Tarcza antykryzysowa: niedzielny zakaz pracy w handlu złagodzony

Tarcza antykryzysowa: niedzielny zakaz pracy w handlu złagodzony

Katarzyna Wrońska-Zblewska

31.03.2020

W celach związanych z przeciwdziałaniem koronawirusowi, przepisy tarczy antykryzysowej częściowo złagodzą zakaz niedzielnej pracy w placówkach handlowych, w zakresie czynności związanych z handlem. Sprawdź szczegóły.

Obecny zakaz handlu w niedziele wynika z ustawy z 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. Przepisy wspomnianej ustawy zabraniają zarówno handlu (rozumianego jako proces sprzedaży), jak i czynności związanych z handlem (np. towarowanie sklepu).

Ten ostatni zakaz ma zostać czasowo zniesiony w konsekwencji czego w sklepach w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu, będą mogły odbywać się przyjęcia towarów i ich wykładane na półki. Nie dotyczy to jednak niedziel, które są jednocześnie świętami w rozumieniu przepisów prawa pracy.

Przykład:
Pracodawca będzie mógł polecić pracownikom przyjmowanie towarów, przygotowywanie półek i wystaw sklepowych, układanie towarów w magazynach i na półkach sklepowych we wszystkie niedziele handlowe i niehandlowe aż do 30 dni po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii, za wyjątkiem niedzieli 12 kwietnia 2020 r. (niedziela wielkanocna).

Podstawa prawna: 
  • ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (w wersji przyjętej 28 marca 2020 r. przez Sejm).

Autorem odpowiedzi jest: 

Katarzyna Wrońska-Zblewska

Katarzyna Wrońska-Zblewska

Katarzyna Wrońska-Zblewska

Prawnik, specjalista prawa pracy. Absolwentka wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Gdańskim. Od wielu lat zajmuje się zawodowo prawem pracy, autorka licznych publikacji z tego zakresu.

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel