Prawo do „odłączenia” nowym prawem pracowniczym?

Prawo do „odłączenia” nowym prawem pracowniczym?
Dokument aktualny

01.02.2021

Parlament Europejski przyjął rezolucję zawierającą zalecenie dla Komisji Europejskiej w sprawie przyjęcia dyrektywy o prawie pracowników do „odłączenia” poza godzinami pracy. Nowe przepisy mają być odpowiedzią na coraz częstsze przypadki, w których pracownik w czasie wolnym musi odbierać wiadomości związane z pracą.

Niektóre państwa, jak np. Francja i Belgia, wpisały do swoich przepisów krajowych prawo do „bycia offline”. Problem dostrzegła także Komisja Europejska.

W ocenie unijnych projektodawców dotychczasowe regulacje dotyczące czasu pracy nie gwarantują pracownikom równowagi pomiędzy pracą a życiem zawodowym wraz z rozwojem nowych technologii komunikacji. Okres pandemii COVID-19 pokazał jeszcze większą skalę tego problemu.

Prawo do „odłączenia” potrzebne również w Polsce?

W ocenie ekspertów NSZZ „Solidarność” całościowa unijna regulacja dotycząca zagwarantowania prawa do „odłączenia” dla pracowników jest wręcz niezbędna. Zdaniem związkowców, po wdrożeniu odpowiednich zmian w ślad za prawem powinny pójść także działania poprawiające wewnętrzną kulturę przedsiębiorstw, by w efekcie czas wolny był bardziej szanowany.

– W Polsce dyskusja dotycząca prawa do odłączenia jest słabo zaawansowana. Dodatkowym problemem jest duża skala zatrudnienia w zadaniowym systemie czasu pracy, co rozmywa cały problem – komentują eksperci NSZZ „Solidarność”.

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
Słowa kluczowe:
dyrektywa UE

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel