Sprostowanie świadectwa pracy – co nowego od 7 września?

Sprostowanie świadectwa pracy – co nowego od 7 września?

Leszek Skupski

23.07.2019

Od 7 września 2019 r. wydłużeniu z 7 do 14 dni ulegną terminy na złożenie pracodawcy przez pracownika wniosku o sprostowanie świadectwa pracy oraz skierowanie żądania w sprawie sprostowania tego świadectwa do sądu pracy. Do wprowadzanych zmian dostosowany zostanie również pomocniczy wzór świadectwa pracy.

Więcej czasu na wniosek pracownika

Od 7 września 2019 r. – zgodnie z nowym brzmieniem art. 97 § 21 Kodeksu pracy – pracownik będzie mógł wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o sprostowanie świadectwa pracy w ciągu 14 dni od otrzymania świadectwa pracy. Analogicznemu wydłużeniu ulegnie również termin na wystąpienie przez pracownika z żądaniem sprostowania świadectwa pracy do sądu pracy, ustalany od dnia odmowy sprostowania świadectwa przez pracodawcę. Nowe przepisy określają również, że żądanie sprostowania świadectwa pracy pracownik będzie mógł wnieść do sądu pracy również w przypadku braku zawiadomienia go przez pracodawcę o odmowie sprostowania świadectwa pracy.

Zmiana treści pouczenia do świadectwa pracy

Korekcie terminów dotyczących prostowania świadectw pracy towarzyszyć będzie, przygotowywana przez ministerstwo pracy, modyfikacja pomocniczego wzoru świadectwa pracy. Polegać ona będzie na odpowiedniej zmianie treści pouczenia zawartego w treści świadectwa pracy.

Ponadto, z treści pouczenia zawartego w świadectwie nie będzie już też wynikał obowiązek pracodawcy wskazania pracownikowi sądu pracy, który jest właściwy do wniesienia żądania o sprostowanie świadectwa.

Zmianę tą ministerstwo pracy uzasadnia tym, że przepisy Kodeksu pracy nie nakładają na pracodawcę obowiązku wskazywania pracownikowi sądu pracy właściwego do rozpatrzenia żądania sprostowania świadectwa. Ponadto sposób wskazania właściwego sądu pracy często wzbudzał wątpliwości w praktyce. Z przepisów Kodeksu postępowania cywilnego wynika bowiem, że powództwo w sprawach z zakresu prawa pracy może być wytoczone przed różne sądy (sąd właściwości ogólnej pozwanego; sąd, w którego okręgu praca jest, była lub miała być wykonywana; sąd, w którego okręgu znajduje się zakład pracy), według wyboru pracownika.

Projektowana treść pouczenia do świadectwa pracy

POUCZENIE

Pracownik może w ciągu 14 dni od otrzymania świadectwa pracy wystąpić z wnioskiem do pracodawcy o sprostowanie świadectwa pracy. W razie nieuwzględnienia wniosku pracownikowi przysługuje, w ciągu 14 dni od zawiadomienia o odmowie sprostowania świadectwa pracy, prawo wystąpienia z żądaniem jego sprostowania do sądu pracy. W przypadku niezawiadomienia przez pracodawcę o odmowie sprostowania świadectwa pracy, żądanie sprostowania świadectwa pracy wnosi się do sądu pracy

(podstawa prawna — art. 97 § 21 Kodeksu pracy)

Źródło: projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy (z 8 lipca 2019 r.)

Podstawa prawna: 
Autorem odpowiedzi jest: 

Leszek Skupski

Leszek Skupski

Leszek Skupski

Radca prawny, specjalizuje się w zagadnieniach związanych z prawem pracy i ubezpieczeniami społecznymi. Autor licznych artykułów z zakresu wynagrodzeń, prawa pracy i rozliczeń z ZUS. Od 2008 r. redaktor publikacji kadrowo-płacowych i ubezpieczeniowych Wydawnictwa Wiedza i Praktyka.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Biblioteka kadrowego

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookies w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.

wiper-pixel