Rozliczanie emerytów i rencistów za 2018 r.

Filtruj po typie dokumentu:

Nowość

Poinformuj ZUS o przychodach emerytów i rencistów!

Zatrudniając osoby, które pobierają emeryturę lub rentę warto pamiętać o dodatkowym obowiązku pracodawcy lub zleceniodawcy, jaki się z tym wiąże. Do końca lutego br. należy poinformować ZUS o przychodach osiągniętych przez emerytów i rencistów. Zaświadczenie dotyczy nie tylko przychodu ze stosunku pracy, ale też każdego innego podlegającego obowiązkowi ubezpieczeń społecznych.

Czytaj więcej »

Artykuł

Jak przygotować zaświadczenie do ZUS o dochodach zatrudnionych emerytów/rencistów

Zaświadczenie do ZUS o przychodach emeryta/rencisty za 2018 r.

Do 28 lutego 2019 r. płatnicy składek, którzy zatrudniają na podstawie umowy o pracę czy umowy zlecenia osoby pobierające emeryturę bądź rentę mają obowiązek złożyć w ZUS zaświadczenie o uzyskanych przez nich dochodach w 2018 r. Zaświadczenie i wynikająca z niego wysokość dochodów pozwoli ustalić czy nie doszło do przekroczenia kwot granicznych. Sprawdź, jak poprawnie wystawić dokument.

Czytaj więcej »

Porada

Jak ustalić prawo do trzynastki przy zatrudnieniu na stanowisku urzędniczym i nauczycielskim

prawo do trzynastki

Pytanie: Pytanie dotyczy prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok. Pracownik był zatrudniony na stanowisku starszego referenta w szkole publicznej, przez pełen rok kalendarzowy w niepełnym wymiarze czasu pracy. Dodatkowo – na okres od 11 września 2018 r. do 21 czerwca 2019 r. – został zatrudniony na stanowisku nauczyciela świetlicy. Czy we wskazanej sytuacji pracownikowi będzie przysługiwała trzynastka z obu stosunków pracy?

Czytaj więcej »

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Webinarium
Webinarium

Zasiłki 2021

, 29.stycznia.2021

Weź udział »

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel