Trzynastki za 2019 rok

Filtruj po typie dokumentu:

Porada

Jak ustalić prawo do wypłaty trzynastki za 2019 rok

Jak ustalić prawo do wypłaty trzynastki za 2019 rok

Pytanie: Pracownica zatrudniona od 1 lipca 2019 r. w 2019 r. wykorzystała 5 godzin opieki na dziecko (art. 188 kp) i przebywała 3 dni na ZUS ZLA z kodem B. W jaki sposób właściwie ustalić, czy okres jej zatrudnienia uprawnia ją do wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok:a) 6 mies. x 30 dni = 180 dni – 3 dni ZUS ZLA = 177 dni – 5 godzin opieki = 176 dni i 3 godziny, czyli mniej niż 180 – pracownicy nie wypłacamy trzynastki,b) 31 (lipiec) +31 (sierpień + 30 (wrzesień) + 31 (październik) + 30 (listopad) + 31 (grudzień) = 184 dni –3 dni ZLA = 181 dni – 5 godzin opieki = 180 dni i 3 godziny, czyli więcej niż 180 – pracownica ma prawo do wypłaty trzynastki?

Czytaj więcej »

Jak właściwie dokonywać potrąceń z trzynastki

Jak właściwie dokonywać potrąceń z trzynastki

Pytanie: W lutym (oprócz wynagrodzenia za pracę) pracownikowi będzie wypłacana trzynasta pensja za 2019 rok w kwocie 3.216,56 netto. Wynagrodzenie objęte jest zajęciem komorniczym z tytułu świadczeń alimentacyjnych w kwocie 700,00 zł miesięcznie i zajęciem komorniczym z innego tytułu. Czy z trzynastki powinna być potrącona kwota 700,00 zł + zajęcie niealimentacyjne do wysokości 3/5, czy cała trzynasta pensja podlega egzekucji na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych?

Czytaj więcej »

Trzynastka a przejście na emeryturę i dodatek stażowy za okres choroby

Trzynastka a emerytura i dodatek stażowy

Pytanie: Pracownik samorządowy w części przypadającej za okres choroby ma wypłacany dodatek stażowy “obok”- bez składek na ubezpieczenie społeczne. Czy tę część dodatku stażowego należy uwzględniać w podstawie wyliczenia trzynastki? Pracownik samorządowy był zatrudniony w urzędzie do końca stycznia 2019 r i od 1 lutego przeszedł na emeryturę. Czy należy wypłacić mu trzynastkę w 2020 roku proporcjonalnie do zatrudnienia?? Jakie koszty i ulgę zastosować?

Czytaj więcej »

Temat numeru

Jak wypłacać trzynastkę za 2019 rok – przykłady, wzory dokumentów

Jak wypłacać trzynastkę za 2019 rok

Prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego przysługuje pracownikom sfery budżetowej po przepracowaniu co najmniej 6 miesięcy rozumianych jako 180 dni. Licząc ten okres, trzeba przyjąć, że miesiąc jest równy 30 dniom. Przepisy nie uzależniają prawa do trzynastki od zajmowanego stanowiska, wymiaru etatu oraz źródła finansowania wpłat. Sprawdź, jak obliczać podstawę trzynastki i jakie dokumenty wypełniać w związku z wypłatą.

Czytaj więcej »

Artykuł

Kiedy nauczycielowi należy wypłacić trzynastkę za 2019 rok – odpowiedzi na 6 pytań

Kiedy nauczycielowi należy wypłacić trzynastkę za 2019 rok

Dodatkowe wynagrodzenie roczne to świadczenie pieniężne przysługujące za każdy pracownikom szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego. Przyznanie trzynastki zależy przede wszystkim od faktycznego okresu wykonywania pracy, ale nie w każdym przypadku. Poznaj przypadki, w których nauczycielowi przysługuje trzynastka.

Czytaj więcej »

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel