Trzynastki

Filtruj po typie dokumentu:

Porada

Trzynastka dla pracownika odchodzącego na emeryturę

Trzynastka dla pracownika odchodzącego na emeryturę

Pytanie: Czy pracownikowi, który odszedł na emeryturę 10 lipca, należy się trzynastka? Pół roku pracy to 180 dni plus 10 dni lipca daje razem 190 dni. W tym czasie przez 98 dni pracownik przebywał jednak na zwolnieniu lekarskim, w związku z czym nie świadczył efektywnie pracy przez przynajmniej połowę (95 dni) obowiązującego go czasu pracy.

Czytaj więcej »

Urlop radcowski z prawem do wynagrodzenia a prawo do trzynastki

Urlop radcowski z prawem do wynagrodzenia a prawo do trzynastki

Pytanie: Pracownikowi udzielono urlopu radcowskiego z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w celu uczestnictwa w egzaminie radcowskim. Czy wynagrodzenie za ten okres powinno wliczać się do podstawy wymiaru trzynastki?

Czytaj więcej »

Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciela w podstawie zasiłku chorobowego

Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciela w podstawie zasiłku chorobowego

Pytanie: Obliczając podstawę naliczenia trzynastki należy wyłączyć wynagrodzenie za urlop okolicznościowy oraz opiekę nad dzieckiem do lat 14 (art. 88). Jak obliczyć wysokość tego wynagrodzenia w przypadku nauczyciela zatrudnionego w szkole, jak również nauczyciela przedszkola? Czy wystawiając druk Z-3  w poz. dotyczącej składników rocznych, należy uzupełnić trzynastkę o wynagrodzenie za urlop okolicznościowy i opiekę do lat 14? Tym samym czy należy wykazać liczbę dni, jaką powinien przepracować pracownik po dokonaniu obniżenia,  o urlop okolicznościowy i wspomnianą opiekę?

Czytaj więcej »

Artykuł

Trzynastki za 2020 rok w pytaniach i odpowiedziach – rozliczenia z ZUS, urzędem skarbowym i pracownikami

Trzynastki za 2020 rok w pytaniach i odpowiedziach – rozliczenia z ZUS, urzędem skarbowym i pracownikami

Trzynastka jest rocznym składnikiem wynagrodzenia. Dlatego też w jej podstawie uwzględnia się wszystkie oskładkowane elementy płacy, które nie są wyłączone z ekwiwalentu urlopowego, a zostały wypłacone w roku kalendarzowym, za który trzynastka przysługuje. Pracodawca nie ma obowiązku informowania z własnej inicjatywy pracowników ani byłych pracowników o wysokości otrzymanej trzynastki lub jej braku. Musi jednak przygotować się na wszelkie ewentualności przy naliczaniu trzynastki. Sprawdź, z jakimi problemami spotykają się obecnie pracodawcy sfery budżetowej przy naliczaniu wysokości trzynastki. Odpowiadamy na pytania o trzynastki za 2020 rok.

Czytaj więcej »

Pracownik na zwolnieniu lekarskim, pracownik sezonowy, przestój z powodu pandemii a prawo do trzynastki

Pracownik na zwolnieniu lekarskim, pracownik sezonowy, przestój z powodu pandemii a prawo do trzynastki

Prawo do trzynastki w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego, pracownik nabywa, pod warunkiem że okres ten wynosi co najmniej 6 miesięcy. Chyba że krótszy przepracowany okres objęty jest jednym z wyjątków z katalogu, który stanowi art. 2 ust. 3 ustawy – zaliczenie przerwy w pracy do jednego z tych wyjątków powoduje, że pracownik zachowuje prawo do dodatku w wysokości proporcjonalnej nawet, jeśli okres przepracowany jest krótszy niż 6 miesięcy. Sprawdź, co to oznacza w praktyce.

Czytaj więcej »

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel