Zmiany w prawie pracy

Filtruj po typie dokumentu:

Artykuł

Kopia świadectwa pracy – 14 praktycznych porad po zmianie przepisów

Wydawanie kopii świadectwa

Przed 7 września 2019 r. pracodawca musiał wydać pracownikowi odpis świadectwa pracy „w uzasadnionych przypadkach”. Obecnie były pracownik, który np. zgubił świadectwo pracy ma prawo wystąpić o jego kopię, a nie odpis i nie musi uzasadniać potrzeby otrzymania takiej kopii. Sprawdź, jak w praktyce stosować nowe przepisy.

Czytaj więcej »

Rozwiązanie umowy nie jest już konieczne, aby dochodzić odszkodowania za mobbing

Odszkodowanie za mobbing od 7 września 2019 r.

W żadnym wypadku pracodawca nie może uzależniać awansu, podwyżki czy zakresu obowiązków od czynników takich jak wiek, płeć, wyznanie, pochodzenie, orientacja seksualna lub poglądy polityczne pracowników. Idąc dalej – pracodawca nie może dopuścić się także mobbingu wobec pracownika lub wystąpienia tego zjawiska w miejscu pracy. To wszystko w teorii. Ale jak dochodzenie roszczeń związanych z zatrudnieniem wygląda w praktyce?

Czytaj więcej »

Jest nowy wzór świadectwa pracy

Od 7 września 2019 r. nowy wzór świadectwa pracy

Od 7 września 2019 r. obowiązuje nowy, pomocniczy wzór świadectwa pracy. Sprawdź jakie pojawiły się w nim zmiany i pobierz aktualny wzór dokumentu.

Czytaj więcej »

Świadectwo pracy 2019 – przegląd zmian od 7 września

Zmiany w świadectwie pracy od 7 wrześinia 2019 r.

Wrzesień przynosi kolejne już w tym roku zmiany w zakresie świadectw pracy. Od 7 września br. wydłużają się terminy na wystąpienie przez pracownika o sprostowanie świadectwa, a także odwołanie się do sądu w tej kwestii. Ponadto pracownik m.in. uzyska prawo wystąpienia do sądu z żądaniem zobowiązania pracodawcy do wydania świadectwa pracy – w razie, gdyby pracodawca nie zrealizował swojego obowiązku. Na jakie jeszcze zmiany dotyczące świadectw pracy powinniśmy zwrócić uwagę?

Czytaj więcej »

Porada video

Zmiany w Kodeksie pracy dotyczące mobbingu - 12.09.2019 - odc. 1

Videoblog kadrowo-płacowy #1. Zmiany Kodeksie pracy dotyczące mobbingu

Dotychczas odszkodowania w związku z mobbingiem mógł żądać od pracodawcy pracownik, który na skutek nękania rozwiązał z nim umowę o pracę. Co w zakresie roszczeń z tytułu mobbingu zmieniło się od 7 września 2019 r.?

Czytaj więcej »

Nowość

Przesłanki dyskryminacji i odszkodowanie za mobbing – co nowego od 7 września?

Dyskryminacja i mobbing - zmiany w Kodeksie pracy

Od 7 września 2019 r. zaczyna obowiązywać nowelizacja Kodeksu pracy, która m.in. wprowadza odszkodowanie z tytułu mobbingu oraz całkowicie otwiera katalog przesłanek dyskryminacyjnych, usuwając tym samym dotychczasowe wątpliwości interpretacyjne. Sprawdź szczegóły.

Czytaj więcej »

Świadectwo pracy jednak bez kodów QR

Świadectwo pracy bez kodów QR

Już w początkach września każda ze stron pomocniczego wzoru świadectwa pracy miała zostać uzupełniona o domyślny stały fotokod (kod QR). Ostatecznie jednak z wprowadzenia tego rozwiązania wycofało się ministerstwo pracy. Co o tym zdecydowało?

Czytaj więcej »

Sprostowanie świadectwa pracy – co nowego od 7 września?

Sporostowanie świadectwa pracy - zmiany od 7 września 2019 r.

Od 7 września 2019 r. wydłużeniu z 7 do 14 dni ulegną terminy na złożenie pracodawcy przez pracownika wniosku o sprostowanie świadectwa pracy oraz skierowanie żądania w sprawie sprostowania tego świadectwa do sądu pracy. Do wprowadzanych zmian dostosowany zostanie również pomocniczy wzór świadectwa pracy.

Czytaj więcej »

Członkowie rodziny opiekujący się dziećmi - z szerszą ochroną i nowymi uprawnieniami

Nowe uprawnienia pracowników-innych członków rodziny

Od 7 września 2019 r. zmienione przepisy rozszerzą szczególną ochronę przed rozwiązaniem stosunku pracy na pracowników-innych członków najbliższej rodziny, korzystających z urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego. Pracownicy ci skorzystają też z nowych uprawnień, analogicznych do przysługujących pracownikom-ojcom wychowującym dziecko. Sprawdź, co konkretnie się zmieni.

Czytaj więcej »

Będą zmiany w Kodeksie pracy m.in. w zakresie świadectw pracy i mobbingu

Prezydencki projekt zmian w KP

Wydłużenie terminów do wystąpienia do pracodawcy z wnioskiem o sprostowanie świadectwa pracy, zmiany w zakresie dyskryminacji i mobbingu, rozszerzenie uprawnień osób korzystających z uprawnień rodzicielskich – to niektóre ze zmian, jakie w najbliższych miesiącach wprowadzi ustawa zmieniająca Kodeks pracy. Poznaj szczegóły projektowanych zmian.

Czytaj więcej »

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel