Tarcza antykryzysowa

Filtruj po typie dokumentu:

Nowość

Dofinansowanie z tarczy antykryzysowej – co z PIT

Sprawdź, czy środki pieniężne otrzymane w ramach tarczy antykryzysowej stanowią dla przedsiębiorcy przychód z działalności gospodarczej. Przekonaj się, czy część subwencji niepodlegająca zwrotowi (cześć umorzona) stanowi dla przedsiębiorcy przychód z działalności gospodarczej podlegający opodatkowaniu. Odpowiedź znajdziesz w interpretacji indywidualnej dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 30 października 2020 r. (nr  0115-KDIT3.4011.434.2020.3.AWO).

Czytaj więcej »

Będą świadczenia postojowe i zwolnienie ze składek ZUS w kulturze

Będą świadczenia postojowe i zwolnienie ze składek ZUS w kulturze

Objęcie świadczeniem  postojowym i zwolnieniem ze składek ZUS branży kultury, w tym freenlancerów,  w ramach ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych i wywołanych nimi sytuacji kryzysowych– zapowiedział podczas spotkania Zespołu Antykryzysowego przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego wicepremier Piotr Gliński. Sprawdź, na co mogą liczyć instytucje kultury i osoby związane ze światem kultury.

Czytaj więcej »

Jak przeliczyć podstawę zasiłku obniżoną na podstawie przepisów antykryzysowych

Antykryzysowe przeliczenie podstawy zasiłku

W jaki sposób dokonać przeliczenia obniżonej podstawy wymiaru świadczeń w związku z zastosowaniem rozwiązań antykryzysowych? Poznaj wyjaśnienia ZUS w tym zakresie.

Czytaj więcej »

Obniżony wymiar czasu pracy bez wpływu na zasiłek – zmiany już obowiązują

Przeliczenie obniżonego zasiłku

Weszły w życie przepisy, które zmieniają zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków z ubezpieczenia chorobowego, w tym zasiłku chorobowego lub macierzyńskiego, w sytuacji zastosowania rozwiązań przewidzianych w tarczy antykryzysowej. Dowiedz się, kiedy podstawa wymiaru świadczenia ulega przeliczeniu.

Czytaj więcej »

Artykuł

Odprawy i odszkodowania w niższej wysokości z powodu COVID-19 – przykład liczbowy

Odprawy i odszkodowania w niższej wysokości z powodu COVID-19

Od 24 czerwca 2020 r. na czas stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, wprowadzonego w związku z koronawirusem pracodawca może ograniczyć wysokość odpraw, odszkodowań lub innych świadczeń pieniężnych należnych w związku z rozwiązaniem umowy o pracę. Musi jednak spełniać określone warunki. Sprawdź jakie.

Czytaj więcej »

Pomoc z tarczy antykryzysowej – ZUS i KAS zapowiadają drobiazgowe kontrole

Pomoc z tarczy antykryzysowej – co zweryfikować, zanim zjawi się kontrola ZUS

Bardzo ważną częścią wsparcia określonego w tarczy antykryzysowej są różnego rodzaju ulgi, ułatwienia, zwolnienia dotyczące wsparcia na gruncie ubezpieczeń społecznych. Sprawdź, jak przygotować się na kontrolę ZUS i KAS, w trakcie których zostaną zweryfikowane składane przez przedsiębiorców wnioski i oświadczenia. Sprawdź, które dokumenty będą sprawdzane. Uchroń się przed koniecznością zwrotu świadczenia wraz z odsetkami, a także przed grzywną.

Czytaj więcej »

Obniżenie wymiaru etatu a podstawa zasiłkowa – przykładowy wzór wniosku o przeliczenie podstawy wymiaru

Obniżenie wymiaru etatu a podstawa zasiłkowa – przykładowy wzór wniosku o przeliczenie podstawy wymiaru

Podstawa wymiaru świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, przysługujących osobom, o których mowa w art. 31zy13 ustawy antykryzysowej, za okres przed dniem wejścia w życie znowelizowanych przepisów, podlega ponownemu przeliczeniu, jeżeli świadczenie wypłacone na podstawie dotychczasowych regulacji okaże się niższe niż świadczenie ustalone zgodnie z nowymi rozwiązaniami. Przeliczenie podstawy wymiaru świadczeń następuje na wniosek świadczeniobiorcy (zatrudnionego). Sprawdź, jak powinien wyglądać taki wniosek.

Czytaj więcej »

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel