urlop bezpłatny

Urlop bezpłatny a nagroda jubileuszowa

Okres urlopu bezpłatnego udzielonego w celu sprawowania opieki nad dzieckiem a nagroda jubileuszowa

Pytanie:

W 2015 r. pracownik otrzyma nagrodę jubileuszową za 35 lat pracy. Gdy nowo zatrudniona kadrowa weryfikowała akta osobowe, stwierdziła, że w okresie 16 czerwca 1978 r. do 9 czerwca 1981 r. pracownik przebywał na urlopie bezpłatnym (taki zapis istnieje na jego świadectwie pracy), co wcześniej nie było uwzględnione w stażu pracy i stażu do nagrody. Tym samym kadrowa naliczyła że kolejna nagroda, za 40 lat pracy, przypadnie dopiero w 2023 roku. W listopadzie pracownik, przyszedł z interpretacją, że okres urlopu bezpłatnego za ww. czas, jeśli był sprawowany w celu opieki nad dzieckiem do lat 4, wlicza się do stażu pracy i stażu do nagrody jubileuszowej. Nie mamy żadnego dokumentu potwierdzającego, że czas urlopu bezpłatnego wskazanego na świadectwie pracy był urlopem bezpłatnym na czas sprawowania opieki nad dzieckiem. Czy rzeczywiście tak jest, że okres urlopu bezpłatnego na czas opieki nad dzieckiem do lat 4,w latach 1978 do 1981 powinien być wliczany do stażu pracy i stażu do nagrody? Jeśli tak, czy na podstawie samego wpisu o urlopie bezpłatnym powinniśmy wypłacić jubileusz, czy raczej żądać od pracownika dokumentu potwierdzającego, że był to urlop bezpłatny w celu sprawowania opieki nad dzieckiem? Jaki miałby być to dokument, czy jego oświadczenie pisemne będzie wystarczające gdyż akta poprzedniego pracodawcy mogą być przekazane do archiwum?

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel