Tarcza Antykryzysowa

Filtruj po typie dokumentu:

Nowość

Zwolnienie z opłacania składek – pamiętaj o deklaracjach rozliczeniowych i imiennych raportach miesięcznych

Zwolnienie z opłacania składek – pamiętaj o deklaracjach rozliczeniowych i imiennych raportach miesięcznych

Jednym z warunków zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek jest przesłanie deklaracji rozliczeniowych i imiennych raportów miesięcznych należnych za marzec, kwiecień i maj 2020 r. Dokumenty te należy złożyć do ZUS nie później niż do 30 czerwca 2020 r., chyba że płatnik składek zwolniony jest z obowiązku ich składania.

Czytaj więcej »

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony

Tarcza antykryzysowa 4.0 wprowadziła zmiany w przepisach o dodatkowym zasiłku opiekuńczym. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał od 25 maja 2020 r. do 28 czerwca 2020 r.

Czytaj więcej »

Którzy pracodawcy są zwolnieni ze składek ZUS za marzec, kwiecień i maj

Którzy pracodawcy są zwolnieni ze składek ZUS za marzec, kwiecień i maj

Od 16 maja 2020 r. rozszerzono grupę podmiotów mogących skorzystać ze zwolnienia z obowiązku uiszczania składek ZUS. Jest to zwolnienie w wysokości 100 lub 50%. Sprawdź, w której grupie jest Twoja jednostka.

Czytaj więcej »

Jak otrzymać zwrot opłaconych składek za kwiecień i maj – praktyczna instrukcja

zwrot składek

Na mocy art. 69 tarczy antykryzysowej 3.0 płatnicy korzystający z ulgi na start lub będący osobami wykonującymi przed 1 kwietnia 2020 r. pozarolniczą działalność i opłacającymi składki wyłącznie na własne ubezpieczenia, mogą skorzystać ze zwolnienia ze składek za kwiecień i maj w wysokości należnych składek także wtedy, gdy składki te zostały już opłacone. Dotyczy to tych płatników, którzy w pierwszym miesiącu, za który składają wniosek o zwolnienie ze składek (czyli za kwiecień albo maj) osiągnęli przychód w wysokości przekraczającej 15.681 zł, a ich dochód nie przekraczał 7.000 zł.

Czytaj więcej »

Tarcza antykryzysowa 3.0 pozwala na zwrot opłaconych składek także za kwiecień i maj

Tarcza antykryzysowa 3.0 - zwrot opłaconych składek

Zwalnia się z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej za kwiecień i maj 2020 r. także wówczas, gdy należności te zostały opłacone. To ważna zmiana dla płatników składek.

Czytaj więcej »

Wzór

Oświadczenie o zamknięciu placówki z powodu COVID-19-1 - wzór obowiązujący od 4 maja 2020 r.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje przez okres sprawowania opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której dziecko uczęszcza albo w okresie niemożności sprawowania opieki nad dzieckiem przez nianię lub dziennego opiekuna, a od 4 maja 2020 r. także w okresie niezapewnienia opieki dziecku przez tę placówkę albo w związku z podjęciem decyzji o osobistym sprawowaniu opieki mimo otwarcia placówki, do której uczęszcza dziecko.

Czytaj więcej »

RZS-P – Wniosek płatnika składek o zwrot nienależnie opłaconych składek

Płatnik, który złożył wniosek o zwolnienie ze składek za kwiecień i maj – jeżeli składki te zostały już przez niego opłacone – może wystąpić do ZUS o zwrot nadpłaconych środków. Wniosek w tym celu należy złożyć elektronicznie, przez PUE ZUS (Platformę Usług Elektronicznych, udostępnioną przez ZUS), na formularzu EZS-P, albo przekazać w postaci papierowej, pocztą lub osobiście w placówce ZUS, korzystając z formularza RZS-P.

Czytaj więcej »

ZAO - wniosek o zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego

Ubezpieczony wypełnia ten wniosek, jeśli ubiega się o zasiłek macierzyński za okres ustalony jako okres urlopu ojcowskiego (do 2 tygodni).

Czytaj więcej »

Porada

Czy ZUS będzie co miesiąc informował przedsiębiorców o zwolnieniu z opłacania składek na 3 miesiące

Czy ZUS będzie informował przedsiębiorców o zwolnieniu z opłacania składek

Pytanie: Przedsiębiorca złożył wniosek RDZ za wszystkie 3 miesiące z góry. Czy w takim przypadku będzie otrzymywał informacje w kwietniu o zwolnieniu z płatności marcowych, w maju z obowiązku płatności za kwiecień itd.? Czy jeżeli przedsiębiorca opłacił składki za marzec, ale jednak spełnia warunki skorzystania ze zwolnienia z opłacania składek ZUS, to może się ubiegać o zwrot tej płatności? Jaki wniosek trzeba wypełnić w ZUS aby otrzymać zwrot kosztów składek marcowych?

Czytaj więcej »

Dodatkowe składniki wynagrodzenia zawieszone w okresie epidemii a podstawa wymiaru zasiłków

Dodatkowe składniki wynagrodzenia a podstawa wymiaru zasiłków

Pytanie: Pytanie dotyczy uwzględnienia dodatkowych składników wynagrodzenia, tj. prowizji za wyniki sprzedaży pracownika czy premii uzależnionej od wyników pracy pracownika. Czy składniki, które w okresie epidemii zostały zawieszone, powinny być uwzględnione w podstawie wymiaru zasiłku przy naliczeniu wynagrodzenia, zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego (wypłacanego już przed wybuchem epidemii)? Czy należy przeliczyć na nowo podstawę wymiaru zasiłku dla osób przebywających na zasiłku macierzyńskim, którzy mieli uwzględnioną prowizję w podstawie wymiaru?

Czytaj więcej »

Obniżenie wynagrodzenia a podstawa wymiaru świadczeń chorobowych

Obniżenie wynagrodzenia a podstawa wymiaru świadczeń chorobowych

Pytanie: W naszej firmie z powodu kryzysu pracownicy mają od 1 kwietnia 2020 r. obniżone wynagrodzenia do 0,8 etatu. Jak obliczyć podstawę świadczenia chorobowego, jeśli etat dla pracowników został obniżony o 20%? Chodzi o następujące przypadki:1. Dodatkowa COV-19 opieka na dziecko do lat 8 od 16 do 27 marca, 30 marca do 3 kwietnia, 6 do 10 kwietnia 2020 r. – na jednym wniosku opieka jest wypisania z ww. datami, pracownik pominął dni wolne z grafiku lub weekendy i wpisał tylko te w które miał być w pracy.2. Choroba pracownika od 01.04. 2020 r. trwa dalej.3. Choroba rozpoczęta 30.03 do 10.04  i ponownie opieka od 20 kwietnia.Pracownicy oprócz wynagrodzenia otrzymywali za poprzedni rok trzynastkę wypłaconą w lutym i niektórzy z nich mieli premie kwartalne wypłacane w następnym kwartale. Czy te dodatkowe składniki wliczać do podstawy wymiaru zasiłków? Jak ustalić podstawę wymiaru w podanych powyżej przypadkach?

Czytaj więcej »

Działalność gospodarcza emeryta a zwolnienie ze składek ZUS

Działalność gospodarcza emeryta a zwolnienie ze składek ZUS

Pytanie: Emeryt prowadzi 1-osobową działalność gospodarczą od 40 lat (karta podatkowa), opłaca jedynie składkę zdrowotną. Czy może on skorzystać z tarczy antykryzysowej i złożyć wniosek do ZUS o zwolnienie ze składki za okres od marca do maja? Jeśli tak, to do kiedy należy złożyć wniosek i czy jeśli złoży wniosek, musi czekać na decyzję ZUS w tej sprawie, czy po prostu zaprzestać opłacania tej składki (skoro jest powiedziane, ze ZUS nie zwróci zapłaconych składek, nawet jeśli wystąpi się z wnioskiem). Czy jednocześnie może on skorzystać z drugiego rozwiązania tarczy – ze świadczenia postojowego?

Czytaj więcej »

Temat numeru

Jak uzyskać zwolnienie z opłacania składek na ZUS za okres marzec – maj 2020 r.

Zwolnienie z opłacania składek na ZUS za okres marzec–maj 2020 r.

Płatnik składek, który na 29 lutego 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych, zostanie zwolniony z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek należnych za okres od 1 marca 2020 r. do 31 maja 2020 r., wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres. Warunkiem jest, aby był zgłoszony jako płatnik składek przed dniem 1 lutego 2020 r. I oczywiście musi złożyć stosowny wniosek. Sprawdź, jak skorzystać z tego zwolnienia.

Czytaj więcej »

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel