Wniosek pracownika o rozwiązanie umowy za porozumieniem stron a zmiana trybu rozwiązania i możliwość cofnięcia złożonego podania

Anna Zajączkowska

Wniosek pracownika o rozwiązanie umowy za porozumieniem stron a zmiana trybu rozwiązania i możliwość cofnięcia złożonego podania

Pracownik 6 maja 2008 r. złożył podanie o zwolnienie na zasadzie porozumienia stron. Pracodawca odmówił jednak takiego sposobu rozwiązania stosunku pracy i wyraził zgodę na zwolnienie w trybie ustawowym, czyli 3-miesięczne wypowiedzenie. Pracownik po paru dniach zdecydował się na wycofanie swojego podania. Czy pracownik może wycofać podanie o zwolnienie bez zgody pracodawcy?

Jeżeli pracodawca odmówił zaakceptowania wniosku pracownika o rozwiązanie umowy za porozumieniem stron, to nie ma już możliwości wykorzystania tego wniosku przez pracodawcę po kilku dniach. Jeśli jednak po odmowie pracodawcy pracownik oświadczył, że w takiej sytuacji pismo należy traktować jako wypowiedzenie, to nie może ono zostać wycofane bez zgody pracodawcy.

1. Pracodawca bez zgody pracownika nie może zmienić trybu rozwiązania umowy

Umowa o pracę może być rozwiązana m.in. za porozumieniem stron bądź też na skutek wypowiedzenia przez jedną ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Aby rozwiązać umowę za porozumieniem, konieczna jest zgoda obu stron umowy. W sytuacji, w której pracownik wnioskuje o wyrażenie zgody na rozwiązanie umowy za porozumieniem stron, pracodawca może przyjąć tę propozycję lub też ją odrzucić. Nie może natomiast samodzielnie zmienić trybu jej rozwiązania. W związku z tym, jeżeli w przypadku opisanym w pytaniu pracownik nie zastrzegł, iż jego podanie w razie niewyrażenia zgody przez pracodawcę należy poczytywać jako wypowiedzenie, przyjmuje się, iż pracownik chce rozwiązać umowę o pracę tylko w trybie porozumienia stron. Dlatego też jeżeli pracodawca nie wyraził zgody, umowa nie ulegnie rozwiązaniu.

SN: Przy porozumieniu konieczna jest zgoda obu stron umowy
Porozumienie co do rozwiązania umowy o pracę jest zgodnym oświadczeniem woli jej stron. Wobec wyraźnej odmowy wyrażenia zgody na propozycję nie dojdzie do uzgodnienia oświadczeń woli między stronami umowy.
(Fragment uzasadnienia wyroku Sądu Najwyższego z 27 marca 2000 r., I PKN 557/99 OSNP 2001/16/511).

2. Wypowiedzenie można cofnąć tylko za zgodą drugiej strony

Jeżeli pracodawca wyraża zgodę na rozwiązanie umowy, ale w innym trybie niż proponował pracownik, tj. za wypowiedzeniem stron, konieczne jest, aby pracownik złożył pracodawcy pisemne wypowiedzenie lub wyraził zgodę na potraktowanie już złożonego podania jako wypowiedzenia. W związku z tym, jeśli z woli stron wynika, iż pracownik po otrzymaniu od pracodawcy propozycji zmiany trybu rozwiązania umowy wyraził zgodę, aby jego pismo uznać za wypowiedzenie, w takiej sytuacji pracownik bez zgody pracodawcy nie może już go samodzielnie wycofać, a umowa ulegnie rozwiązaniu z upływem okresu wypowiedzenia. Tylko za zgodą pracodawcy możliwe jest w tym przypadku cofnięcie wypowiedzenia.


Podstawa prawna
» art. 30 § 1 pkt 1 i pkt 2, § 3 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94)
» art. 60, art. 65 § 1 i § 2, art. 68 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. nr 16, poz. 93)w zw. z art. 300 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94).


Autor: Anna Zajączkowska

Anna Zajączkowska

Anna Zajączkowska

Prawnik, specjalista prawa pracy, specjalista w zagadnieniach dotyczących zatrudnienia i zwalniania, odpowiedzialności materialnej pracowników, czasu pracy,
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Ostatnio na forum

Umowa na okres próbny, bez przedłużenia i bez świadectwa
Dodane przez Dawid94 » 19 listopada 2017, 19:17

Jak prawidłowo uzasadnić przyczynę wypowiedzenia
Dodane przez eweols2054 » 16 listopada 2017, 10:38

Monitoring pracowników
Dodane przez Magda1970 » 10 listopada 2017, 08:24

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Konferencje

Biblioteka kadrowego

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookies w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.

wiper-pixel