Start PPK w największych firmach

Filtruj po typie dokumentu:

Nowość

Pierwsze wpłaty powitalne na kontach uczestników PPK

Pierwsze wpłaty powitalne w PPK

Pod koniec stycznia na konta uczestników PPK trafiły pierwsze wpłaty powitalne. Na ten cel rząd przeznaczył dotychczas 295 tys. zł z Funduszu Pracy. Do końca 2020 roku kwota ta ma wzrosnąć do ponad 400 mln zł.

Czytaj więcej »

Do 12 listopada zapisy pracowników do PPK

Do 12 listopada umowa o prowadzenie PPK

Dobiega końca proces wdrażania pracowniczych planów kapitałowych (PPK) w największych firmach, a od 1 stycznia 2020 r. do rządowego programu zaczną dołączać mniejsze podmioty. Co może przekonać pracowników do oszczędzania w PPK?

Czytaj więcej »

Umowa o zarządzanie w PPK - mija termin dla największych firm

Mija termin zawarcia umów w PPK

Do 25 października 2019 r. największe firmy, których stan zatrudnienia na koniec ubiegłego roku wynosił co najmniej 250 osób zatrudnionych, mają obowiązek zawarcia umowy o zarządzania PPK z instytucją finansową. Z danych Polskiego Funduszu Rozwoju wynika, że tuż przed upływem terminu umów tych nadal nie zawarło wiele z nich.

Czytaj więcej »

PPK – odpowiedzi na 10 najczęstszych pytań

PPK - odpowiedzi na 10 pytań

Największe firmy (zatrudniające co najmniej 250 osób) od lipca 2019 r. zostały objęte obowiązkiem tworzenia PPK. Najpóźniej do 25 października br. są zobowiązane podpisać umowę o zarządzanie PPK, a do 12 listopada – zawrzeć umowę o prowadzenie PPK w imieniu pracowników. Czasu pozostało zatem niewiele, natomiast wątpliwości co do zasad działania programu wciąż jest dużo.

Czytaj więcej »

Wdrożenie PPK na ostatniej prostej

dr Antoni Kolek

Niewiele ponad miesiąc – tyle czasu pozostało pracodawcom tworzącym PPK w 2019 r. na podpisanie umów o zarządzanie z wybraną instytucją finansową. O czym pamiętać przystępując do zawarcia umów w ramach PPK?

Czytaj więcej »

Porada

Sposób informowania nowych pracowników o warunkach udziału w PPK

Depositphotos_150399078_s-2019

Pytanie: U pracodawcy występuje duża rotacja pracowników. W jaki sposób powinniśmy informować o warunkach oszczędzania w PPK nowo zatrudnione osoby? Chcielibyśmy w precyzyjny sposób ustalić procedurę postępowania w takiej sytuacji.

Czytaj więcej »

W jaki sposób informować pracowników

Depositphotos_18207475_s-2019

Pytanie: Czy mając na względzie obowiązki informacyjne pracodawcy, podmiot zatrudniający może np. drogą mailową informować pracowników o możliwościach związanych z PPK?

Czytaj więcej »

Co rozważyć, wdrażając PPK w grupie kapitałowej

Depositphotos_11832380_s-2019

Pytanie: Podmiot zatrudniający tworzący grupę kapitałową zastanawia się nad tym, czy wdrożyć PPK we wszystkich spółkach w jednym czasie, czy rozłożyć wdrożenie na kolejne terminy wynikające z ustawy. Jakie argumenty powinien rozważyć podmiot zatrudniający?

Czytaj więcej »

Jaki przyjąć okres wypowiedzenia umowy o zarządzanie PPK

Depositphotos_6371702_s-2019

Pytanie: Podmiot zatrudniający, przygotowując się do wdrożenia PPK rozważa różne warianty okresu wypowiedzenia umowy o zarządzanie PPK. Jakie mogą być konsekwencje wprowadzenia 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia umowy o zarządzenie PPK, a co może się wiązać z 12-miesięcznym okresem wypowiedzenia?

Czytaj więcej »

Dokumentacja związana z PPK – gdzie i jak długo ją przechowywać

przechowywanie dokumentacji

Pytanie: Proszę o informację, przez jaki okres czasu i w którym miejscu powinniśmy przechowywać złożone przez pracowników dokumenty oraz oświadczenia związane z PPK (np. dotyczące przystąpienia lub rezygnacji z programu). Czy możliwe jest ich przechowywanie w aktach osobowych? Jeżeli tak, to w której części akt?

Czytaj więcej »

Artykuł

Jak rozliczać wynagrodzenie pracownika – uczestnika PPK

Jak naliczać wynagrodzenie pracownika - uczestnika PPK

Podmioty zatrudniające, po zawarciu umów w ramach PPK, powinny rozpocząć obliczanie i dokonanie wpłat za uczestników PPK do wybranej instytucji finansowej. Sprawdźmy, jak prawidłowo ustalać wynagrodzenia pracowników, wraz z naliczeniem wpłat na pracownicze plany kapitałowe.

Czytaj więcej »

Składki na PPK – od kiedy, za kogo i jak przygotować się do nowych obowiązków

Składki na PPK

Już w kolejnym miesiącu, bo 1 lipca 2019 r. wobec części płatników zaczną obowiązywać przepisy ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Wiązać się to będzie z koniecznością dokonania wyboru instytucji finansowej, z którą podpisane zostaną dwa rodzaje umów oraz obowiązkiem naliczania, pobierania i odprowadzania zupełnie nowych składek - i to nie tylko za pracowników. Na wykonanie tych czynności przepisy przewidują konkretne terminy. Sprawdźmy jakie.

Czytaj więcej »

PPK: wdrożenie i obowiązki podmiotów zatrudniających - zapraszamy do udziału w konferencji on-line

Depositphotos_48763143_s-2015

Od 1 lipca 2019 r. pracodawcy zatrudniający co najmniej 250 osób, a następnie – w półrocznych odstępach czasu – kolejne grupy podmiotów zatrudniających będą zobowiązane do tworzenia pracowniczych planów kapitałowych. Dowiedz się, jak w praktyce będzie funkcjonował system PPK. Poznaj etapy wdrożenia i praktyczne aspekty związane z wprowadzeniem pracowniczych planów kapitałowych w swojej firmie.

Czytaj więcej »

Porada video

Jakie zmiany w PPK obowiązują od 2019 r.?

Depositphotos_10731136_s-2015

Rozszerzony katalog osób objętych PPK, zniesienie limitu 30-krotności w zakresie wpłat oraz skutki zmian w PIT dla uczestników PPK – to tylko niektóre z aspektów zmian w przepisach wprowadzonych w 2019 r., na które powinny zwrócić uwagę podmioty tworzące PPK.

Czytaj więcej »

Pracownicze formy oszczędzania na emeryturę. PPK a PPE

PPK a PPE

Ustawa o PPK zwalnia z obowiązku tworzenia PPK między innymi  pracodawców, którzy na dzień wejścia w życie obowiązku tworzenia PPK utworzą pracowniczy program emerytalny (PPE) ze składką podstawową na poziomie co najmniej 3,5% przy partycypacji 25% uczestników. W świetle nowych przepisów, tworzenie PPE może być więc dla pracodawcy alternatywą dla obowiązku utworzenia PPK. Czym są pracownicze plany kapitałowe w odniesieniu do tego, czym są pracownicze programy emerytalne?

Czytaj więcej »

Obowiązki pracodawcy związane z tworzeniem PPK

Depositphotos_8123263_s-2015

Na początku procesu wprowadzenia PPK trzeba w szczególności podpisać umowy o zarządzanie PPK, a także – w imieniu pracowników – o uczestnictwo w PPK. Ile poszczególni pracodawcy mają czasu na ich zawarcie? Na co należy zwrócić uwagę w procesie wprowadzenia PPK? Zapraszamy do obejrzenia szkolenia on-line.

Czytaj więcej »

Wzór

Porozumienie o wyborze instytucji zarządzającej PPK

Podmiot zatrudniający, w porozumieniu z zakładową organizacją związkową działającą w tym podmiocie zatrudniającym, wybiera instytucję finansową, z którą zostanie zawarta umowa o zarządzanie PPK.  Pobierz wzór dokumentu.

Czytaj więcej »

Wniosek o obniżenie wpłaty podstawowej do PPK

Wpłata podstawowa finansowana przez uczestnika PPK wynosi 2% wynagrodzenia. Jednak uczestnik PPK może złożyć wniosek o jej obniżenie, ale nie mniej niż 0,5% wynagrodzenia, jeżeli osiągane przez niego wynagrodzenie z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza kwoty odpowiadającej 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia. Pobierz wzór wniosku.

Czytaj więcej »

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel