Nowe obostrzenia w pomieszczeniach pracy - noszenie maseczki już obowiązkowe

Nowe obostrzenia w pomieszczeniach pracy - noszenie maseczki już obowiązkowe
Dokument archiwalny

30.11.2020

Od 28 listopada obowiązkowe stało się noszenie maseczki w pomieszczeniach pracy. Obowiązek zakrywania ust i nosa nie jest już powiązany z regułami zachowania dystansu.

Nowe zasady wynikają z rozporządzenia Rady Ministrów z 26 listopada 2020 r. w sprawie ograniczeń, nakazów i zakazów związanych z wystąpieniem epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 2091), które weszło w życie 28 listopada br.

Rozporządzenie wprowadziło - bez wyjątków - obowiązek noszenia maseczek w pomieszczeniach pracy, w których przebywa więcej niż jedna osoba (§ 25 ust. 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia Rady Ministrów). Oznacza to, że w zakładzie pracy zakrywać usta i nos należy nie tylko w pokojch, w którym przebywają co najmniej dwie osoby, ale również w przestrzeniach otwartych (tj. open space).

Ponadto rozporządzenie nakłada obowiązek zakrywania ust i nosa m.in. w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby:

 • administracji publicznej,
 • wymiaru sprawiedliwości,
 • kultury,
 • kultu religijnego,
 • oświaty,
 • szkolnictwa wyższego,
 • nauki, wychowania,
 • opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej,
 • obsługi bankowej,
 • handlu,
 • gastronomii,
 • usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych,
 • turystyki,
 • sportu,
 • obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym.

Za budynek użyteczności publicznej nowe przepisy uznają także budynek biurowy lub socjalny.

Dotychczas noszenie maseczki było obowiązkowe w razie obsługi klientów czy interesantów. Pozostałe osoby w trakcie wykonywania obowiązków służbowych lub zawodowych nie musiały zasłaniać ust i nosa.

Podstawa prawna: 
 • § 25 ust. 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia Rady Ministrów z 26 listopada 2020 r. w sprawie ograniczeń, nakazów i zakazów związanych z wystąpieniem epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 2091).
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
Słowa kluczowe:
koronawirus

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel