Termin na złożenie ZUS IWA za 2020 rok

Dokument aktualny

31.01.2021

Informację ZUS IWA za dany rok kalendarzowy należy przekazać do ZUS w terminie do 31 stycznia następnego roku. Jeśli dzień 31 stycznia przypada w sobotę albo w dzień ustawowo wolny od pracy, to termin przekazania informacji ZUS IWA zostaje przesunięty na najbliższy dzień roboczy. W 2021 r. dzień 31 styczna przypada w niedzielę. W związku z tym informację ZUS IWA za 2020 r. należy złożyć najpóźniej w dniu 1 lutego 2021 r.

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel