Wynagrodzenia pracowników młodocianych

Filtruj po typie dokumentu:

Nowość

Pracownicy młodociani: od 1 września wyższe stawki wynagrodzeń

Od 1 września 2019 r. wyższe wynagrodzenia pracowników młodocianych

Od 1 września 2019 r. o 1 punkt procentowy zostaną zwiększone wynagrodzenia młodocianych pracowników odbywających przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu. Pracodawcy będą mogli ubiegać się o refundację kosztów tej podwyżki. Sprawdź szczegóły.

Czytaj więcej »

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel