Tarcza Antykryzysowa

Filtruj po typie dokumentu:

Porada

Świadczenie urlopowe nauczycieli a zwolnienie z PIT

Świadczenie urlopowe nauczycieli a zwolnienie z PIT

Pytanie: Czy w świetle obowiązujących przepisów związanych z epidemią świadczenie urlopowe dla nauczycieli podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych?

Czytaj więcej »

Ograniczenie wysokości odpraw emerytalnych na podstawie tarczy antykryzysowej

Ograniczenie wysokości odpraw emerytalnych na podstawie tarczy antykryzysowej

Pytanie: Czy z mocy prawa należy ograniczać wysokości odpraw emerytalnych wypłacanych na podstawie układu zbiorowego pracy w przypadku wystąpienia u pracodawcy w okresie stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego z powodu COVID-19 istotnego wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń? Jeśli tak, to czy istotny wzrost należy ustalać po zakończeniu każdego miesiąca porównując z miesiącem poprzednim i w zależności od wyniku stosować bądź nie w kolejnym miesiącu ograniczenia wysokości odpraw, czy też ustala się go raz np. porównując wyniki lutego i maja?

Czytaj więcej »

Świadczenie postojowe dla zleceniobiorcy

Świadczenie postojowe dla zleceniobiorcy

Pytanie: Czy zleceniobiorcy mogą się starać o dofinansowanie w związku z tym, że z powodu epidemii koronawirusa nie pracują? Którzy zleceniobiorcy mogą się o to ubiegać? Czy tylko ci, którzy zgłoszeni byli do ubezpieczeń społecznych, czy też uczniowie/studenci mogą się starać? Czy sami składają wnioski czy robią to ich pracodawcy? Jakie wynagrodzenie wpisują we wnioski: z lutego czy z marca?

Czytaj więcej »

Wydarzenia kulturalne a oświadczenia uczestników o zarażeniu

Wydarzenia kulturalne a oświadczenia uczestników o zarażeniu

Pytanie: Czy można odbierać oświadczenia od uczestników wydarzeń w instytucji kultury, że nie są zarażeni COVID-19?

Czytaj więcej »

Jak wykazać obniżenie etatów przy subwencji

Jak wykazać obniżenie etatów przy subwencji

Pytanie: Otrzymaliśmy subwencje z PFR. Musimy przez 12 miesięcy utrzymać zatrudnienie. W kwietniu wprowadziliśmy u niektórych osób obniżenie etatu od kwietnia do czerwca. Czyli w wykazie zatrudnienia, który trzeba będzie przedstawić po 12 miesiącach, wykazujemy ten etat obniżony o 20% od kwietnia do czerwca?

Czytaj więcej »

Artykuł

Sprawdź dofinansowania do wynagrodzeń dla instytucji kultury z tarczy 4.0

Sprawdź dofinansowania do wynagrodzeń dla instytucji kultury z tarczy 4.0

Instytucje kultury od 24 czerwca 2020 r. mogą korzystać z dofinansowań wynagrodzeń pracowników i innych zatrudnionych, przewidzianych przez tarczę antykryzysową. Muszą jednak spełnić warunki ustawowe, analogiczne dla przedsiębiorców.

Czytaj więcej »

Nawet w stanie epidemii pensja pracownika nie może ucierpieć na braku zysku firmy

Czy pracodawca może zaproponować pracownikom dobrowolną modyfikację umów o pracę

Kryzys gospodarczy w sposób drastyczny ogranicza dochody pracodawców niezależnie od branży. Zastanówmy się zatem, czy przedsiębiorca może tak zmodyfikować umowy o pracę swoich podwładnych, aby uzależnić ich pensję od tego, czy firma wypracuje zysk.

Czytaj więcej »

Tarcza antykryzysowa 4.0 – pracodawca będzie mógł zawiesić działalność socjalną

Pracodawca będzie mógł zawiesić działalność socjalną

Jedną z metod uniknięcia trudności finansowych w okresie epidemii koronawirusa może okazać się zawieszenie prowadzonej działalności socjalnej. Sprawdź, jakie będą warunki takiego zawieszenia i w jaki sposób będzie ono mogło zostać przez pracodawcę dokonane.

Czytaj więcej »

Kryteria doboru pracowników do przestoju ekonomicznego – minimum emocji, maksimum obiektywizmu

Kryteria doboru pracowników do przestoju ekonomicznego

Sytuacja epidemiologiczna nie tylko zaskoczyła, lecz i postawiła sytuację finansową wielu firm na ostrzu noża. Właściciele i przełożeni, ze wsparciem i doradztwem zespołów HR, zmuszeni byli podejmować decyzje, na które tak naprawdę nikt ich nie przygotował. Działom personalnym natomiast nierzadko przyszło się mierzyć z ich konsekwencjami i emocjami członków zespołu, którym obniżono wymiar czasu pracy. Jeśli tego typu wyzwania dopiero przed Wami, zapraszamy do lektury poniższego artykułu, w którym podpowiadamy co przedstawiciele działów personalnych powinni wziąć pod uwagę przy ustalaniu kryteriów doboru pracowników do przestoju ekonomicznego.

Czytaj więcej »

Tylko inteligentny emocjonalnie menedżer poradzi sobie w sytuacji kryzysu

Tylko inteligentny emocjonalnie menedżer poradzi sobie w sytuacji kryzysu

Nie pytamy czy, ale jak sprawnie pozbieramy się w naszych organizacjach lub nierzadko, poza nimi. Ktoś powiedział „nic już nie będzie takie samo”. Na czas lockdown próbie zostały poddane nasze relacje, i te bliższe rodzinne, i te luźniejsze zawodowe. Wszyscy wychodzimy z tego na swój sposób odmienieni.

Czytaj więcej »

Nowość

Tarcza 4.0: jak liczyć istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń

Tarcza 4.0: istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń

Od 24 czerwca 2020 r. pracodawca, u którego wystąpił spadek przychodów ze sprzedaży towarów lub usług w następstwie wystąpienia COVID-19 i w związku z tym doszło do istotnego wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń, może zredukować wymiar etatów lub wprowadzić przestój ekonomiczny. Sprawdź, czy w Twojej firmie można wprowadzić takie rozwiązanie.

Czytaj więcej »

Zwolnienie z opłacania składek – pamiętaj o deklaracjach rozliczeniowych i imiennych raportach miesięcznych

Zwolnienie z opłacania składek – pamiętaj o deklaracjach rozliczeniowych i imiennych raportach miesięcznych

Jednym z warunków zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek jest przesłanie deklaracji rozliczeniowych i imiennych raportów miesięcznych należnych za marzec, kwiecień i maj 2020 r. Dokumenty te należy złożyć do ZUS nie później niż do 30 czerwca 2020 r., chyba że płatnik składek zwolniony jest z obowiązku ich składania.

Czytaj więcej »

Praca zdalna: teraz i po epidemii

Praca zdalna - teraz i po epidemii

W przepisach tarczy antykryzysowej praca zdalna jest zaplanowana jako rozwiązanie tymczasowe, służące przeciwdziałaniu COVID-19, a przepisy ją określające mają utracić moc we wrześniu 2020 r. Jak w takim razie zaplanować pracę zdalną na przyszłość, gdy zasady określone w przepisach antykryzysowych przestaną obowiązywać? Poznaj wskazówki ekspertów w tym zakresie.

Czytaj więcej »

Jak rozliczać wynagrodzenie zmniejszone wskutek obniżenia wymiaru etatu lub wprowadzenia przestoju ekonomicznego

Jak rozliczać wynagrodzenie zmniejszone wskutek obniżenia wymiaru etatu lub wprowadzenia przestoju ekonomicznego

Na mocy art. 15g ustawy antykryzysowej pracodawca spełniający określone warunki może wprowadzić tzw. przestój ekonomiczny, w okresie którego wypłaca zatrudnionym wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50%, nie niższe jednak od kwoty ustawowej płacy minimalnej, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Pracodawca może też obniżyć wymiar czasu pracy pracownika maksymalnie o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę ustalane na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Czytaj więcej »

Czy trzeba informować urząd skarbowy o przesunięciu terminu płatności zaliczek podatkowych

Czy trzeba informować urząd skarbowy o przesunięciu terminu płatności zaliczek podatkowych

Od 1 czerwca 2020 r. obowiązuje rozporządzenie, które wprowadza kolejne przedłużenie terminów przekazania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych przez płatników tego podatku, czyli pracodawców i zleceniobiorców. Sprawdź, którzy płatnicy mogą wpłacać zaliczki podatkowe w nowych terminach i jakie kontrole będzie mógł przeprowadzić urząd skarbowy.

Czytaj więcej »

Temat numeru

Co tarcza antykryzysowa 4.0 zmieniła w regułach polecania pracy zdalnej

Tarcza antykryzysowa 4.0 – co zmieniło się w pracy zdalnej

Tarcza 4.0 zakłada, że to pracodawca zapewnia narzędzia i materiały potrzebne do wykonywania pracy zdalnej oraz że w każdej chwili może zażądać powrotu pracownika do biura. Sprawdź, co zostało rozstrzygnięte nowymi przepisami, a jakie kwestie nadal pozostawiają wątpliwości.

Czytaj więcej »

Jak ustalać wynagrodzenie urlopowe po zmianach warunków płacowych spowodowanych COVID-19

wynagrodzenie urlopowe po zmianach warunków płacowych COVID-19

Rozpoczął się okres urlopowy. Przy obliczaniu wynagrodzeń za wypoczynek wielu pracodawców będzie musiało uwzględnić zmiany, jakie zaszły w systemie wynagradzania pracowników, spowodowane stanem epidemii. Część firm wprowadziła bowiem przestój, część zdecydowała się na cięcia etatów i przemodelowanie płac. Przypominamy więc najważniejsze zasady ustalania wynagrodzeń urlopowych.

Czytaj więcej »

Poznaj 10 ważnych zmian dla pracodawców, które przynosi tarcza antykryzysowa 3.0

Dofinansowania i składki z tarczy antykryzysowej 3.0

Dnia 15 maja 2020 r. została opublikowania ustawa z 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Ustawa ta wprowadza kolejne zmiany dotyczące przedsiębiorców i ma wpływ na ich rozliczenia. Sprawdź, na jaką pomoc mogą liczyć przedsiębiorcy.

Czytaj więcej »

Jak po zmianach od 16 maja 2020 r. wyliczać kwoty wolne od potrąceń – tarcza antykryzysowa 3.0

Jak od 16 maja 2020 r. wyliczać kwoty wolne od potrąceń

Obecnie o wysokości kwoty wolnej od potrąceń decydują nie tylko  poziom ustawowej płacy minimalnej czy wymiar czasu pracy pracownika wskazany w umowie o pracę, ale także fakt, czy zatrudniony ma na swoim utrzymaniu nieosiągających dochodów członków rodziny w sytuacji, gdy z powodu podjętych Polsce działań zapobiegających zarażeniem SARS-CoV-2 zatrudnionemu zostało obniżone wynagrodzenie lub członek jego rodziny utracił źródło dochodu. Kwoty wolne od potrąceń zwiększono bowiem o 25% na każdego nieosiągającego dochodu członka rodziny, którego pracownik ma na utrzymaniu, w sytuacji gdy z powodu pandemii pracownikowi zostało obniżone wynagrodzenie lub członek rodziny pracownika utracił źródło dochodu.

Czytaj więcej »

Jak naliczyć wynagrodzenie pracownika ze zwolnieniem ze składek ZUS – przykład liczbowy

Jak naliczyć wynagrodzenie pracownika ze zwolnieniem ze składek ZUS – przykład liczbowy

Wśród pytań zadawanych w związku z wprowadzeniem nadzwyczajnych uregulowań prawnych, mających łagodzić negatywne następstwa epidemii COVID-19, pojawia się kwestia naliczania wynagrodzeń pracowników przez pracodawców korzystających ze zwolnienia ze składek. Pracodawca płatnik nie przekazuje tych składek do ZUS, lecz pozostawia je sobie. A jak to wygląda na liście płac?

Czytaj więcej »

Wzór

Wypowiedzenie umowy o zakazie konkurencji (na podstawie art. 15gf tarczy antykryzysowej)

Na podstawie przepisów tzw. tarczy antykryzysowej, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19 umowę o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu m.in. stosunku pracy można wypowiedzieć z zastosowaniem 7-dniowego terminu. Pobierz wzór dokumentu.

Czytaj więcej »

Oświadczenie o zamknięciu placówki z powodu COVID-19-1 - wzór obowiązujący od 4 maja 2020 r.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje przez okres sprawowania opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której dziecko uczęszcza albo w okresie niemożności sprawowania opieki nad dzieckiem przez nianię lub dziennego opiekuna, a od 4 maja 2020 r. także w okresie niezapewnienia opieki dziecku przez tę placówkę albo w związku z podjęciem decyzji o osobistym sprawowaniu opieki mimo otwarcia placówki, do której uczęszcza dziecko.

Czytaj więcej »

RZS-P – Wniosek płatnika składek o zwrot nienależnie opłaconych składek

Płatnik, który złożył wniosek o zwolnienie ze składek za kwiecień i maj – jeżeli składki te zostały już przez niego opłacone – może wystąpić do ZUS o zwrot nadpłaconych środków. Wniosek w tym celu należy złożyć elektronicznie, przez PUE ZUS (Platformę Usług Elektronicznych, udostępnioną przez ZUS), na formularzu EZS-P, albo przekazać w postaci papierowej, pocztą lub osobiście w placówce ZUS, korzystając z formularza RZS-P.

Czytaj więcej »

Wzór wniosku o zwiększenie kwoty wolnej od potrąceń na podstawie art. 52 tarczy antykryzysowej 3.0

Kwoty wolne od potrąceń ulegają zwiększeniu o 25% na każdego nieosiągającego dochodu członka rodziny, którego pracownik ma na utrzymaniu w sytuacji, gdy z powodu pandemii pracownikowi zostało obniżone wynagrodzenie lub członek rodziny pracownika utracił źródło dochodu. Niestety przepisy nie wskazują, w jaki sposób zakład pracy ma ustalać uprawnienie pracownika do korzystania z szerszej ochrony przed potrąceniami. Najlepszym rozwiązaniem będzie pobieranie od zatrudnionych oświadczeń o liczbie nieosiągających dochodów członków ich rodziny, których mają oni na utrzymaniu.

Czytaj więcej »

Umowa pożyczki o numerze tożsamym z numerem złożonego wniosku na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy

Z pożyczki mogą skorzystać mikroprzedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro), którzy prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r. w celu pokrycia bieżących kosztów prowadzenia tej działalności. O pożyczkę mogą ubiegać się także mikroprzedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają i nigdy nie zatrudniali pracowników.

Czytaj więcej »

Dokument do pobrania

Rozporządzenie

Porada video

Rozwiązania tarczy antykryzysowej – 31.03.2020

Pakiet antykryzysowy - szkolenie online

Poznaj rozwiązania, jakie przynosi specustawa zwana tarczą antykryzysową. Jakie zabezpieczenia gwarantuje przedsiębiorcom i pracownikom? Zapraszamy do obejrzenia szkolenia online.

Czytaj więcej »

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Webinarium
Webinarium

Zasiłki 2021

, 29.stycznia.2021

Weź udział »

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel