Zmiany w PIT i rozliczenia podatkowe 2020

Filtruj po typie dokumentu:

Artykuł

Ile wynoszą kary za naruszenie obowiązków płatnika podatku na 2021 r.

Ile wynoszą kary za naruszenie obowiązków płatnika podatku na 2021 r.

Płatnik, który nie pobiera podatku albo pobiera go w kwocie niższej od należnej – podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności do lat 2, albo obu tym karom łącznie. Sprawdź konkretne kwoty kar.

Czytaj więcej »

Jak rozliczyć zleceniobiorców, wykonawców umów o dzieło oraz menedżerów z podatku dochodowego za 2020 r.

Jak rozliczyć zleceniobiorców wykonawców umów o dzieło z podatku

Płatnicy podatku przekazują świadczenia na rzecz współpracowników, głównie zleceniobiorców i wykonawców dzieła, ale też np. menedżerów. Sprawdź nowe wersje formularzy podatkowych za 2020 rok.

Czytaj więcej »

Poznaj nowe wersje formularzy podatkowych za 2020 rok

Poznaj nowe wersje formularzy podatkowych za 2020 rok

Płatnicy zatrudniający pracowników, a także współpracujące z osobami na podstawie umów cywilnoprawnych sporządzają deklaracje podatkowe: PIT-4R oraz PIT-8AR, a także informacje podatkowe PIT-11 oraz IFT-1/IFT-1R. Sprawdź terminy i nowe wzory formularzy podatkowych.

Czytaj więcej »

Jak rozliczyć pracowników z podatku dochodowego za 2020 r. – nowe limity zwolnień, przykłady rozliczeń

Jak rozliczyć pracowników z podatku dochodowego za 2020 r.

Płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych będący pracodawcami i zleceniodawcami po raz kolejny rozliczą ten podatek od dokonywanych przez siebie świadczeń ze stosunku pracy i umów cywilnoprawnych. Wykorzystają w tym celu zmienione formularze deklaracji i informacji podatkowych. Sprawdź terminy, nowe preferencje podatkowe i nowe wzory formularzy podatkowych.

Czytaj więcej »

Pracodawca w 2020 roku może otrzymać od podatnika aż 9 oświadczeń podatkowych

9 oświadczeń podatkowych dla płatnika podatku

W działalności płatnika podatku dochodowego część dokumentów to różnego rodzaju oświadczenia. Dotyczą one naliczania zaliczek na podatek czy potwierdzania poniesionych wydatków. Oto gotowe wzory formularzy, które powinni wypełnić pracownicy i osoby współpracujące. Miej je wszystkie pod ręką.

Czytaj więcej »

Porada

Koszty uzyskania przychodów a umowa o pracę dla osób do 26. roku życia

Koszty uzyskania przychodów dla osób do 26. roku życia

Pytanie: Czy KUP należy ujmować przy wypłacie w wysokości określonej w ustawie 250 zł (2019 r.) 300 zł (2020 r.) czy też 0 zł? Spółka przyjmowała za miesiące, w których płatnik złożył oświadczenie (2019 r.) w rozliczeniach KUP w wysokości 0 zł oraz przyjmuje w roku 2020 dla tych, którzy nie złożyli oświadczenia, KUP wynosiły 0 zł. Czy podatnik może te koszty uwzględnić w swoim rozliczeniu rocznym?

Czytaj więcej »

Odprawa z tytułu powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej a PIT zerowy

Odprawa z tytułu powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej a PIT zerowy

Pytanie: Nasz pracownik został powołany do odbycia zasadniczej służby wojskowej. Jako pracodawca jesteśmy zobowiązani wypłacić mu odprawę. Proszę o informację, czy powinniśmy naliczyć podatek od wypłaconej odprawy, skoro nasz pracownik jest osobą do 26. roku życia.

Czytaj więcej »

Stypendium naukowe nieopodatkowane – jaki PIT za 2019 rok

Stypendium naukowe nieopodatkowane – jaki PIT za 2019 rok

Pytanie: Stypendyście naukowemu wypłacamy stypendium naukowe comiesięczne w wysokości ok. 3.000 zł, które jest zwolnione ze składek ZUS oraz podatku dochodowego. Czy w takiej sytuacji należy wystawić PIT? Jeżeli tak, to na jakim formularzu i z jakimi danymi?

Czytaj więcej »

Jak wykazać zasiłek chorobowy w PIT-11 za 2019 rok

Jak wykazać zasiłek chorobowy w PIT-11 za 2019 rok

Pytanie: W roku 2019 byliśmy płatnikami zasiłków. Mamy pracownika, który 28 maja uległ wypadkowi w pracy i w okresie od maja do listopada przebywał na zasiłku chorobowym. Jak wykazać wartość tego zasiłku oraz pobranego podatku w PIT-11? Czy w wierszu 1 części E łącznie z otrzymanym wynagrodzeniem do maja czy osobną pozycją w wierszu 8 części E?

Czytaj więcej »

W jaki sposób wykazać w PIT-11 wypłacone w 2019 r. pracownikom świadczenia z ZFŚS

PIT-11 wypłacone w 2019 r. pracownikom świadczenia z ZFŚS

Pytanie: U części pracowników świadczenia z ZFŚS nie przekroczyły 1.000 zł, a u niektórych przekroczyły i od nadwyżki ponad tę kwotę zakład odprowadził podatek dochodowy (wypłacone były tylko świadczenia pieniężne). Czy wartość nadwyżki ponad 1.000 zł i odpowiednio podatek od tej nadwyżki należy wykazać w pozycjach: 29 i 30 PIT-11, a wartość 1.000 zł i poniżej 1.000 zł (u tej części pracowników, którzy otrzymali łącznie w roku świadczenia poniżej 1.000 zł) w nowej części F PIT-11, np. poz. 75 i 76? 2. W jaki sposób wykazać takie same świadczenia jak w pkt 1, ale wypłacone byłym pracownikom emerytom? W tym przypadku nie pobrano zaliczek na podatek dochodowy, gdyż świadczenia nie przekroczyły 3.000 zł. Czy w części F PIT-11?

Czytaj więcej »

Nowość

PIT-11 wysłany e-mailem – sprawdź stanowisko organów skarbowych

PIT-11 wysłany e-mailem – sprawdź stanowisko organów skarbowych

Wielu płatników wysyłających pracownikom informacje PIT-11 e-mailem ma wątpliwości, czy do skuteczności takiego doręczenia wymagane jest otrzymanie potwierdzenia odbioru takiej wiadomości. Może się bowiem zdarzyć, że odbiorca jej nie odczytał, a nawet jeśli to zrobił, pracodawca nie zawsze ma pewność, że taka elektroniczna wiadomość z załącznikiem w postaci pliku z PIT-11 faktycznie dotarła do adresata. Jakie jest stanowisko organów podatkowych na ten temat?

Czytaj więcej »

PIT-11 za 2019 rok do skarbówki wysyłasz wyłącznie elektronicznie

PIT-11 za 2019 rok do skarbówki wysyłasz wyłącznie elektronicznie

Do 31 stycznia 2020 roku jest czas na wysłanie informacji PIT-11 za ubiegły rok. PIT-11 trzeba wysyłać wyłącznie drogą elektroniczną, korzystając z wersji formularza 25. Sprawdź, jak wysłać informację.

Czytaj więcej »

MF ostrzega przed fałszywymi SMS-ami o zaległości na mikrorachunku podatkowym

MF ostrzega przed fałszywymi SMS-ami

Ministerstwo Finansów opublikowało w Internecie kolejne ostrzeżenie przed fałszywymi SMS-ami z informacją o zadłużeniu na indywidualnym rachunku podatkowym. Wiadomości tego typu są fałszywe i zawierają link, który może być niebezpieczny.

Czytaj więcej »

Co grozi płatnikowi, który do 31 stycznia 2020 r. nie złoży do urzędu skarbowego PIT-11

Jakie są dwa terminy przesyłania informacji PIT-11

Nie wszystkie programy płacowe zostały we właściwym czasie dostosowane do zmian podatkowych wprowadzonych w trakcie roku podatkowego. Mowa np. o podatku zerowym czy nowej skali podatkowej, które zostały wprowadzone w 2019 roku. Co powinien zrobić płatnik, jeśli do 31 stycznia 2020 r. nie prześle do urzędu skarbowego PIT-11 (25)?

Czytaj więcej »

Fiskus nie rozliczy wstępnie przedsiębiorców z PIT

Fiskus nie rozliczy wstępnie przedsiębiorców z PIT

Od 15 lutego 2020 r. pracodawcy i zleceniodawcy prowadzący działalność gospodarczą, czyli w zasadzie wszyscy, nie skorzystają ze wstępnego rozliczenia PIT za pośrednictwem specjalnego, dedykowanego w tym zakresie portalu podatkowego. Sprawdź, z czego to wynika.

Czytaj więcej »

Wzór

Oświadczenie o wydatkach poniesionych w czasie odbywanej podróży służbowej

W uzasadnionych przypadkach pracownik składa pisemne oświadczenie o okolicznościach mających wpływ na prawo do diet, ryczałtów, zwrot innych kosztów podróży lub ich wysokość.

Czytaj więcej »

Oświadczenie o używaniu pojazdu do celów służbowych

Zwrot kosztów używania samochodu osobowego (motocykla, motoroweru) do celów służbowych następuje w formie miesięcznego ryczałtu obliczonego jako iloczyn stawki za 1 kilometr przebiegu i miesięcznego limitu przebiegu kilometrów na jazdy lokalne.

Czytaj więcej »

Oświadczenie przyjmującego zlecenie o świadczeniu umówionych usług w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej

Płatnicy nie są obowiązani do poboru zaliczek od umowy zlecenia i umowy o dzieło, jeżeli podatnik złoży oświadczenie, że wykonywane przez niego usługi wchodzą w zakres prowadzonej działalności gospodarczej.

Czytaj więcej »

Oświadczenie pracownika o rezygnacji z 50% kosztów uzyskania przychodów

Zakład pracy przy obliczaniu zaliczki nie stosuje kosztów uzyskania przychodów w wysokości 50% przychodu począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym pracownik złoży płatnikowi pisemne oświadczenie o rezygnacji z ich stosowania. Oświadczenie to składa się odrębnie dla każdego roku podatkowego.

Czytaj więcej »

Oświadczenie pracownika do celów stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów

Formularz dotyczy podwyższonych pracowniczych kosztów uzyskania przychodów, które wynoszą  300 zł miesięcznie, a za rok podatkowy łącznie nie więcej niż  3.600 zł, w przypadku gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę.

Czytaj więcej »

Deklaracja i formularz

PIT-8C(10)

(Informacja o przychodach z innych źródeł oraz niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych) za 2019 rok - formularz elektroniczny.

Czytaj więcej »

PIT-11(25) (Informacja o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy) za 2019 r. - formularz elektroniczny

Dochodów i zaliczek za dany rok podatkowy z tytułu m.in. stosunku pracy, działalności wykonywanej osobiście i praw majątkowych.

Czytaj więcej »

PIT-8AR(8) (Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym) za 2019 r. - formularz elektroniczny

Formularz PIT-8AR dotyczy podatku od m.in.: 1) należności nierezydentów z art. 29 ustawy o PIT (wiersz 1); 2) wygranych i nagród (określonych w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT – wiersz 2); 3) świadczeń otrzymywanych przez emerytów (rencistów) – byłych pracowników (określonych w art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT – wiersz 3); 4) należności z tytułu, o którym mowa w art. 13 pkt 2 i 5-9 ustawy o PIT z umów zawartych z osobą niebędącą pracownikiem płatnika, czyli z art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o PIT (wiersz 6); 5) odszkodowania przyznane na podstawie przepisów o zakazie konkurencji z art. 30 ust. 1 pkt 15 ustawy o PIT (wiersz 10); 6) odprawy lub odszkodowania z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę lub umowy o świadczenie usług zarządzania z art. 30 ust. 1 pkt 16 ustawy (wiersz 11); 7) innych należności, niż wymienione w wierszach 1–25 (wiersz 26); 8) wynagrodzenie płatnika (wiersz 28).

Czytaj więcej »

PIT-4R(9) (Deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy) za 2019 r. - formularz elektroniczny

W PIT-4R wykazuje się m.in.: 1) liczbę podatników i wysokość należnych zaliczek na podatek dochodowy za każdy miesiąc roku podatkowego ze stosunku pracy; 2) zaliczki na podatek, pobrane od świadczeń z tytułu działalności określonej w art. 13 pkt 2 i 4–9 oraz art. 18 ustawy o PIT; 3) zaliczki objęte ograniczeniem z art. 32 ust. 2 ustawy o PIT; 4) kwoty wynikające z rozliczeń za rok ubiegły (pobrany podatek i nadpłaty); 5) pobrany podatek, przekazany na PFRON oraz zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych albo zakładowy fundusz aktywności; 6) wynagrodzenie przysługujące płatnikowi za terminowe potrącanie zaliczek.

Czytaj więcej »

IFT-1(15) Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania za 2019 r. - formularz elektroniczny

Dotyczy przychodów uzyskiwanych przez nierezydentów (m.in. z art. 29 ustawy o PIT). IFT-1 trzeba złożyć nawet wówczas, gdy polski płatnik nie ma obowiązku pobrania „polskiego” podatku zryczałtowanego. Pobierz formularz elektroniczny.

Czytaj więcej »

Temat numeru

Jak rozliczyć pracowników z podatku PIT za 2019 rok

Jak rozliczyć pracowników z podatku PIT za 2019 rok

Płatnicy zatrudniający pracowników, a także współpracujące z osobami na podstawie umów cywilnoprawnych sporządzają deklaracje podatkowe: PIT-4R oraz PIT-8AR oraz informacje podatkowe: PIT-11 oraz IFT-1/IFT-1R. Nowe wzory tych formularzy, stosowane do przychodów i dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2019 r., określa rozporządzenie ministra finansów z 9 grudnia 2019 r.

Czytaj więcej »

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Webinarium
Webinarium

Zasiłki 2021

, 29.stycznia.2021

Weź udział »

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel