Kalendarz

2021 »

Marzec »

Kwiecień »

Luty »

Styczeń »

2020 »

Grudzień »

Listopad »

Październik »

Wrzesień »

Sierpień »

Lipiec »

Czerwiec »

Kwiecień »

Marzec »

Luty »

Styczeń »

Planowanie czasu pracy w 2020 r.

Sprawdź, jak planować czas pracy w 1-miesięcznych i dłuższych okresach rozliczeniowych w 2020 r.

Start PPK u pracodawców 50+

Dowiedz się, jak prawidłowo wprowadzić i stosować przepisy PPK w firmie zatrudniającej co najmniej 50 osób.

Zmiany w PIT i rozliczenia podatkowe 2020

Sprawdź, jak prawidłowo stosować zmiany podatkowe i rozliczać pracowników z podatku w 2020 r.

Zmiany w wynagrodzeniach

Sprawdź, co zmienia się w zakresie rozliczania wynagrodzeń od stycznia 2020 r.

2019 »

Grudzień »

Korekta odpisu na ZFŚS

Sprawdź, jak sporządzić korektę odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych po zmianach wprowadzonych w 2019 r.

Listopad »

Postępowanie przed sądem pracy

Dowiedz się, jak zmiany w procedurze cywilnej wpływają na postępowanie przed sądami pracy.

Październik »

Dodatkowy odpis na ZFŚS

W 2019 r. pracodawcy tworzący ZFŚS zobowiązani są do naliczenia i odprowadzenia odpisu na fundusz w zwiększonej wysokości. Sprawdź, jak ustalić jego wysokość.

Zmiany w PIT

Poznaj praktyczne konsekwencje wynikające ze zmian w PIT wprowadzanych od 1 października 2019 r.

Wrzesień »

Zmiany w oświacie

Poznaj praktyczne skutki zmian w Kacie Nauczyciela, które zaczynają obowiązywać od 1 września 2019 r.

Wynagrodzenia pracowników młodocianych

Dowiedz się, jakie zmiany w zakresie wynagrodzeń pracowników młodocianych zaczynają obowiązywać od 1 września 2019 r.

Zmiany w prawie pracy

Poznaj zmiany w prawie pracy, które zaczynają obowiązywać od 7 września 2019 r.

Sierpień »

Zerowy PIT dla młodych

Poznaj praktyczne konsekwencje zmian wynikających z wprowadzenia nowego zwolnienia podatkowego dla pracowników i zleceniobiorców do uończenia 26. roku życia

Lipiec »

Start PPK w największych firmach

Od 1 lipca 2019 r. najwięksi pracodawcy, zatrudniający powyżej 250 osób, rozpoczynają wdrażanie PPK.

Czerwiec »

Zmiany w PPK

Poznaj skutki zmian w przepisach o pracowniczych planach kapitałowych, które zaczynają obowiązywać od 25 czerwca 2019 r.

Maj »

Dostosowanie do RODO

Poznaj konsekwencje zmian wynikających z wprowadzenia ustawy dostosowywującej polskie przepisy do unijnej dyrektywy ws. ochrony danych osobowych (RODO)

Kwiecień »

ZUS ZSWA za 2018 r.

Do 31 kwietnia należy złożyć w ZUS zgłoszenie pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze - ZUS ZSWA za 2018 r.

Składka wypadkowa 2019/2020

Sprawdź, jak ustalać wysokość składki wypadkowej w roku składkowym od 1 kwietnia 2019 r. do 30 marca 2020 r.

Marzec »

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 r.

Do końca marca 2019 r. pracodawcy sfery budżetowej powinni wypłacić swoim pracownikom dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynastkę) za 2018 r.

Luty »

Styczeń »

Zmiany w dokumentacji pracowniczej

Poznaj praktyczne konsekwencje zmian w aktach osobowych i dokumentacji związanej ze stosounkiem pracy, wprowadzonej od 1 stycznia 2019 r.

Dokumentacja ZUS - zmiany od 1 stycznia 2019 r.

Sprawdź, jakie zmiany w zakresie dokumentacji do ZUS zostały wprowadzone do 1 stycznia 2019 r.

2018 »

Grudzień »

E-ZLA - zmiany od 1 grudnia 2018 r.

Zmiany w zakresie wystawiania zwolnień lekarskich obowiązujące od 1 grudnia 2018 r.

Listopad »

Zarząd sukcesyjny

Poznaj konsekwencje w zakresie uprawnień pracowniczych, które wynikają z wprowadzenia zarządu sukcesyjnego.

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel