Koronawirus

Filtruj po typie dokumentu:

Nowość

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wydłużony na kolejny okres

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy do 17 stycznia 2021 r.

Od 28 grudnia 2020 r. ponownie przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Okres jego wypłaty został przedłużony do 17 stycznia 2021 r. – wynika z rozporządzenia wydanego przez Radę Ministrów. Sprawdź kiedy i na jakich zasadach można ubiegać się o wypłatę zasiłku.

Czytaj więcej »

Kwaterunek w hotelu z legitymacją służbową lub zaświadczeniem pracodawcy

Podróże słuzbowe w trakcie narodowej kwarantanny

Zmiana rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, poszerzyła listę grup zawodowych, którym w okresie „narodowej kwarantanny” umożliwia się pobyt w hotelach w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych. Uprawnienie do pobytu musi być poświadczone odpowiednim dokumentem. Sprawdź szczegóły.

Czytaj więcej »

Sprawdź, jak złożyć wniosek o dodatkowe świadczenie postojowe – RSP-DD

Sprawdź, jak złożyć wniosek o dodatkowe świadczenie postojowe – RSP-DD

Sprawdź, jak złożyć wniosek o dodatkowe świadczenie postojowe w związku z przeciwdziałaniem skutkom wywołanym COVID-19 dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą (RSP-DD). Pamiętaj, że wniosek o dodatkowe świadczenie postojowe możesz złożyć, jeżeli otrzymałeś wypłatę świadczenia postojowego

Czytaj więcej »

Badania lekarskie pracowników – kolejne ułatwienia na czas epidemii

Badania lekarskie pracowników - zmiany od 16 grudnia 2020 r.

Dłuższy okres ważności orzeczenia z badań okresowych oraz badań wstępnych, które w okresie epidemii zostały wydane przez lekarza innego niż profilaktyk – takie m.in. rozwiązania wprowadza najnowsza zmiana tarczy antykryzysowej. Sprawdź szczegóły.

Czytaj więcej »

Pobierz wzory oświadczeń o kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych

Pobierz wzory oświadczeń o kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 1 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 2132), podstawą do wypłaty ubezpieczonemu świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, w związku koniecznością poddania się kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, są oświadczenia złożone przez pracownika pracodawcy. Wspomniane rozporządzenie mówi o trzech rodzajach takich oświadczeń – w § 7 ust. 3 i 4, § 7 ust. 6 i § 7 ust. 7. Poniżej znajdziesz ich pomocnicze wzory.

Czytaj więcej »

Artykuł

Zwolnienie z obowiązku zakrywania ust i nosa w pracy – może wpłynąć na odpowiedzialność pracodawcy

Obowiązek noszenia maseczek a odpowiedzialność pracodawcy

W ostatnim czasie obowiązek zakrywania ust i nosa w zakładach pracy przeszedł szybką transformację. Aktualnie obowiązujące rozporządzenie w tej sprawie utrzymuje nakaz, ale pozwala pracodawcy zwolnić pracowników z zasłaniania ust i nosa nawet, jeśli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba. Powstaje jednak pytanie, czy taka decyzja nie wpłynie na ewentualną odpowiedzialność pracodawcy, jeżeli dojdzie do zakażenia pracownika w zakładzie pracy.

Czytaj więcej »

Świadczenia chorobowe za okres kwarantanny lub izolacji – odpowiedzi na najnowsze pytania pracodawców

Świadczenia chorobowe za okres kwarantanny lub izolacji

Podstawą do wypłaty świadczenia chorobowego jest informacja z systemu PUE ZUS. Dlatego też osoby, które zostały skierowane na kwarantannę lub są objęte izolacją domową i które ubiegają się o wypłatę świadczeń chorobowych, nie muszą dostarczać papierowej decyzji sanepidu do ZUS lub do swojego pracodawcy. Nie jest również wymagane zwolnienie lekarskie na okres przebywania w izolacji domowej. Ubezpieczony musi jednak poinformować swojego pracodawcę o przyczynie nieobecności w pracy (np. telefonicznie, mailowo).

Czytaj więcej »

Wypadek przy pracy podczas pracy zdalnej – sprawdź odpowiedzialność pracodawcy

Wypadek przy pracy podczas pracy zdalnej

Pojawiają się już pierwsze roszczenia pracowników wykonujących swoje obowiązki w trybie zdalnym, a więc poza siedzibą pracodawcy. Dotyczą m.in. nieszczęśliwych zdarzeń podczas pracy zdalnej. Obowiązujące tymczasowo przepisy o pracy zdalnej nie regulują kwestii wypadku przy pracy. Należy więc sięgnąć do ogólnych przepisów Kodeksu pracy. Sprawdź, co to oznacza dla pracodawcy.

Czytaj więcej »

Pracownik na kwarantannie lub w izolacji – odpowiedzi na 7 pytań pracodawców

Pracownik na kwarantannie lub w izolacji

Za okres nieświadczenia pracy w trakcie kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w art. 92 kp, albo świadczenie pieniężne z tytułu choroby. Ten jednoznaczny przepis wprowadzono od 5 grudnia 2020 r. ustawą z 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Sprawdź, o co pytają pracodawcy i jak rozliczać wynagrodzenie pracownika w czasie pracy zdalnej na kwarantannie lub w izolacji.

Czytaj więcej »

Przykładowy regulamin pracy zdalnej – wzór dokumentu z komentarzem eksperta

Przykładowy regulamin pracy zdalnej – wzór dokumentu

Jak informuje Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, obecnie prowadzone są prace nad projektem nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie uregulowania w nim pracy zdalnej. Obecnie trwa dialog autonomiczny między partnerami społecznymi. I chociaż nie ma formalnego obowiązku, aby wprowadzić regulamin pracy zdalnej w firmie, może to bardzo usprawnić funkcjonowanie zakładu pracy. Przedstawiamy przykładowy regulamin wraz z komentarzami i załącznikami. Warto skorzystać z gotowego wzoru.

Czytaj więcej »

Wzór

Oświadczenie o konieczności poddania się obowiązkowej kwarantannie przez osobę prowadzącą wspólne gospodarstwo domowe lub zamieszkującą z osobą, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 1 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 2132), podstawą do wypłaty ubezpieczonemu świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, w związku koniecznością poddania się kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, są oświadczenia złożone przez pracownika pracodawcy. Wspomniane rozporządzenie mówi o trzech rodzajach takich oświadczeń – w § 7 ust. 3 i 4, § 7 ust. 6 i § 7 ust. 7. Poniżej znajdziesz oświadczenie o konieczności poddania się obowiązkowej kwarantannie przez osobę prowadzącą wspólne gospodarstwo domowe lub zamieszkującą z osobą, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2.

Czytaj więcej »

Oświadczenie o konieczności opieki nad dzieckiem lub członkiem rodziny, poddanym obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 1 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 2132), podstawą do wypłaty ubezpieczonemu świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, w związku koniecznością poddania się kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, są oświadczenia złożone przez pracownika pracodawcy. Wspomniane rozporządzenie mówi o trzech rodzajach takich oświadczeń – w § 7 ust. 3 i 4, § 7 ust. 6 i § 7 ust. 7. Poniżej znajdziesz oświadczenie o konieczności opieki nad dzieckiem lub członkiem rodziny, poddanym obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.

Czytaj więcej »

Oświadczenie potwierdzające odbycie obowiązkowej kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 1 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 2132), podstawą do wypłaty ubezpieczonemu świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, w związku koniecznością poddania się kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, są oświadczenia złożone przez pracownika pracodawcy. Wspomniane rozporządzenie mówi o trzech rodzajach takich oświadczeń – w § 7 ust. 3 i 4, § 7 ust. 6 i § 7 ust. 7. Poniżej znajdziesz oświadczenie potwierdzające odbycie obowiązkowej kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych.

Czytaj więcej »

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel