Rozliczenia emerytów i rencistów

Filtruj po typie dokumentu:

Nowość

Co z prawem do emerytury lub renty po brexicie

Co z prawem do emerytury lub renty po brexicie

Dzień 31 stycznia 2020 r. był ostatnim dniem członkostwa Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej. W jaki zatem sposób mogą ubiegać się o emeryturę lub rentę osoby, które pracowały w Wielkiej Brytanii i w Polsce.

Czytaj więcej »

Czym grozi niepowiadomienie ZUS o przychodzie emeryta lub rencisty

Czym grozi niepowiadomienie ZUS o przychodzie emeryta i rencisty

Rencista nie dopełnił ciążącego na nim obowiązku poinformowania ZUS o przychodach osiąganych z tytułu zatrudnienia i działalności gospodarczej, które przekroczyły kwoty graniczne przychodu. Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Łodzi został zobowiązany do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w okresie ostatnich 3 lat. Wyrok ten pokazuje, jak ważną sprawą jest poinformowanie ZUS o przychodach zarobkujących emerytów i rencistów.

Czytaj więcej »

Rozliczenie zarobkujących emerytów i rencistów za ubiegły rok do 2 marca

Rozliczenie zarobkujących emerytów i rencistów

Płatnicy składek, którzy zatrudniają osoby pobierające emeryturę lub rentę, mają obowiązek złożyć w ZUS zaświadczenia o uzyskanych przez nich oskładkowanych dochodach w poprzednim roku. Dochody osiągnięte w 2019 roku trzeba wykazać do 2 marca 2020 r. – ustawowy termin to ostatni dzień lutego, ale w 2020 roku ten dzień przypada w sobotę, więc zaświadczenie można jeszcze złożyć 2 marca, czyli w najbliższym dniu roboczym.

Czytaj więcej »

Wzór

Zawiadomienie o wysokości przychodu emeryta lub rencisty

W obowiązujących przepisach prawa nie ustalono wzoru, względnie formularza, ani też w szczegółowy sposób nie określono treści, jaką powinno mieć zawiadomienie o wysokości przychodu uzyskanego w poprzednim roku kalendarzowym. Przyjmuje się, że musi to być informacja  zawierająca takie dane, jak:

Czytaj więcej »

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel