstronnej pomiędzy pracodawcami, pracownikami i stroną rządową na forum Rady Dialogu Społecznego już 29 września. Planowane rozwiązania komentuje Ewa Gawrysiak, ekspert Koalicji Bezpieczni w Pracy.

Czytaj więcej »

Od 20 września ZUS wyrównuje nadpłaty składek

Od 20 września ZUS wyrównuje nadpłaty składek

Płatnicy zwolnieni z opłacania składek, którzy nadpłacili bądź opłacili składki do ZUS za kwiecień i maj, od 20 września są uprawnieni do ich zwrotu lub zaliczenia na poczet przyszłych zobowiązań – przypomina prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Czytaj więcej »

Stan epidemii – czy przesuwa termin udzielenia urlopu zaległego?

Urlop zalełgy za 2019 r.

Czy mając na uwadze obowiązujący stan epidemii pracodawca może udzielić pracownikowi, w oparciu o rozwiązanie przewidziane w tarczy antykryzysowej, urlopu zaległego za 2019 r. po dniu 30 września 2020 r., czyli po terminie wskazanym w art. 168 Kodeksu pracy? Poznaj stanowisko eksperta w tej sprawie.

Czytaj więcej »

Specjalista ds. COVID-19 w firmie - dlaczego warto?

Utworzenie stanowiska specjalisty ds. COVID

Istotnym wsparciem dla pracodawców na czas prognozowanej kolejnej fali epidemii może być stworzenie stanowiska dedykowanego sprawom związanym z epidemią, w tym również – zapewnieniu pracownikom optymalnego psychofizycznego komfortu pracy.

Czytaj więcej »

Artykuł

Rozliczanie ZFŚS w czasie epidemii – zwolnienia od podatku, zapomogi z powodu zachorowania na COVID-19

Rozliczanie ZFŚS w czasie epidemii – zwolnienia od podatku, zapomogi z powodu zachorowania na COVID-19

Panujący obecnie w Polsce stan epidemii wpływa również na rozliczanie świadczeń z ZFŚS. Warto zwrócić uwagę zwłaszcza na zwiększony limit świadczeń objętych przedmiotowym zwolnieniem od podatku dochodowego, ponieważ mogą rzutować na rozliczenia PIT-11 za 2020 rok. Jeśli pracodawca zmieni rodzaj przyznawanych świadczeń, odpowiednie zapisy muszą się także znaleźć w regulaminie ZFŚS.

Czytaj więcej »

Odpis na ZFŚS w czasie pandemii – sprawdź, jak zawiesić wrześniową wpłatę

Odpis na ZFŚS w czasie pandemii – sprawdź, jak zawiesić wpłatę

Zbliża się termin wpłaty na rachunek ZFŚS drugiej transzy z tytułu odpisu na ZFŚS. Pracodawca, który zamierza zawiesić wrześniową wpłatę na fundusz socjalny z powodu koronawirusa, powinien swoją decyzję zakomunikować pracownikom. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić, aby skorzystać z tego uprawnienia i jakie dokumenty trzeba wypełnić, zawieszając odpis na ZFŚS.

Czytaj więcej »

W jaki sposób COVID-19 wpłynął na podstawę wymiaru zasiłków

W jaki sposób COVID-19 wpłynął na podstawę wymiaru zasiłków

Sprawdź, jak wypłata wynagrodzenia postojowego wpłynęło na podstawę wymiaru zasiłków dla pracowników, zleceniobiorców i przedsiębiorców. Przekonaj się, czy obecnie podstawę wymiaru świadczenia, do którego prawo powstało w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana wymiaru czasu pracy albo w miesiącach poprzedzających, stanowi wynagrodzenie po zmianie wymiaru czasu pracy. Trzeba także wiedzieć, że w okresie stanu epidemii zostały wprowadzone nowe, szczególne, regulacje dotyczące odsetek należnych od ZUS.

Czytaj więcej »

Wyższe z powodu COVID-19 kwoty wolne od potrąceń – poznaj najnowsze wyjaśnienia urzędowe

Wyższe z powodu COVID-19 kwoty wolne od potrąceń

Od 16 maja 2020 r. kwoty wolne od potrąceń uległy zwiększeniu o 25% na każdego nieosiągającego dochodu członka rodziny, którego pracownik ma na utrzymaniu w sytuacji, gdy z powodu podjętych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działań służących zapobieganiu zarażeniem koronawirusem pracownikowi zostało obniżone wynagrodzenie lub członek rodziny pracownika utracił źródło dochodu. Sprawdź najnowsze wyjaśnienia MRPiPS, Ministerstwa Sprawiedliwości, Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz Krajowej Rady Komorniczej.

Czytaj więcej »

W jaki sposób COVID-19 wpłynął na prawo do świadczeń chorobowych

W jaki sposób COVID-19 wpłynął na prawo do świadczeń chorobowych

W związku z pandemią wielu pracodawców zastosowało wobec pracowników pracę zdalną, krótszy wymiar czasu pracy lub zmniejszyło im wynagrodzenia. Pracodawcy skorzystali także ze zwolnienia z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne przez 3 miesiące, zawieszenia działalności, preferencyjnych kredytów itp. Ci, którzy utracili przychód w związku z pandemią i koniecznością likwidacji lub zawieszenia działalności gospodarczej mogli wystąpić o świadczenie postojowe, a pracownicy, którzy utracili pracę, o dodatek solidarnościowy. Wszystkie te rozwiązania wpłynęły na prawo do wynagrodzenia i zasiłku za czas choroby.

Czytaj więcej »

Porada

Koronawirus: czy należy zaktualizować ocenę ryzyka zawodowego

Ocena ryzyka zawodowego w związku z koronawirusem

Pytanie: Czy ocena ryzyka zawodowego i jej aktualizacja w związku z zagrożeniem koronawirusem jest dla pracodawcy obowiązkowa? Jeśli tak, to kto jest zobowiązany do dokonania takiej oceny (w firmie istnieje dział bhp)? Czy istnieje obowiązek zapoznania z aktualizacją oceny ryzyka pracowników dotychczasowych i nowoprzyjętych?

Czytaj więcej »

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel