Zmiany w dokumentacji pracowniczej

Filtruj po typie dokumentu:

Artykuł

Od 1 stycznia 2019 r. dodatkowe informacje wraz ze świadectwem

Dodatkowe informacje wraz ze świadectwem

W związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych od 1 stycznia 2019 roku pracodawca wraz ze świadectwem pracy będzie musiał przekazać pracownikowi trzy dodatkowe informacje. Sprawdź szczegóły.

Czytaj więcej »

AKTA OSOBOWE I EWIDENCJA CZASU PRACY – zmiany od 1 stycznia 2019 r.

Depositphotos_33181587_s-2015

Od 1 stycznia 2019 r. zaczynają obowiązywać zmienione zasady prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej. Istotne nowości dotyczą również sposobu prowadzenia ewidencji czasu pracy. Prześledźmy nowe reguły prowadzenia dokumentacji i zmiany wynikające z nowych przepisów.

Czytaj więcej »

Jak wydawać kopie z dokumentacji pracowniczej

Wydawanie kopii z dokumentacji

Od 2019 roku istnieje wyraźny obowiązek wydania pracownikowi kopii całości lub części dokumentacji pracowniczej. Jak go zrealizować? Jakie są terminy i w jaki sposób oznaczać kopię?

Czytaj więcej »

Nowość

Zapraszamy na konferencję online: Akta osobowe i ewidencja czasu pracy od 2019 r.

Konferencja online 18 grudnia 2018 r. - Portal Kadrowy

Kolejna edycja Konferencji Online dla Działów Kadr i Płac – już 18 grudnia 2018 r. na Portalu Kadrowym! Upewnij się, że jesteś w pełni przygotowany na zmiany związane z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej od 2019 r. Sprawdź, co zmienia się w zakresie prowadzenia ewidencji czasu pracy.

Czytaj więcej »

Skrócony okres przechowywania dokumentacji – dla kogo i na jakich zasadach?

Depositphotos_11141004_s-2015

Od 1 stycznia 2019 r. nowe przepisy umożliwią pracodawcy skrócenie okresu przechowywania dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracownika z 50 do 10 lat. Jednak skrócenie to nie dotyczy wszystkich pracowników. W pewnych okolicznościach 10-letni okres przechowywania akt osobowych będzie mógł również ulec wydłużeniu.

Czytaj więcej »

Interpretacje: Informacja o okresie przechowywania akt – czy obowiązkowa dla pracowników wykonujących prace górnicze?

Informacja o okresie przechowywania akt dla pracowników wykonujących prace górnicze

Mimo skrócenia powszechnego okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej, dokumentacja osób wykonujących prace górnicze nadal powinna być przechowywana przez 50 lat. Czy pracownikom, którzy wykonują te prace pracodawca powinien po 1 stycznia 2019 r. przekazywać informację o okresie przechowywania akt?

Czytaj więcej »

Wniosek o urlop w e-mailu. Jak dołączyć go do e-dokumentacji?

Wniosek o urlop w e-mailu. Jak dołączyć go do e-dokumentacji

Przed włączeniem do dokumentacji elektronicznej, dokument papierowy powinniśmy zeskanować i opatrzyć kwalifikowanym podpisem lub elektroniczną pieczęcią pracodawcy. Czy jednak kwalifikowanego podpisu lub pieczęci wymagają również dołączane do e-dokumentacji dokumenty elektroniczne? Poznaj stanowisko ministerstwa pracy w tej sprawie.

Czytaj więcej »

Od 2019 r. można przejść na dokumentację elektroniczną

Depositphotos_33181587_s-2015

Od stycznia 2019 r. do pracodawcy należy decyzja, czy dokumentację pracowniczą (dotyczy to zarówno akt osobowych, jak i pozostałej dokumentacji kadrowej) prowadzić jak dotychczas w formie papierowej, czy też zamienić ją na formę elektroniczną.

Czytaj więcej »

Porada video

Ewidencjonowanie czasu pracy – po zmianach z 2019 roku

Szkolenie on-line: Ewidencjonowanie czasu pracy – po zmianach z 2019 r.

Począwszy od stycznia 2019 r. w zakresie prowadzenia ewidencji czasu pracy nastąpiła prawdziwa rewolucja. Nie wystarczy już podawać liczby godzin pracy – trzeba wskazać przedział godzinowy „od-do”. W karcie ewidencji powinno się też określać rodzaj dnia wolnego. A to nie wszystkie zmiany, które wynikają z nowych zasad ewidencjonowania czasu pracy.

Czytaj więcej »

Porada

Czy pracodawca, który zakończył działalność przed 2019 r. ma obowiązek informowania o okresie przechowywania akt

okres przechowywania akt

Pytanie: Pracodawca zakończył działalność produkcyjną w 2012 roku i wtedy też rozwiązał stosunek pracy z wszystkimi pracownikami. Działalność zlikwidował ostatecznie w 2018 r., a posiadaną dokumentację kadrową przechowuje w domu w odpowiednich warunkach. Czy pracodawca ten musi informować pracowników o okresie przechowywania akt i terminie ich likwidacji?

Czytaj więcej »

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Biblioteka kadrowego

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel