Wynagrodzenie minimalne

Filtruj po typie dokumentu:

Artykuł

Zmiany w rozliczeniach z ZUS od 1 stycznia 2021 r. – 12 praktycznych przykładów

zmiany w rozliczeniach z zus

W 2021 roku płatników składek czeka wiele istotnych zmian dotyczących rozliczeń z ZUS. Kolejna grupa podmiotów zostanie objęta obowiązkiem utworzenia PPK, co będzie wymagać wyboru instytucji prowadzącej taki plan oraz podpisania z nią odpowiednich umów. Płatnicy będą również musieli powiadamiać ZUS o zawarciu niektórych umów o dzieło, mimo ich nieoskładkowania. Z kolei zmiana wynagrodzenia minimalnego wymaga sprawdzenia, czy osoby wyłączone z ubezpieczeń społecznych w 2020 r. nie powinny być nimi objęte od stycznia 2021 r. Z 1 stycznia 2021 r. zmienia się także wiele wskaźników istotnych przy naliczaniu składek ZUS. Warto zwrócić także uwagę na zmiany w świadczeniach chorobowych.

Czytaj więcej »

Wynagrodzenie minimalne od 1 stycznia 2021 na listach płac razem ze składkami do PPK i bez składek do PPK

Wynagrodzenie minimalne razem ze składkami do PPK

Od 1 stycznia 2021 r. wysokość wynagrodzenia za cały miesiąc pracy pracownika pełnoetatowego nie może być niższa niż 2.800,00 zł brutto. Jest to o 200 zł więcej niż w roku 2020. To efekt zmiany ustawowej płacy minimalnej, której poziom wpływa nie tylko na inne składniki pensji, które są wyliczane na bazie wynagrodzenia minimalnego, ale również m.in. na kwoty wolne od potrąceń czy najniższą podstawę świadczeń chorobowych. Sprawdź, jak rozliczać listy płac w zależności od tego, czy pracownik jest uczestnikiem PPK czy też nie.

Czytaj więcej »

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel