COVID-19 w zakładzie pracy – czy pracodawca może podać dane osobowe zakażonych pracowników

COVID-19 w zakładzie pracy – czy pracodawca może podać dane osobowe zakażonych pracowników
Dokument aktualny

Sebastian Kryczka

16.10.2020

Zgodnie z rekomendacją Europejskiej Ochrony Danych (EROD) pracodawcy powinni informować pracowników o przypadkach COVID-19 i podejmować środki ochronne, ale nie powinni przekazywać więcej informacji niż jest to konieczne. Sprawdź zatem, czy pracodawca, u którego pracownik zachorował na COVID-19, ma prawo ujawnić pozostałym pracownikom informacje z podaniem imienia i nazwiska pracownika, który był chory lub który może być nosicielem (niepotwierdzonym) koronawirusa.

Zarówno przepisy prawa pracy, jak i rozporządzenia RODO bezpośrednio nie dotyczą omawianych kwestii. Zgodnie z oświadczeniem Przewodniczącej EROD ws. przetwarzania danych podczas pandemii COVID-19 przyjętym w dniu 19 marca 2020 r. cały czas obowiązuje zasada proporcjonalności i minimalizacji danych. Oznacza to, ze pracodawca powinien wymagać informacji dotyczących zdrowia jedynie w zakresie, w jakim zezwala na to prawo krajowe.

Stanowisko EROD

Ze stanowiska EROD wynika, iż pracodawcy powinni informować pracowników o przypadkach COVID-19 i podejmować środki ochronne, ale nie powinni przekazywać więcej informacji niż jest to konieczne. W przypadkach, w których konieczne jest ujawnienie nazwiska pracownika, który zarażony jest wirusem (np. w kontekście profilaktyki), a prawo krajowe na to zezwala, pracownicy, których sprawa dotyczy, powinni zostać poinformowani z wyprzedzeniem, a ich godność i uczciwość powinny być chronione.

Jak już wspomnieliśmy, przepisy krajowe nie odnoszą się bezpośrednio do kwestii przekazywania danych osobowych pracowników zakażonych koronawirusem pozostałym pracownikom (jak również przypadków niepotwierdzonych – pracowników odbywających profilaktyczną kwarantannę). Dlatego optymalnym rozwiązaniem jest uzyskanie zgody pracowników na ujawnienie ich danych osobowych w kontekście zakażenia lub możliwego zakażenia koronawirusem.

Nie zawsze trzeba ujawniać imię i nazwisko

Pracodawca jako organizator procesu pracy ma doskonałą wiedzę w zakresie tego, kto z kim pracuje. Tym samym istnieje możliwość przekazania informacji o możliwym narażeniu na koronawirus bez wskazywania imienia i nazwiska konkretnego pracownika.

Pracodawca przekazuje informację konkretne osoby w ramach obowiązków pracowniczych miały w konkretnym przedziale czasu styczność z osobą potencjalnie narażoną lub wręcz chorą na COVID-19 (bez konieczności podawania imienia i nazwiska takiej osoby).

Przekazanie informacji o możliwym narażeniu bez przekazywania konkretnych danych osobowych wydaje się być rozwiązaniem kompromisowym. Nie powinno budzić wątpliwości w zakresie przetwarzania danych osobowych, na gruncie przepisów bhp jak również regulacji dotyczących dóbr osobistych.

Autorem odpowiedzi jest: 

Sebastian Kryczka

Sebastian Kryczka

Sebastian Kryczka

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii (Zakład Prawa Pracy) Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2002 r. zawodowo zajmuje się problematyką prawa pracy, jak również w zagadnieniami związanymi z działalnością kontrolno-nadzorczą sprawowaną przez Państwową Inspekcję Pracy. Ekspert współpracujący z największymi i najbardziej opiniotwórczymi podmiotami w kraju, zajmującymi się problematyką prawa pracy. Ma na swoim koncie współpracę m.in. z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, Dolnośląską Komisją Ochrony Pracy oraz czołowymi firmami wydawniczymi. Jest m.in. współautorem komentarza do Kodeksu pracy, autorem komentarza do ustawy o PIP, jak również komentarzy do kilkunastu rozporządzeń wykonawczych do Kodeksu pracy.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel