Podatki

Filtruj po typie dokumentu:

Nowość

ZUS zakończył wysyłkę PIT-ów do świadczeniobiorców

ZUS zakończył wysyłkę PIT-ów do świadczeniobiorców

ZUS wysłał prawie 10 mln deklaracji podatkowych PIT do osób, którym wypłacał w ubiegłym roku świadczenia. Deklaracje otrzymało ponad 8,5 mln emerytów i rencistów oraz 1,4 mln osób pobierających zasiłki z ubezpieczeń społecznych. Sprawdź, jakie deklaracje wysłał ZUS

Czytaj więcej »

Deklaracje podatkowe PIT-4R i PIT-8AR zostaną uaktualnione

Deklaracje podatkowe PIT-4R i PIT-8AR zostaną uaktualnione

Trwają prace legislacyjne nad wydaniem rozporządzenia ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej zmieniającego rozporządzenie z 9 grudnia 2019 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Czytaj więcej »

Zaliczki PIT pobrane od wynagrodzeń w styczniu 2021 r. można przekazać do 20 sierpnia 2021 r.

Zaliczki PIT pobrane od wynagrodzeń w styczniu 2021 r. można przekazać do 20 sierpnia 2021 r.

Do 20 sierpnia 2021 r. pracodawcy i zleceniodawcy prowadzący działalność według wybranych kodów PKD mogą przekazać zaliczki PIT pobrane od wynagrodzeń w styczniu 2021 r. Sprawdź, którzy płatnicy PIT mogą skorzystać z przesunięcia terminu.

Czytaj więcej »

Czy można wysłać pracownikom i zleceniobiorcom informacje PIT-11 na adres e-mail

PIT-11 przesłany poprzez e-mail

Wielu pracodawców w 2021 r. zamierza wysłać pracownikom i zleceniobiorcom PIT-11 drogą elektroniczną, np. poprzez e-mail. Sprawdź, w jaki sposób pracodawca powinien do celów dowodowych wykazać fakt doręczenia pracownikowi informacji PIT-11.

Czytaj więcej »

Porada

Zniżka czesnego dla studenta cudzoziemca a PIT-11

Zniżka czesnego dla studenta cudzoziemca a PIT-11

Pytanie: Cudzoziemiec, student studiów dziennych otrzymał zniżkę czesnego jako nagrodę za działalność na rzecz uczelni i musimy wystawić mu PIT-11. Co zrobić w sytuacji nauki zdalnej, gdy nie wiemy, gdzie przebywa student studiów dziennych, czy przebywa w Polsce minimum 183 dni czy za granicą? W którym miejscu, w przypadku konieczności złożenia IFT, powinna się znaleźć kwota zniżki? Czy w rubryce inne dochody? Czy w przypadku nagród otrzymanych w konkursie, z odprowadzonym podatkiem (10%) oprócz deklaracji PIT-8AR wystawiamy jeszcze osobom nagrodzonym PIT-11? Jeżeli tak, to w którym miejscu umieszczamy informację o nagrodzie i pobranym podatku?

Czytaj więcej »

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel