Start PPK w największych firmach

Filtruj po typie dokumentu:

Artykuł

Składki na PPK – od kiedy, za kogo i jak przygotować się do nowych obowiązków

Składki na PPK

Już w kolejnym miesiącu, bo 1 lipca 2019 r. wobec części płatników zaczną obowiązywać przepisy ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Wiązać się to będzie z koniecznością dokonania wyboru instytucji finansowej, z którą podpisane zostaną dwa rodzaje umów oraz obowiązkiem naliczania, pobierania i odprowadzania zupełnie nowych składek - i to nie tylko za pracowników. Na wykonanie tych czynności przepisy przewidują konkretne terminy. Sprawdźmy jakie.

Czytaj więcej »

PPK: Zawieranie porozumienia z organizacjami związkowymi w celu wyboru instytucji finansowej

PPK: Porozumienie ze związkami w celu wyboru instytucji fiansowej

Wprowadzenie obowiązkowych pracowniczych planów kapitałowych musi następować we współpracy pracodawcy z reprezentacją pracowników, którą są przede wszystkim związki zawodowe. Jednakże brak chęci współpracy po stronie związkowej spowoduje ich odsunięcie od procesu decyzyjnego w sprawach związanych z planami.

Czytaj więcej »

Nowość

Najwięksi pracodawcy objęci obowiązkiem tworzenia PPK

PPK logo

Począwszy od 1 lipca 2019 r. obowiązki związane z tworzeniem PPK zaczynają być stosowane do podmiotów zatrudniających, które na koniec 2018 r. zatrudniały powyżej 250 osób zatrudnionych.

Czytaj więcej »

Czy warto pozostać w PPK? 5 argumentów

PPK logo

Udział w planach kapitałowych jest dobrowolny. Jednak program opiera się na zasadzie automatycznego zapisu. Wkrótce pracownicy największych firm będą musieli podjąć decyzję, czy pozostają w programie, czy też z niego rezygnują. Jakie argumenty przemawiają za tym, żeby poważnie rozważyć udział w PPK?

Czytaj więcej »

Będzie zmiana formularza ZUS RCA

Będzie zmiana formularza ZUS RCA

Trwają prace nad modyfikacją formularza ZUS RCA – informuje ZUS. W druku tym znajdzie się dodatkowe pole w celu wykazywania kwot wpłat na pracownicze plany kapitałowe, finansowanych ze środków pracodawcy. Jak wykazywać wpłaty na PPK do czasu zmiany formularza?

Czytaj więcej »

Do 12 listopada zapisy pracowników do PPK

Do 12 listopada umowa o prowadzenie PPK

Dobiega końca proces wdrażania pracowniczych planów kapitałowych (PPK) w największych firmach, a od 1 stycznia 2020 r. do rządowego programu zaczną dołączać mniejsze podmioty. Co może przekonać pracowników do oszczędzania w PPK?

Czytaj więcej »

Wzór

Wniosek o obniżenie wpłaty podstawowej do PPK

Wpłata podstawowa finansowana przez uczestnika PPK wynosi 2% wynagrodzenia. Jednak uczestnik PPK może złożyć wniosek o jej obniżenie, ale nie mniej niż 0,5% wynagrodzenia, jeżeli osiągane przez niego wynagrodzenie z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza kwoty odpowiadającej 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia. Pobierz wzór wniosku.

Czytaj więcej »

Porozumienie o wyborze instytucji zarządzającej PPK

Podmiot zatrudniający, w porozumieniu z zakładową organizacją związkową działającą w tym podmiocie zatrudniającym, wybiera instytucję finansową, z którą zostanie zawarta umowa o zarządzanie PPK. Pobierz wzór dokumentu.

Czytaj więcej »

Porada video

Obowiązki pracodawcy związane z tworzeniem PPK

Depositphotos_8123263_s-2015

Na początku procesu wprowadzenia PPK trzeba w szczególności podpisać umowy o zarządzanie PPK, a także – w imieniu pracowników – o uczestnictwo w PPK. Ile poszczególni pracodawcy mają czasu na ich zawarcie? Na co należy zwrócić uwagę w procesie wprowadzenia PPK? Zapraszamy do obejrzenia szkolenia on-line.

Czytaj więcej »

Pracownicze formy oszczędzania na emeryturę. PPK a PPE

PPK a PPE

Ustawa o PPK zwalnia z obowiązku tworzenia PPK między innymi  pracodawców, którzy na dzień wejścia w życie obowiązku tworzenia PPK utworzą pracowniczy program emerytalny (PPE) ze składką podstawową na poziomie co najmniej 3,5% przy partycypacji 25% uczestników. W świetle nowych przepisów, tworzenie PPE może być więc dla pracodawcy alternatywą dla obowiązku utworzenia PPK. Czym są pracownicze plany kapitałowe w odniesieniu do tego, czym są pracownicze programy emerytalne?

Czytaj więcej »

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Biblioteka kadrowego

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel