Tarcza antykryzysowa

Filtruj po typie dokumentu:

Artykuł

Świadczenia szkolne dla dzieci pracowników a podatek

Świadczenia szkolne dla dzieci pracowników

Pracodawcy coraz częściej dofinansowują wyprawkę szkolną dla dzieci pracowników ze środków ZFŚS. Sprawdź, jaki limit zwolnienia od podatku dochodowego można tu zastosować, w przypadku gdy pracownik znalazł się w trudnej sytuacji materialnej z powodu poważnej choroby w rodzinie.

Czytaj więcej »

Zwiększone obciążenie funduszu płac – jak rozliczać pensję pracownika

Zwiększone obciążenie funduszu płac - jak rozliczyć pensję

W myśl nowych rozwiązań tarczy antykryzysowej, pracodawca może obniżyć wymiar czasu pracy pracownika lub objąć go przestojem ekonomicznym, w razie wystąpienia zwiększonego obciążenia funduszu wynagrodzeń. W jaki sposób ustalać zwiększone obciążenie i jak zastosowane rozwiązanie wpływa na rozliczenie wynagrodzenia pracownika?

Czytaj więcej »

Nowość

Przedsiębiorca uzyska ochronę, powołując się na objaśnienia podatkowe

Przedsiębiorca uzyska ochronę – objaśnienia podatkowe

Podatnik korzysta z ochrony, jeżeli zastosuje się do objaśnień podatkowych, a jego stan faktyczny jest zbieżny z tym opisanym w objaśnieniach. Ministerstwo finansów podsumowuje także, na jakie instrumenty podatkowe można liczyć w ramach tarcz antykryzysowych

Czytaj więcej »

ZUS po raz kolejny będzie rozpatrywał złożone już wnioski o zwolnienie z opłacania składek za marzec, kwiecień i maj

Wnioski o zwolnienie z opłacania składek za marzec, kwiecień, maj

Sejm przyjął i przekazał do Senatu zmiany przepisów, na podstawie których wnioski o zwolnienie z opłacania składek złożone do 30 czerwca przez płatników, którzy posiadali nadpłatę lub dokonali płatności składek, które pokryły składki za okresy objęte złożonym wnioskiem, z urzędu (bez dodatkowego wniosku) zostaną ponownie rozpatrzone przez ZUS. Wnioski te zostaną rozpatrzone, nawet jeśli wcześniej ZUS odmówił zwolnienia z opłacania składek.

Czytaj więcej »

ZUS udostępnił nowy wzór wniosku o świadczenie postojowe

Nowy wniosek o świadczenie postojowe

Na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS udostępnił wniosek o świadczenie postojowe dla zleceniobiorców, którym zleceniodawca odmówi złożenia takiego wniosku. Jest to wniosek o symbolu RSP-CZ i można go przekazać do ZUS wyłącznie elektronicznie.

Czytaj więcej »

Tarcza antykryzysowa: Praca zdalna na dłużej

Sejm: praca zdalna na dłużej

W piątek Sejm przyjął nowelizację przepisów, która zakłada wydłużenie okresu zastosowania pracy zdalnej.

Czytaj więcej »

Zwolnienie z opłacania składek ZUS to pomoc publiczna

Zwolnienie z opłacania składek to pomoc publiczna

Przedsiębiorca, który uzyskał zwolnienie z opłacania należności składkowych za marzec, kwiecień lub maj 2020 roku otrzymał pomoc publiczną – przypomniał Zakład Ubezpieczeń Społecznych w wydanym komunikacie.

Czytaj więcej »

Porada

Skierowanie pracowników na badania okresowe w okresie zawieszenia obowiązku ich wykonywania w związku z COVID-19

Badania okresowe w okresie epidemii koronawirusa

Pytanie: Czy nadal obowiązuje, wprowadzone w związku z COVID-19, czasowe zawieszenie obowiązku wykonywania badań okresowych pracowników? Co w sytuacji, gdyby pracodawca chciał skierować pracowników na badania w okresie obowiązującego zawieszenia? Czy nie narazi się na kłopoty, gdyby w ich trakcie pracownik zaraził się koronawirusem?

Czytaj więcej »

Odprawa emerytalna urzędnika a tarcza 4.0

Odprawa emerytalna urzędnika a tarcza 4.0

Pytanie: W najbliższym czasie pracownik urzędu przechodzi na emeryturę. Jaka odprawa emerytalna będzie mu się należała w związku z wejściem w życie tarczy 4.0. Czy dotyczy to również pracowników samorządowych, gdzie urząd nie uzyskuje żadnych przychodów ze sprzedaży towarów lub usług?

Czytaj więcej »

Świadczenie postojowe w okresie wypowiedzenia

Świadczenie postojowe w okresie wypowiedzenia

Pytanie: Pracownica w wieku 58 lat otrzymała wypowiedzenie umowy z powodu likwidacji stanowiska pracy z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia. W trakcie trwania okresu wypowiedzenia szkoła kieruje tego pracownika na postojowe płatne w wysokości minimalnego wynagrodzenia brutto 2.600 zł. Czy taki pracownik będący na postojowym w trakcie wypowiedzenia może dostarczyć zwolnienie chorobowe? W ostatnim dniu trwania stosunku pracy i postojowego może dostarczyć zwolnienie chorobowe? Jeśli tak, to jak rozliczyć takie wynagrodzenie?

Czytaj więcej »

Temat numeru

Jak informować pracowników o przestoju ekonomicznym, obniżonym wymiarze czasu pracy i dofinansowaniu wynagrodzeń w związku z COVID-19

Jak informować pracowników o przestoju ekonomicznym, obniżonym wymiarze czasu pracy i dofinansowaniu wynagrodzeń, w związku z COVID-19

W okresie pandemii COVID-19 szczególnego znaczenia nabiera zapewnienie odpowiedniego przepływu informacji między pracodawcą a pracownikami. Dotyczy to przede wszystkim okoliczności wpływających na zmiany sytuacji pracowników, w aspektach prawnym i ekonomicznym.

Czytaj więcej »

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Biblioteka kadrowego

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel