Ostatni moment na rozpoczęcie wykorzystania urlopu zaległego

Ostatni moment na rozpoczęcie wykorzystania urlopu zaległego

29.09.2019

Dla wywiązania się z obowiązku udzielenia zaległego urlopu wypoczynkowego do 30 września wystarczy, że pracownik rozpocznie urlop przed upływem tego terminu. Zaległy urlop na żądanie staje się zwykłym urlopem zaległym, jednak pracodawca nie może wymagać jego wykorzystania do końca III kwartału następnego roku.

Zgodnie z art. 168 Kodeksu pracy urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego w roku, w którym pracownik nabył do niego prawo, należy pracownikowi udzielić najpóźniej do 30 września następnego roku kalendarzowego. Przy czym obowiązek ten nie dotyczy części urlopu udzielanego zgodnie z art. 1672 kp, czyli 4 dni urlopu na żądanie.

Udzielić ≠ wykorzystać

Jak wyjaśnia Główny Inspektorat Pracy (pismo z 30 sierpnia 2012 r., sygn. GNP-110-4560-30-1/12/PE/RP) przyjmuje się, że termin udzielenia urlopu zaległego do końca III kwartału następnego roku jest zachowany, jeżeli pracownik rozpoczął urlop przed upływem 30 września. Nie ma więc obowiązku, aby do tego dnia pracownik wykorzystał cały wypoczynek, który został mu z poprzedniego roku, ale jedynie aby go rozpoczął. Warto pamiętać, że pracodawca może wysłać pracownika na zaległy urlop, nawet gdy ten nie wyraża na to zgody (wyrok Sądu Najwyższego z 24 stycznia 2006 r., sygn. akt I PK 124/05, OSNP 2006/23-24/354).

Przeczytaj również:

Przesunięcie terminu urlopu wypoczynkowego i odwołanie pracownika z urlopu – 7 przypadków z praktyki

W jakich przypadkach i w jakim trybie odbywa się przesunięcie urlopu wypoczynkowego i odwołanie pracownika z tego urlopu? Kiedy trzeba zwrócić pracownikowi wydatki i jakie? Opisujemy przypadki najpierw przesunięcia urlopu, który nie został jeszcze rozpoczęty, następnie – przypadki odwołania z już trwającego urlopu.

Na żądanie na innych zasadach

Zasada udzielenia pracownikowi urlopu zaległego najpóźniej do końca września następnego roku kalendarzowego nie dotyczy urlopu na żądanie. Urlop ten niewykorzystany w danym roku kalendarzowym przechodzi na rok następny i staje się zwykłym urlopem zaległym, przy czym pracodawca nie może nakazać pracownikowi wykorzystania go w terminie do końca września – razem ze zwykłym urlopem zaległym (pismo Departamentu Prawnego GIP z 7 kwietnia 2008 r., sygn. GPP-110-4560-170/08/PE). W stosunku do tej części urlopu obowiązuje 3-letni termin przedawnienia, w okresie którego urlop powinien być udzielony w naturze. W razie niewykorzystania urlopu w tym czasie i rozwiązania stosunku pracy pracodawca zobowiązany będzie wypłacić za niego ekwiwalent.

Przykład
Udzielenie urlopu zaległego

Pracownik ma 9 dni urlopu zaległego z 2018 roku, w tym 3 dni urlopu na żądanie. Prawidłowym będzie, jeśli pracownik rozpocznie urlop 30 września 2019 r. i wykorzysta 6 dni zaległego wypoczynku (do 10 października 2019 r. włącznie) – 3 dni zaległego urlopu na żądanie nie muszą być wykorzystane w tym terminie. Jeśli jednak pracodawca udzieli urlopu zaległego np. od 2 października 2019 r., może to być potraktowane jako wykroczenie przeciwko prawom pracownika – chyba że pracodawca będzie potrafił wykazać, że z przyczyn obiektywnych (np. choroby pracownika) udzielenie zaległego urlopu nie było możliwe.

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Biblioteka kadrowego

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel