Tarcza Antykryzysowa

Filtruj po typie dokumentu:

Porada

Wynagrodzenie nauczycieli w czasie pandemii COVID-19

Wynagrodzenie nauczycieli w czasie pandemii COVID-19

Pytanie: Nauczyciel jest zatrudniony na cały etat 18/18. Cały etat nauczyciel pracuje z dziećmi niepełnosprawnymi. Czy w obecnej sytuacji jeżeli nauczyciel, który do tej pory odbywał lekcje z takimi dziećmi na zasadzie bezpośredniego kontaktu, może odbywać lekcje w innej formie? Nauczyciel ten w organizacji szkoły ma również przydzielone godziny ponadwymiarowe również z dziećmi niepełnosprawnymi. Za kwiecień dyrekcja szkoły nie wykazała temu nauczycielowi nadgodzin z dodatkiem (30%). Czy dodatek za warunki pracy, który przysługuje nauczycielowi zgodnie z angażem, należy wypłacać?

Czytaj więcej »

Czasowe stosowanie mniej korzystnych warunków zatrudnienia – kontrowersje

Czasowe stosowanie mniej korzystnych warunków zatrudnienia – kontrowersje

Pytanie: Właściciel restauracji zatrudniający 12 pracowników w związku z nałożonymi przez rząd zakazami ograniczył działalność do sprzedaży dań na wynos. Nie czekając na nowe przepisy i chcąc zniwelować koszty związane z kryzysem, wykorzystał przepis art. 231a kp i po uzyskaniu zgody całej załogi 30 marca 2020 r. zawarł z przedstawicielami pracowników porozumienie, w którym zmienił wszystkim oprócz dwóch kucharzy wymiar czasu pracy na 1/5 dotychczasowego oraz stosownie obniżył wynagrodzenia na okres 6 miesięcy. Jeden z pracowników złożył po kilku dniach pozew o ustalenie, że w dalszym ciągu jest zatrudniony na pełnym etacie i domaga się pełnej wypłaty. Czy firma może obronić się przed takim roszczeniem?

Czytaj więcej »

Sposób zmiany porozumienia w sprawie zastosowania przestoju ekonomicznego

Zmiana porozumienia w sprawie przestoju ekonomicznego

Pytanie: Po okresie zawieszenia funkcjonowania zakładu w związku z epidemią małymi krokami rusza produkcja. W jaki sposób i jakim dokumentem odwołać przestój ekonomiczny dla części pracowników nim objętych? Czy fakt ten należy zgłosić również do PIP? Dodam że pismo dotyczące porozumienia z przedstawicielami pracowników odnośnie przestoju ekonomicznego na okres 3 miesięcy zostało przekazane w ciągu 5 dni do PIP.

Czytaj więcej »

Czy ZUS będzie co miesiąc informował przedsiębiorców o zwolnieniu z opłacania składek na 3 miesiące

Czy ZUS będzie informował przedsiębiorców o zwolnieniu z opłacania składek

Pytanie: Przedsiębiorca złożył wniosek RDZ za wszystkie 3 miesiące z góry. Czy w takim przypadku będzie otrzymywał informacje w kwietniu o zwolnieniu z płatności marcowych, w maju z obowiązku płatności za kwiecień itd.? Czy jeżeli przedsiębiorca opłacił składki za marzec, ale jednak spełnia warunki skorzystania ze zwolnienia z opłacania składek ZUS, to może się ubiegać o zwrot tej płatności? Jaki wniosek trzeba wypełnić w ZUS aby otrzymać zwrot kosztów składek marcowych?

Czytaj więcej »

Tarcza antykryzysowa: Obniżenie wymiaru czasu pracy pracownikowi na wypowiedzeniu

Tarcza antykryzysowa: Obniżenie wymiaru czasu pracy pracownikowi na wypowiedzeniu

Pytanie: Czy porozumienie z przedstawicielami załogi dotyczące skrócenia czasu pracy z tarczy antykryzysowej, powiązane ze zmniejszeniem wynagrodzenia, obejmuje również pracownika, któremu jeszcze przed zawarciem porozumienia wypowiedziano umowę o pracę i obecnie przebywa on na 3-miesięcznym wypowiedzeniu? Co z odprawą – czy również może być obniżona? Dodam, że zwolnienie dotyczy pracownika w firmie zatrudniającej ponad 100 osób, zatrudnionego na podstawie umowy o pracę i zwolnionego w trybie indywidualnym. Rozwiązanie umowy następuje z powodów leżących po stronie pracodawcy.

Czytaj więcej »

Nowość

Którzy pracodawcy są zwolnieni ze składek ZUS za marzec, kwiecień i maj

Którzy pracodawcy są zwolnieni ze składek ZUS za marzec, kwiecień i maj

Od 16 maja 2020 r. rozszerzono grupę podmiotów mogących skorzystać ze zwolnienia z obowiązku uiszczania składek ZUS. Jest to zwolnienie w wysokości 100 lub 50%. Sprawdź, w której grupie jest Twoja jednostka.

Czytaj więcej »

Sprawdź, czy zaliczki na PIT za kwiecień możesz przekazać do 1 czerwca 2020 r.

Czy zaliczki na PIT za kwiecień przekażesz do 1 czerwca 2020 r.

Firmy, które poniosły negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, mogą wpłacić zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników za marzec i kwiecień br. do 1 czerwca 2020 r. Jednak aby skorzystać z jego przesunięcia, firma musi spełniać określone przepisami warunki. Dowiedz się, jakie.

Czytaj więcej »

Jak otrzymać zwrot opłaconych składek za kwiecień i maj – praktyczna instrukcja

zwrot składek

Na mocy art. 69 tarczy antykryzysowej 3.0 płatnicy korzystający z ulgi na start lub będący osobami wykonującymi przed 1 kwietnia 2020 r. pozarolniczą działalność i opłacającymi składki wyłącznie na własne ubezpieczenia, mogą skorzystać ze zwolnienia ze składek za kwiecień i maj w wysokości należnych składek także wtedy, gdy składki te zostały już opłacone. Dotyczy to tych płatników, którzy w pierwszym miesiącu, za który składają wniosek o zwolnienie ze składek (czyli za kwiecień albo maj) osiągnęli przychód w wysokości przekraczającej 15.681 zł, a ich dochód nie przekraczał 7.000 zł.

Czytaj więcej »

Tarcza 4.0: Urlop zaległy – jednostronnie i bez względu na 30 września

Tarcza 4.0.: zmiany dla pracodawców

Rząd przyjął kolejną odsłonę tarczy antykryzysowej, która zakłada m.in. zniesienie obowiązku wykorzystania w okresie epidemii urlopu zaległego do dnia 30 września. W pakiecie przewidziano także m.in. doprecyzowanie zasad wykonywania pracy zdalnej, a także zmiany w zakresie realizacji obowiązków związanych z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych. Sprawdź szczegóły.

Czytaj więcej »

Pracodawca częściowo sfinansuje bon turystyczny dla swoich pracowników

Pracodawca częściowo sfinansuje bon turystyczny dla swoich pracowników

Wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz zapowiada nowe świadczenie dla pracowników, w którym miałby częściowo partycypować pracodawca. Sprawdź szczegóły.

Czytaj więcej »

Temat numeru

Poznaj 10 ważnych zmian dla pracodawców, które przynosi tarcza antykryzysowa 3.0

Dofinansowania i składki z tarczy antykryzysowej 3.0

Dnia 15 maja 2020 r. została opublikowania ustawa z 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Ustawa ta wprowadza kolejne zmiany dotyczące przedsiębiorców i ma wpływ na ich rozliczenia. Sprawdź, na jaką pomoc mogą liczyć przedsiębiorcy.

Czytaj więcej »

Jak po zmianach od 16 maja 2020 r. wyliczać kwoty wolne od potrąceń – tarcza antykryzysowa 3.0

Jak od 16 maja 2020 r. wyliczać kwoty wolne od potrąceń

Obecnie o wysokości kwoty wolnej od potrąceń decydują nie tylko  poziom ustawowej płacy minimalnej czy wymiar czasu pracy pracownika wskazany w umowie o pracę, ale także fakt, czy zatrudniony ma na swoim utrzymaniu nieosiągających dochodów członków rodziny w sytuacji, gdy z powodu podjętych Polsce działań zapobiegających zarażeniem SARS-CoV-2 zatrudnionemu zostało obniżone wynagrodzenie lub członek jego rodziny utracił źródło dochodu. Kwoty wolne od potrąceń zwiększono bowiem o 25% na każdego nieosiągającego dochodu członka rodziny, którego pracownik ma na utrzymaniu, w sytuacji gdy z powodu pandemii pracownikowi zostało obniżone wynagrodzenie lub członek rodziny pracownika utracił źródło dochodu.

Czytaj więcej »

Jak naliczyć wynagrodzenie pracownika ze zwolnieniem ze składek ZUS – przykład liczbowy

Jak naliczyć wynagrodzenie pracownika ze zwolnieniem ze składek ZUS – przykład liczbowy

Wśród pytań zadawanych w związku z wprowadzeniem nadzwyczajnych uregulowań prawnych, mających łagodzić negatywne następstwa epidemii COVID-19, pojawia się kwestia naliczania wynagrodzeń pracowników przez pracodawców korzystających ze zwolnienia ze składek. Pracodawca płatnik nie przekazuje tych składek do ZUS, lecz pozostawia je sobie. A jak to wygląda na liście płac?

Czytaj więcej »

Jak skorzystać z mikropożyczki dla mikroprzedsiębiorców

Jak skorzystać z mikropożyczki dla mikroprzedsiębiorców

Jednym z kluczowych elementów tarczy antykryzysowej jest niskooprocentowana pożyczka dla mikroprzedsiębiorców do 5.000 zł, z możliwością jej umorzenia. Rząd podaje, że udzielono już prawie 436,5 tys. pożyczek dla mikroprzedsiębiorców na łączną kwotę ok. 2,17 mld zł. Sprawdź, jakie warunki musisz spełnić, aby uzyskać takie wsparcie.

Czytaj więcej »

Jak skutecznie motywować pracowników „pierwszej linii” w trakcie odmrażania gospodarki

Motywacja pracowników pierwszej linii przy odmrażaniu gospodarki

W okresie kryzysu związanego z silnym zakłóceniem rutynowego funkcjonowania przedsiębiorstw często powstaje ważne wyzwanie dla zarządów przedsiębiorstw dotyczącego tego, w jak sposób można zwiększyć zaangażowanie i efekty pracy osób pracujących na tzw. „pierwszej linii”. Wyniki pracy tych osób mają bowiem bezpośredni wpływ na wrażenia i satysfakcję klientów lub na wyniki ekonomiczne. Ten problem w bardzo dużym nasileniu wystąpił w przypadku pandemii koronawirusa, gdzie dodatkowo pracownicy „pierwszej linii” są również pracownikami często kontaktującymi się z klientami, dostawcami i kontrahentami oraz wykonują pracę fizyczną. Sprawdź, jak firma może skutecznie zapobiec mniejszej motywacji do pracy swoich pracowników w tym kluczowym dla firmy okresie.

Czytaj więcej »

Wzór

RZS-P – Wniosek płatnika składek o zwrot nienależnie opłaconych składek

Płatnik, który złożył wniosek o zwolnienie ze składek za kwiecień i maj – jeżeli składki te zostały już przez niego opłacone – może wystąpić do ZUS o zwrot nadpłaconych środków. Wniosek w tym celu należy złożyć elektronicznie, przez PUE ZUS (Platformę Usług Elektronicznych, udostępnioną przez ZUS), na formularzu EZS-P, albo przekazać w postaci papierowej, pocztą lub osobiście w placówce ZUS, korzystając z formularza RZS-P.

Czytaj więcej »

Wzór wniosku o zwiększenie kwoty wolnej od potrąceń na podstawie art. 52 tarczy antykryzysowej 3.0

Kwoty wolne od potrąceń ulegają zwiększeniu o 25% na każdego nieosiągającego dochodu członka rodziny, którego pracownik ma na utrzymaniu w sytuacji, gdy z powodu pandemii pracownikowi zostało obniżone wynagrodzenie lub członek rodziny pracownika utracił źródło dochodu. Niestety przepisy nie wskazują, w jaki sposób zakład pracy ma ustalać uprawnienie pracownika do korzystania z szerszej ochrony przed potrąceniami. Najlepszym rozwiązaniem będzie pobieranie od zatrudnionych oświadczeń o liczbie nieosiągających dochodów członków ich rodziny, których mają oni na utrzymaniu.

Czytaj więcej »

Umowa pożyczki o numerze tożsamym z numerem złożonego wniosku na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy

Z pożyczki mogą skorzystać mikroprzedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro), którzy prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r. w celu pokrycia bieżących kosztów prowadzenia tej działalności. O pożyczkę mogą ubiegać się także mikroprzedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają i nigdy nie zatrudniali pracowników.

Czytaj więcej »

RSR – wniosek o rozłożenie na raty należności z tytułu składek

Jeżeli według stanu na 31 grudnia 2019 r. zaległość za okres do grudnia 2019 r. przekracza sumę przypisów składek za okres 12 miesięcy i nie została ona objęta umową o rozłożenie zadłużenia na raty lub płatnik nie może skorzystać ze zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek np. zgłasza do ubezpieczeń społecznych więcej niż 49 ubezpieczonych, to wobec należności za rok 2019 można wystąpić z wnioskiem o rozłożenie zadłużenia na raty z odroczonym terminem płatności pierwszej raty (wniosek RSR) – w stosunku do tych należności zostanie naliczona opłata prolongacyjna.

Czytaj więcej »

RDO – wniosek o odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę

Aby uzyskać odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę dla należności za okres od stycznia 2020 r. musisz opłacić należność główną i złożyć wniosek o odstąpienie od odsetek (wniosek RDO. Plik do wypełnienia i wydruku pobierz na dysk, zanim wypełnisz. Wniosek o ulgę możesz przekazać: drogą elektroniczną przez PUE ZUS, za pośrednictwem poczty, osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty (bez kontaktu z pracownikiem ZUS).

Czytaj więcej »

Artykuł

Jaką metodą kontrolować czas pracy pracowników zdalnych

Jak kontrolować czas pracy pracowników zdalnych

Ewidencję czasu pracy musi prowadzić każdy pracodawca zatrudniający pracowników. Jest wiele możliwości ewidencji i kontroli czasu pracy, kiedy pracownicy pracują w biurze. Sprawdź, jakie masz możliwości kontroli czasu pracy pracowników zdalnych.

Czytaj więcej »

Mierzenie temperatury pracownikom jak gra w rosyjską ruletkę z Prezesem UODO

Mierzenie temperatury pracownikom

Pracodawcy stanęli przed dylematem, czy mierzenie temperatury – jedno z najprostszych działań, zalecanych w ramach profilaktyki COVID-19 – jest prawnie dopuszczalne. W polskim porządku prawnym nie ma bowiem przepisu, który w sposób niebudzący wątpliwości pozwalałby  na to pracodawcy, nawet w stanie zagrożenia. Biorąc pod uwagę potencjalne kary za naruszenie zasad przetwarzania danych osobowych, mierzenie temperatury pracownikom jest więc jak gra w rosyjską ruletkę z PUODO.

Czytaj więcej »

Jak zbudować pozytywne doświadczenie pracownika – employee experience

Jak zbudować pozytywne doświadczenie pracownika – employee experience

Temat Employee Experience znalazł się jako jeden z głównych celów na mapie działań i strategii wielu firm. Organizacje zdają sobie sprawę z pilności i przewagi konkurencyjnej, jaką daje inwestowanie w budowanie pozytywnego doświadczenia pracowników. Czas niespodziewanego kryzysu, jaki zgotował nam koronawirus, może okazać się bardzo ważnym momentem na zbadanie, jakie doświadczenie pracownika budowaliśmy do tej pory, a jakie powinniśmy zacząć tworzyć od teraz.

Czytaj więcej »

Dłuższy okres rozliczeniowy na podstawie przepisów antykryzysowych - jak go wprowadzić i stosować

Dłuższy antykryzysowy okres rozliczeniowy

Szczególny czas może wymagać szczególnych rozwiązań dotyczących czasu pracy. Jednym z możliwych rozwiązań jest wprowadzenie dłuższego okresu rozliczeniowego, który może być połączony ze stosowaniem systemu równoważnego. Jak korzystnie stosować taki długi okres rozliczeniowy? Jak go wprowadzać i w czym może on pomóc?

Czytaj więcej »

Jak skracać i rekompensować skrócenie okresów odpoczynku w trybie antykryzysowym

Skracanie okresów odpoczynku na podstawie tarczy antykryzysowej

Pracodawca, który zanotował określony w tarczy antykryzysowej spadek obrotów ma prawo skrócić pracownikom odpoczynek dobowy do 8 godzin i tygodniowy do 32 godzin. Co ważne nie musi w tym celu uzyskiwać zgody związków, czy delegatów załogi. Warunkiem jest jednak oddanie pracownikom równoważnego okresu odpoczynku. Jak dokonać takiej rekompensaty? Jak skrócony odpoczynek wpływa na dyżur i nadgodziny? O ile można skrócić odpoczynek w przypadku akcji ratowniczej czy awarii? A także, co wynika z nowego stanowiska MRPiPS w tym temacie?

Czytaj więcej »

Dokument do pobrania

Rozporządzenie

Porada video

Rozwiązania tarczy antykryzysowej – 31.03.2020

Pakiet antykryzysowy - szkolenie online

Poznaj rozwiązania, jakie przynosi specustawa zwana tarczą antykryzysową. Jakie zabezpieczenia gwarantuje przedsiębiorcom i pracownikom? Zapraszamy do obejrzenia szkolenia online.

Czytaj więcej »

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Biblioteka kadrowego

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel